Ogłoszenia, Obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
zakończeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na przebudowie i nadbudowie pompowni
wody w Chmielewie  
 obwieszczenie Chmielew.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-31 13:16:33.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
zakończeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na przebudowie i nadbudowie stacji
uzdatniania wody w Górkach-Grubakach  
 obwieszczenie Górki Grubaki.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-31 13:14:49.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegającej na
przebudowie i nadbudowie stacji uzdatniania wody w
Górkach-Grubakach 
 obw 04.08.PDF

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-05 07:50:13.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegającej na
przebudowie i nadbudowie pompowni wody w
Chmielewie 
 obwieszczenie 04.08.PDF

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-08-05 07:46:37 | Data modyfikacji: 2020-08-05 07:47:34.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na Budowie
instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą  
 obwieszczenie 29.07.20.PDF

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-07-29 09:20:45 | Data modyfikacji: 2020-08-05 07:47:34.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na Budowie
instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 
 obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-07-28 11:53:02 | Data modyfikacji: 2020-08-05 07:47:34.
Ogłoszenie o naborze na rachmistrza spisowego do
Powszechnego Spisu Rolnego 1.09. - 30.11.2020 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru na rachmistrzów terenowych

 Plakat rachmistrz 1.jpg

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:01:58 | Data modyfikacji: 2020-08-05 07:47:34.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
zakończeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydani decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego 
 obwieszczenie .12.06.2020.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-06-12 09:41:11 | Data modyfikacji: 2020-08-05 07:47:34.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
zakończeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji dla inwestycji
polegającej na budowie stacji bazowej telefonii
komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną 
 obwieszczenie 18.05.2020.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-05-18 09:09:31 | Data modyfikacji: 2020-08-05 07:47:34.
Ogłoszenie Wójta Gminy Korytnica w sprawie
wprowadzenia ograniczeń związanych z realizacją
zadań publicznych przez Urząd Gminy w Korytnicy 
 ogłoszenie Wójta Gminy.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-04-24 14:11:48 | Data modyfikacji: 2020-04-24 14:13:58.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
zakończeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydani decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego 
 Skan_20200319 (2).pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-03-19 10:50:46 | Data modyfikacji: 2020-03-19 10:51:09.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed
uzyskaniem zezwolenia na zbieranie odpadów,
zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia
na zbieranie i przetwarzanie odpadów 
 Obwieszczenie 18.03.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-03-13 13:02:47 | Data modyfikacji: 2020-03-13 13:05:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji - budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej w miejscowości Czaple 
 T-Mobile..pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-23 08:28:58 | Data modyfikacji: 2020-03-13 13:05:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego z prognozą
oddziaływania na środowisko 
 MPZP.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-23 08:19:43 | Data modyfikacji: 2020-03-13 13:05:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji
poelgającej na: Budowie budynku chlewni na
działce nr ewid. 237 w obrębie wsi Górki
Średnie 
 Obwieszczenie RK.6221.1.2019.2020.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-21 10:19:01 | Data modyfikacji: 2020-03-13 13:05:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre o wszczciu
postęowania administracyjnego o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na "budowie trzech
budynków inwentarskich - kurników wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na działkach w
miejscowości Jaczewek, gmina Dobre". 
 Skan_20200120.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-01-20 12:21:50 | Data modyfikacji: 2020-03-13 13:05:31.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2020. 
 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-01-03 10:59:08 | Data modyfikacji: 2020-03-13 13:05:31.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w
użyczenie  
 wykaz rehabilitacja.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-12-13 10:12:10 | Data modyfikacji: 2020-03-13 13:05:31.
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem
Wójta Gminy Korytnica Nr 99/19 z dnia 27
listopada 2019 r. piątek 27 grudnia 2019 r.
został wyznaczony dniem wolnym od pracy w
Urzędzie Gminy w Korytnicy i w tym dniu Urząd
będzie nieczynny. Dniem pracy Urzędu wyznaczonym
za ww. dzień wolny został 7 grudnia 2019 r.
(sobota) i w tym dniu Urząd będzie czynny w
godzinach 7:30-15:30 
 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-11-27 09:41:56 | Data modyfikacji: 2019-11-27 13:11:48.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
wpłynięciu odwołania w związku z wydaną
decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegającej na budowie
stacji bazowej telefonii komórkowej operatora
Orange Polska S.A> z niezbędną infrastrukturą
techniczną na działce położonej we wsi Kąty. 
 obwieszczenie_20191015.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-10-15 11:26:57 | Data modyfikacji: 2019-10-15 11:27:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
zakończeniu postępowania w sprawie o wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie stacji
bazowej telefonii komórkowej operatora Orange
Polska S.A. 
 Skan_20191002.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-10-02 10:30:51 | Data modyfikacji: 2019-10-15 11:27:19.
Obwieszczenie Starosty Węgrowskiego o
sporządzeniu prognozy oddziaływania na
środowisko uproszczonych planów urządzenia
lasów obrębów ewidencyjnych Gminy Stoczek i
Miasta Węgrów na okres od 1 stycznia 2020 do 31
grudnia 2029 r. 
 obw. Starosty.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-09-17 10:29:45 | Data modyfikacji: 2019-10-15 11:27:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica w sprawie
wydania decyzji dla inwestycji polegającej na
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej
operatora Orange Polska S.A. z niezbędną
infrastrukturą techniczną. 
 obw. 9.09.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-09-09 11:32:36 | Data modyfikacji: 2019-10-15 11:27:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica, że zostało
zakończone postępowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na
zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia
gospodarczego w budynku biblioteki i rehabilitacji
na kotłownię na gaz płynny z niezbędną
infrastrukturą i urządzeniami.  
 Obwieszczenie Wójta Gminy.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-08-28 11:41:54 | Data modyfikacji: 2019-10-15 11:27:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica, że na
wniosek Gminy Korytnica prowadzone było
postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu
użytkowania pomieszczenia gospodarczego w budynku
biblioteki i rehabilitacji na kotłownię na gaz
płynny z niezbędną infrastrukturą i
urządzeniami. 
 obwieszczenie 20190806.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-08-06 09:34:37 | Data modyfikacji: 2019-08-06 09:41:11.
Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 273 w
Korytnicy w sprawie wyborów do Izb Rolniczych 
 obwieszczenie izba rolnicza.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-12 11:47:39 | Data modyfikacji: 2019-07-12 11:50:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przystapieniu do ponownego rozpatrzenia wniosku
Orange Polska S.A. w sprawie wydania decyzji o
ustaleniulokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie stacji
bazowej telefonii komórkowej w miejscowości
Kąty 
 .obw..pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-08 12:23:52 | Data modyfikacji: 2019-07-12 12:00:14.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycjipolegającej na: Zmianie sposobu
użytkowania pomieszczenia gospodarczego w budynku
biblioteki i rehabilitacji na kotłownię na gaz
płynny z niezbędną infrastrukturą i
urządzeniami. 
 Obw. 2506.2019 r..jpeg

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-06-25 10:35:26 | Data modyfikacji: 2019-07-12 12:00:14.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego 
 post. wodnoprawne..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-06-18 14:10:08 | Data modyfikacji: 2019-07-12 12:00:14.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w
użyczenie 
 WYKAZ.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-06-07 08:23:42 | Data modyfikacji: 2019-07-12 12:00:14.
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia uproszczonych
planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu
lasów nie stanowiących własności Skarbu
Państwa dka gminy Korytnica i gminy Liw 
 plany lasów.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-30 13:01:29 | Data modyfikacji: 2019-07-12 12:00:14.
Decyzja Starosty Węgrowskiego uznająca za mienie
gromadzkie nieruchomość gruntową położoną w
obrębie ewidencyjnym Wieląki, gmina Korytnica,
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr
253 o pow. 0,29 ha. 
 m.g. Wielądki.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 11:55:35 | Data modyfikacji: 2019-07-12 12:00:14.
Decyzja Starosty Węgrowskiego uznająca za mienie
gromadzkie nieruchomość gruntową położoną w
obrębie ewidencyjnym Turna, gmina Korytnica,
oznaczoną w ewidecji grutnów jako działka nr
287 o pow. 0,43 ha. 
 m.g.Turna.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 11:53:12 | Data modyfikacji: 2019-07-12 12:00:14.
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze
zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie
uznania, czy nieruchomość położona w obrębie
ewidencyjnym Wielądki gmina Korytnica oznaczona
jako działka 253 o pow. 0,29 ha, stanowi mienie
gromadzkie. 
 Zawiadomieniez dnia 21.02.2019 r...PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-22 10:33:40 | Data modyfikacji: 2019-02-22 11:50:02.
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze
zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie
uznania, czy nieruchomość położona w obrębie
ewidencyjnym Turna gmina Korytnica oznaczona jako
działka 287 o pow. 0,43 ha, stanowi mienie
gromadzkie. 
 Zawiadomienie z dnia 13.02.2019 r.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-14 11:20:55 | Data modyfikacji: 2019-02-22 11:50:02.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego na wniosek Wójta Gminy
Korytnica w sprawie uznania za mienie gromadzkie
(gminne) nieruchomości położonej w obrębie
ewidencyjnym Wielądki gm. Korytnica oznaczonej
numerem działki 253 o pow. 0,29 ha 
 Zawiadomienie z dnia 31 stycznia 2019 r..PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-01 11:36:01 | Data modyfikacji: 2019-02-22 11:50:02.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z
dnia 21 stycznia 2019 r. 
 Komunikat 21.01.2019 r..PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:26:16 | Data modyfikacji: 2019-02-22 11:50:02.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2019 
 Plan zamówień na 2019..docx

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:34:46 | Data modyfikacji: 2019-02-22 11:50:02.
Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy
Korytnica postępowania administracyjnego w
sprawie uznania za mienie gromadzkie (gminne)
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym
Turna gm. Korytnica oznaczonej numerem działki
287 o pow. 0.43 ha 
 Zawiadomienie ....PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 11:37:31 | Data modyfikacji: 2019-02-22 11:50:02.
Zarządzenie Nr 19/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia o
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie 
 Zarządzenie Nr 19.19...PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-22 14:17:56 | Data modyfikacji: 2019-02-22 11:50:02.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z
dnia 14 stycznia 2019 r.  
 Komunikat z dnia 14 stycznia 2019 r......PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-21 08:09:20 | Data modyfikacji: 2019-02-22 11:50:02.
Komunikat Komisarza Wyborczeho w Siedlcach II z
dnia 14 stycznia 2019 r. o miejscu, czasie i
sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań
finansowych komitetów wyborczych,
uczestniczących w wyborach organów jednostek
samorządu terytorialnego na obszarze Gminy: Dębe
Wielkie, Dobre, Górzno, Jakubów, Korytnica,
Latowicz, Liw, Mińsk Mazowiecki, Trojanów,
Miasta i Gminy: Halinów, Mrozy, Pilawa, oraz
Miasta Sulejówek i Węgrów, zarządzonych na
dzień 21 październia 2018 r. 
 Komunikat z dnia 14 stycznia 2019 r..PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-21 08:07:34 | Data modyfikacji: 2019-02-22 11:50:02.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica z dnia
08.01.2019 r. że w związku z wydaną decyzją o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie stacji
bazowej telefonii komórkowej operatora Orange
Polska S.A. z niezbędną infrastrukturą
techniczną na działce oznaczonej w ewidencji
gruntów numerem 488 położonej w obrębie wsi
Kąty, wpłynęło trzy odwołania mieszkańców.
Z treścią odwołań można zapoznać się w
Urzędzie Gminy w Korytnicy, ul. Małkowskiego 20
w pok. 22 w godz. 8.00 - 15.00 w terminie 7 dni od
dnia obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 KPA
zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
 RK.6733.4.2018.2019.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-08 13:29:51 | Data modyfikacji: 2019-01-08 13:31:13.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica że na
wniosek Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160,
02-326 Warszawa, w imieniu której działa Marek
Kruk Electronic Control Systems S.A., ul.
Żupnicza 17, 03-821 Warszawa, prowadzone bylo
postepowanie administracyjne w sprawie o wydanie
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie stacji
bazowej telefonii komórkowej operatora Orange
Polska S.A. z niezbedną infrastrukturą
techniczną na działce oznaczonej w ewidencji
gruntów numerem 488 położonej w obrebie wsi
Kąty. 
 RK.6733.4.2018 .PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-21 11:36:24 | Data modyfikacji: 2019-01-08 13:31:13.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wydaniu
postanowienia że na wniosek Wind Field Korytnica
Sp. z o.o., ul. Romera 4 b, 02-784 Warszawa,
prowadzone bylo postepowanie administracyjne w
sprawie wydania postanowienia stwierdzajacego, ze
realizacja planowanego przedsiewziccia pt.:
„Farma Wiatrowa Korytnica N" polegajgcego na
budowie zespolu 39 elektrowni wiatrowych wraz z
towarzyszaca infrastrukturą drogową,
elektroenergetyczną i techniczną zlokalizowanego
na terenie gmin Korytnica i Liw ze strefq
oddzialywania na teren Gminy Dobre i Gminy
Wierzbno przebiega etapowo, oraz że aktualne sq
warunki realizacji przedsiewziccia okre§lone w
decyzji Wójta Gminy Korytnica z dn. 26.11.2012 r.
znak RK.6220.3.2011/12 o środowiskowych
uwarunkowaniach. 
 RK.6220.3.2011.12.2018....PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:57:08 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:58:59.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica z dnia
28.11.2018 r. że na wniosek Orange Polska S.A.,
Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, w imieniu
której działa Marek Kruk Electronic Control
Systems S.A., ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa,
prowadzone było postępowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego na działce oznaczoną w
ewidencji gruntów numerem 488 położoną w
obrębie wsi Kąty, dla inwestycji polegającej na
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej
operatora Orange Polska S.A z niezbędną
infrastrukturą techniczną. 
 RK.6733.4.2018 .PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-28 11:13:16 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:58:59.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica że na
wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A,
20-340 Lublin, w imieniu której występuje
Pełnomocnik Łukasz Mróz, PHU MADO Andrzej
Mróz, ul. Leśna 3, 08-330 Kosów Lacki,
prowadzone było postępowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji olokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie energetycznego przyłącza kablowego nN
0,4 kV na działkach nr ewidencyjny gruntu 169/10
i 111 położonych w obrębie wsi Bednarze  
 RK.6733.5.2018.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-28 09:25:26 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:58:59.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o zebranych
dokumentach i materiałach przed wydaniem
postanowienia zawiadamiam, że na wniosek Wind
Field Korytnica Sp. z o.o., ul. Romera 4 b,02-784
Warszaw, prowadzone było postępowanie
administracyjne w sprawie wydania postanowienia
stwierdzającego że realizacja planowanego
przedsięwzięcia pt.: " Farma Wiatrakowa
Korytnica N' polegającego na budowie zespołu 39
elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą
infrastrukturą elektroenergetyczną i techniczną
zlokalizowanego na terenie gmin Korytnica i Liw ze
strefą oddziaływania na teren Gminy Dobre i
Gminy Wierzbno przebiega etapowo, oraz że
aktualne s a warunki realizacji przedsięwzięcia
określone w decyzji Wójta Gminy Korytnica z dn.
26.11.2012 r. znak RK.6220.3.2011/12 o
środowiskowych uwarunkowaniach. 
 RK.6220.3.2011.12.2018...PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-21 12:35:23 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:58:59.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z
dnia 5 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i
terminie składania sprawozdań finansowych
komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego ,
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
 Komunikat.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-13 13:42:23 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:58:59.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica z dnia
06.11.2018 r. że na wniosek PGE Dystrybucja S.A.,
ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w imieniu
której dziala Pełnomocnik Łukasz Mróz PHU MADO
Andrzej Mróz, ul. Leśna 3, 08-330 Kosów Lacki,
prowadzone było postępowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie energetycznego przyłącza kablowego nN
0,4 kV na działkach nr ewidencyjny gruntu 169/10
i 111 położonych w obrębie wsi Bednarze. 
 Obwieszczenie. RK.6733.5.2018.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-06 11:06:23 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:58:59.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica że
Postanowieniem z dn. 25.10.2018., znak
RK.6733.4.2018 podjął na żądanie strony
zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego na
działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem
488 położoną w obrębie wsi Kąty, dla
inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej
telefonii komórkowej wraz zniezbędną
infrastrukturą techniczną, wszczęte na wniosek
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa, w imieniu której daiała Marek Kruk
Electroniv Control Systems S.A., ul. Żupnicza 17,
03-821 Warszwa.a 
 RK.6733.4.2018.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-25 10:59:30 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:58:59.
Zawiadomienie Wójta Gminy Korytnica z dnia
23.10.2018 r. że w dniu 12.10.2018 r. wpłynął
wniosek Wind Field Korytnica Sp. z o.o., ul.
Romera 4 b, 02-784 Warszawa, w sprawie o wydanie
postanowienia stwierdzającego, że realizacja
planowanego przedsięwzięcia pt: ,, Farma
Wiatrakowa Korytnica N ' polegającego na budowie
zespołu 39 elektrowni wiatrowych wraz z
towarzyszącą infrastrukturą drogową,
elektroenergetyczną i techniczną zlokalizowanego
na terenie Gmin Korytnica i Liw ze strefą
oddziaływania na teren Gminy Dobre i Gminy
Wierzbno przebiega etapowo, oraz że aktualne są
warunki realizacji przedsięwzięcia określone w
decyzji Wójta Gminy Korytnica z dn. 26.11.2012 r.
znak RK.6220.3.2011/12 o środowiskowych
uwarunkowaniach. 
 RK.6220.3.2011.12.2018.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-23 12:04:08 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:58:59.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica z dnia
09.10.2018 r. że na wniosek P4 Sp. z o.o.,
02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7, w imieniu której
działa Pełnomocnik Pan Arkadiusz Stółka,
prowadzone było postępowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego na działkę oznaczoną w
ewidencji gruntów numerem 179 położoną w
obrębie wsi Stary Świętochów, dla inwestycji
polegającej na budowie stacji bazowej telefonii
komórkowej P4 WE4430A wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną 
 Obwieszczenie RK.6733.3.2018 .PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-09 10:58:56 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:58:59.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica z dnia
8.10.2018 r. że Postanowienie z dn. 25.09.2018
r., znak RK.6733.4.2018 zawiesił postępowanie w
sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego na działkę oznaczoną w
ewidencji gruntów numerem 488 położoną w
obrębie wsi Kąty, dla inwestycji polegającej na
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną,
wszczęte na wniosek Orange Polska S.A., Al.
Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, w imieniu
Żupnicza 17, 03-821 Warszawa, do czasu
roztrzygnięcia przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska czy przedsięwzięcie może
potencjalnie oddziaływać na obszar NATURA 2000. 
 Obwieszczenie RK.6733.4.2018 .PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-08 10:05:05 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:58:59.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica na wniosek
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa, w imieniu której działa Electronic
Control Systems S.A., UL. Żupnicza 17, 03-821
Warszawa zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie stacji
bazowej telefonii komórkowej w miejscowości
Kąty, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów
numerem 488.  
 Obwieszczenie RK.6733.4.2018.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-24 10:57:53 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:58:59.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica z dnia
19.09.2018 r. na wniosek P4 Sp. z o.o., 02-677
Warszawa, ul. Taśmowa 7, w imieniu której
działa Pełnomocnik Pan Arkadiusz Stółka,
prowdzone było postępowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego na działkę oznaczoną w
ewidencji gruntów numerem 179 położoną w
obrębie wsi Stary Świętochów, dla inwestycji
polegającej na budowie stacji bazowej telefonii
komórkowej P4 WEG4430A wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną  
 Obwieszczenie RK.6733.3.2018 (3).PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-19 09:57:08 | Data modyfikacji: 2018-09-19 10:00:06.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica z dnia
20.08.2018 r. - zawiadomienie o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegającej na budowie
stacji bazowej telefonii komórkowej w
miejscowości Stary Świętochów 
 Obwieszczenie RK.6733.3.2018.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-20 11:02:56 | Data modyfikacji: 2018-09-19 10:00:06.
Obwieszczenie Marszałka Wojwództwa Mazowieckiego
o przyjęciu przez Zarząd Wojwództwa
Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu
zagospodarowania przestrzennego województwa
mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania
przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego
ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognozą
oddziaływania na środowisko 
 Obwieszczenie .PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-08-01 11:44:23 | Data modyfikacji: 2018-09-19 10:00:06.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica z dnia
24.07.2018 r. że na wniosek TURAL Spółka z o.o.
Turna 46 07-120 Korytnica, prowadzone było
postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
inwestycji polegającej na: Budowie gorzelni i
bioelektrowni wraz z oczyszczalnią ścieków
tecvhnologicznych, na działkach nr. ewid.gr.
324/32, 324/39,324/40,324/45 w obrębie wsi Turna.
Informuje się, że postanowienie w przedmiotowej
sprawie zakończono wydaniem stosownej decyzji. 
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-26 08:03:35 | Data modyfikacji: 2018-09-19 10:00:06.
Zawiadomienie o możliwści zapozania się ze
zgromadzonym materiałem dowodowym. 
 Zawiadomienie o mozliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-04 11:38:31 | Data modyfikacji: 2018-09-19 10:00:06.
Przewodniczący Rady Gminy podaje do publicznej
wiadomości projekt uchwały Rady Gminy Korytnica
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy
Korytnica miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych 
 uchwała usytuowanie..pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-21 13:44:09 | Data modyfikacji: 2018-09-19 10:00:06.
Przewodniczący Rady Gminy podaje do publicznej
wiadomości projekt uchwały Rady Gminy Korytnica
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Gminy Korytnica 
 uchwała limit..pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-21 13:42:05 | Data modyfikacji: 2018-09-19 10:00:06.
Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy
Korytnica postępowania administracyjnego w
sprawie uznania za mienie gromadzkie (gminne)
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym
Pniewnik gm. Korytnica oznaczonej numerem działki
83/5 o pow. 0,0340 ha. 
 Zawiadomienie...pdf

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-23 07:36:29 | Data modyfikacji: 2018-09-19 10:00:06.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica z dnia
18.04.2018 r. że na wniosek PGE Dystrybucja S.A.,
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu
której działa Pełnomocnik ASPRO-EL Adam
Serementa, Chodów, ul. Nowowiejska 67, 08-119
Siedlce, zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na budowie stanowisk
słupowych średniego napięcia 15 kV, budowie
linii kablowej średniego napięcia 15 kV na
działkach 84/1 w obrębie wsi Pniewnik i 277/3 w
obrębie wski Leśniki. 
 Obwieszczenie 18.04..PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-18 09:52:42 | Data modyfikacji: 2018-09-19 10:00:06.
Gmina Korytnica zwraca się z zapytaniem o cenę
wykonania zadania polegającego na
„Unieszkodliwieniu wyrobów zawierających
azbest na terenie Gminy Korytnica”.  
 zapytanie ofertowe azbest 2018.docx

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-16 12:05:20 | Data modyfikacji: 2018-09-19 10:00:06.
Uchwała Nr LI/303/18 w sprawie podziału gminy na
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 
 Uchwala Nr LI.303.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-26 09:22:14 | Data modyfikacji: 2018-09-19 10:00:06.
Uchwała Nr LI/302/18 w sprawie podziału Gminy
Korytnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu 
 Uchwala Nr LI.302.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-26 09:21:08 | Data modyfikacji: 2018-09-19 10:00:06.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica z dnia
01.03.2018 r. o wydanie decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej budowie stacji bazowej telefonii
komórkowej Play nr WEG4401B wraz z wewnętrzną
linią zasilającą, na działce oznaczonej w
ewidencji gruntów numerem 762/2 położonej w
miejscowości Korytnica. 
 Obwieszczenie 01.03.2018.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-05 09:17:19 | Data modyfikacji: 2018-09-19 10:00:06.
Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Siedlcach z dnia 21 lutego 2018 r. w
sprawie liczby oraz zasad dokonywania zgłoszeń
kandydatów na funkcję urzędnika wyborczegow
sprawie naboru na urzędników wyborczych  

Pełna treść informacji

Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego

Informacja uzupełniająca

Informacja uzupełniająca

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie liczby oraz zasad dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

 

Opublikowane przez: Antoni Panufnik | Data wprowadzenia: 2018-02-22 13:12:32 | Data modyfikacji: 2018-02-22 13:29:30.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica z dnia
19.02.2018 r. że na wniosek P4 Sp. z o.o., 02-677
Warszawa, ul. Taśmowa 7, w imieniu której
działa Pełnomocnik Pan Grzegorz Bieńkowski,
prowadzone było postępowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego na działkę oznaczoną w
ewidencji gruntów numerem 762/2 położoną w
miejscowości Korytnica, dla inwestycji
polegającej na budowie stacji bazowej telefonii
komórkowej Play nr. WEG4401B wraz z wewnętrzną
linią zasilającą. 
 obwieszczenie 19.02.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-02-19 12:36:45 | Data modyfikacji: 2018-02-19 12:38:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica z dnia
24.01.2018 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie stacji
bazowej telefonii komórkowej w miejscowości
Korytnica, na działce oznaczonej w ewidencji
gruntów numerem 762/2. 
 obwieszczenie 24.01.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-24 12:05:39 | Data modyfikacji: 2018-02-19 12:38:00.
Stanowisko NR 7/2017 Rady Powiatu w Otwocku z dnia
28 września 2017 r. w sprawie projektowanych
zmian w zakresie reorganizacji nadzoru budowlanego 
 RPOtwock.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-10 13:55:59 | Data modyfikacji: 2018-02-19 12:38:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica z dnia
27.09.2017 r. o wydanej decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie linii elektroenergetycznej
napowietrznej i kablowej nn0,4 kV wraz z
przyłączami i złączami kablowymi ZK, na
działkach w m. Sewerynów 
 obwieszczenie RK.6733.2.2017.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-28 09:25:45 | Data modyfikacji: 2017-09-28 09:28:00.
Zawiadomienie o czynnościach
wznowienia/wyznaczenia znaków/punktów
granicznych dla nieruchomości położonych w
miejscowości Paplin 
 zawiadomienie (2).pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-27 14:26:43 | Data modyfikacji: 2017-09-28 09:28:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postepowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej i
kablowej 
 obw.05.09.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-09-05 13:17:34 | Data modyfikacji: 2017-09-28 09:28:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postepowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie linii
elektroeneregetycznej napowietrznej i kablowej 
 obw.11.07.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-11 13:14:55 | Data modyfikacji: 2017-09-28 09:28:00.
Zasady gospodarowania na siedlisku przyrodniczym
91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i
jesionowe i olsy źródliskowe 
 rdoś..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-03 13:48:30 | Data modyfikacji: 2017-09-28 09:28:00.
Decyzja o uznaniu za mienie gromadzkie
nieruchomości gruntowej połozonej w obrębie
Nojszew gm. Korytnica 
 scanNojszew.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 13:22:11 | Data modyfikacji: 2017-09-28 09:28:00.
Decyzja o uznaniu za mienie gromadzkie
nieruchomości gruntowej połozonej w obrębie
Roguszyn gm. Korytnica 
 scanRoguszyn.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 13:19:35 | Data modyfikacji: 2017-09-28 09:28:00.
Decyzja o uznaniu za mienie gromadzkie
nieruchomości gruntowej połozonej w obrębie
Komory gm. Korytnica 
 scanKomory.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 13:18:23 | Data modyfikacji: 2017-09-28 09:28:00.
Ogłoszenie o przystapieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Adampol, Czaple, Dąbrowa, Decie,
Korytnica, Kruszew, Leśniki, Nojszew, Pniewnik,
Połazie Świętochowskie, Rabiany, Rąbież,
Roguszyn, Sewerynów, Stary Świętochów,
Szczurów, Trawy, Wielądki, Wola Korytnicka,
Wypychy, Zakrzew, Zalesie, Żabokliki, Żelazów. 
 plan zagos..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-11 13:38:10 | Data modyfikacji: 2017-09-28 09:28:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica , że na
wniosek :TURVITA" Spółka z o.o. prowadzone było
postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
inwestycji polegającej na adaptacji budynków po
nieczynnej gorzelni z budową pomieszczeń
magazynowo produkcyjnych na zakład przetwórstwa
naturalnego mleka w obrębie wsi Turna 
 obw.02.05 TURVITA.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-04 10:54:04 | Data modyfikacji: 2017-09-28 09:28:00.
Obwieszczenie o przeprowadzeniu postepowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku
obory wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną w obrębie wsi Chmielew 
 obw. 13.04.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-04-13 14:03:47 | Data modyfikacji: 2017-09-28 09:28:00.
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze
zgromadzonym materiałem dowodowym (Nojszew) 
 G.6827.11.2016.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-04-12 09:34:24 | Data modyfikacji: 2017-09-28 09:28:00.
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze
zgromadzonym materiałem dowodowym (Roguszyn) 
 G.6827.10.2016.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-04-12 09:33:34 | Data modyfikacji: 2017-09-28 09:28:00.
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze
zgromadzonym materiałem dowodowym (Komory) 
 G.6827.9.2016.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-04-12 09:32:48 | Data modyfikacji: 2017-09-28 09:28:00.
Uchwała Nr XXXIII/225/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zamiaru
likwidacji filii bibliotecznych Gminnej Biblioteki
Publicznej w Korytnicy, znajdujących się w
Górkach-Grubakach, Sewerynowie i Maksymilianowie 
 225..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-03-22 14:49:35 | Data modyfikacji: 2017-09-28 09:28:00.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o
podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 
 obw.m woj. maz..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-02-01 15:01:20 | Data modyfikacji: 2017-09-28 09:28:00.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2017. 
 plan zp..docx

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-26 10:46:53 | Data modyfikacji: 2017-09-28 09:28:00.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie uznania za mienie
gromadzkie (gminne) nieruchomości położonej w
obrębie Roguszyn gmina Korytnica stanowiącej
działkę ewidencyjną nr 89/6 o powierzchni
0,1166 ha 
 Roguszyn.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-30 12:56:44 | Data modyfikacji: 2017-09-28 09:28:00.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie uznania za mienie
gromadzkie (gminne) nieruchomości położonej w
obrębie Komory gmina Korytnica stanowiącej
działkę ewidencyjną nr 512 o powierzchni 0,60
ha 
 Komory.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-30 12:55:16 | Data modyfikacji: 2017-09-28 09:28:00.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie uznania za mienie
gromadzkie (gminne) nieruchomości położonej w
obrębie Nojszew gmina Korytnica stanowiącej
działkę ewidencyjną nr 308 o powierzchni 0,46
ha 
 Nojszew.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-30 12:53:50 | Data modyfikacji: 2017-09-28 09:28:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania w sprawie o wydanie
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie sieci
elektroenergetycznej kablowej 
 obw02.11.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-02 13:19:23 | Data modyfikacji: 2017-09-28 09:28:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przprowadzeniu postepowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4
kV 
 obw.20.10.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-10-20 11:29:16 | Data modyfikacji: 2017-09-28 09:28:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w
sprawie o wydanie decyzji o okalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie: budowie podziemnej sieci eneretycznej 30
kV wraz z kanalizacją techniczną i sieci
światłwodowej oraz uziemieniem liniowym na
działce nr 389 w obrębie wsi Nojszew 
 obw. 17.10.2016.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-10-17 10:19:22 | Data modyfikacji: 2017-09-28 09:28:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w
sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej
nN 0,4kV i SN 15kV, słupowej stacji
transformatowej 15/0,4kV 
 obw.21.09.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:06:54 | Data modyfikacji: 2017-09-28 09:28:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnicao wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie sieci
elektroenergetycznej kablowej 
 pge 29.08.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-30 15:02:24 | Data modyfikacji: 2017-09-28 09:28:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie: podziemnej
sieci energetycznej 30kV wraz z kanalizacją
techniczną i sieci światłowodowej na działce
nr 389 w obrębie wsi Nojszew 
 29.08 sieć energ..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-30 15:00:05 | Data modyfikacji: 2017-09-28 09:28:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
Budowie sieci energetycznej napowietrznej i
kablowej nN 0,4kV i SN 15kV, budowie słupowej
stacji transformatowej 15/0,4kV na działkach w
Gminie Korytnica. 
 obw.26.08pge.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-26 11:20:07 | Data modyfikacji: 2017-09-28 09:28:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzęcia polegającego na :Przebudowie
drogi powiatowej nr 4345 W Kupce-Rabiany 
 obw.26.08zarząd dróg.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-26 11:16:40 | Data modyfikacji: 2017-09-28 09:28:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie sieci
energetycznej napowietrznej i kablowej, budowie
słupowej stacji transformatorowej na działkach w
Gminie Korytnica: obręb wsi Czaple i Żabokliki
oraz na działkach w Gminie Wierzbno: obręb wsi
Czerwonka-Folwark 
 obwieszczenie 13.07.PDF

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-13 08:15:36 | Data modyfikacji: 2016-07-13 08:21:18.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postepowania administracyjnego w
sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie: podziemnej sieci energetycznej 30 kV i
sieci światłowodowej, oraz przyłacza
energetycznego 30 kV i przyłacza
światłowodowego na działkach w gminie Korytnica 
 obw 10.05...PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-05-11 11:59:13 | Data modyfikacji: 2016-07-13 08:21:18.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie: podziemnej sieci energetycznej 30 kV i
sieci światłowodowej, oraz przyłącza
energetycznego 30kV i przyłącza
światłowodowego na działkach w gminie Korytnica 
 obw.12.04.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-12 12:05:28 | Data modyfikacji: 2016-07-13 08:21:18.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
pprzeprowadzeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na
rozbudowie sieci wodociągowej rozgałęźnej
wodociągu grupowego "Górki Grubaki" na
działkach w obrębie wsi Korytnica 
 obw.wodociag.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-01 08:47:46 | Data modyfikacji: 2016-07-13 08:21:18.
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska znak DOOŚ-oaI.4242.17.2015.is.3 z
dnia 17.03.2016 r. 
 GDOŚ zawiadomienie.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-03-24 14:45:01 | Data modyfikacji: 2016-07-13 08:21:18.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postepowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie sieci
wodociągowej rozgałęźnej z PCV DN 110 mm, na
działkach nr 667, 650, 655/1 w obrębie wsi
Korytnica 
 obw.19.02.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-02-19 14:43:55 | Data modyfikacji: 2016-07-13 08:21:18.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postepowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie: podziemnej sieci
energetycznej 30 kV i sieci światłowodowej, oraz
przyłącza energetycznego 30kV i przyłącza
światłowodowego na działakch w gminie Korytnica 
 obw.17.02.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-02-17 13:38:43 | Data modyfikacji: 2016-07-13 08:21:18.
UWAGA!!! ZMIANY W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH 
 ogłoszenie podatek.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-29 15:08:47 | Data modyfikacji: 2016-07-13 08:21:18.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno przesłaniu do
Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Siedlcach
zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Wierzbni
z dnia 22.12.2015 r. w przedmiocie odmowy
wstrzymania wykonania decyzji 
 obw.Wierzbno13.01.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-21 11:47:45 | Data modyfikacji: 2016-07-13 08:21:18.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia polegającego na
rozbudowie budynki obory wraz z niezbędą
infrastrukturą techniczną. 
 obw.01.12.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-01 14:56:26 | Data modyfikacji: 2016-07-13 08:21:18.
Ogłoszenie o rozpoczęciu prac projektowych
związanych z budową przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Korytnica. 
 harmonogram projekt 3.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-26 14:24:20 | Data modyfikacji: 2016-07-13 08:21:18.
Ogłoszenie o rozpoczęciu się prac projektowych
związanych z budową przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Korytnica. 
 harmonogram projekt 2.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-12 14:53:16 | Data modyfikacji: 2016-07-13 08:21:18.
Ogłoszenie o rozpoczęciu prac związanych z
budową przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 ogłoszenie projekt.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-10-28 13:47:00 | Data modyfikacji: 2016-07-13 08:21:18.
Ogłoszenie Wójta Gminy Korytnica w sprawie
rzopoczęcia prac projektowych związanych z
budową przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie gminy Korytnica. 
 ogłoszenie mapki do projektu.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-10-07 13:30:02 | Data modyfikacji: 2016-07-13 08:21:18.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zdogy na
realizację przedsięwzięcia polegającego na :
Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Sekłak
o długości 2,450 km na działkach o numerze
ewidencyjnym 46/1 i 46/2 w obrębie wsi Sekłak. 
 droga Sekłak.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-23 13:52:22 | Data modyfikacji: 2016-07-13 08:21:18.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno o ponownym
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wierzbno wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko 
 scan20150921103945.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-21 12:52:09 | Data modyfikacji: 2016-07-13 08:21:18.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu potępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realziację przedsięwzięcia polegającego na:
"Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Wola
Korytnicka-Lipniki" usytuowanej na działakch o
numerach ewidencyjnych 512 i 339 w obrębie
miejscowości Wola Korytnicka oraz działce nr 35
o obrębie miejscowości Lipniki w od km0+000,00
do km 1+250,00 o długości 2,25 km". 
 Wola-Lipniki.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-21 12:49:50 | Data modyfikacji: 2016-07-13 08:21:18.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre nr
GKI.6220.10.2015 z dnia 07.09.2015 r. o wydanej
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
dla inwestycji polegającej na "przebudowie drogi
gminnej na działkach nr ew. 88, 86/1 i 73 w
miejscowości Jaczewek, gm. Dobre, województwo
mazowieckie" 
 obwieszczenie Wójta Gminy Dobre.PDF

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-11 14:59:28 | Data modyfikacji: 2015-09-11 15:01:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w
sprawie o wydanie decyzji o likalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na
"Budowie chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 62 w
miejscowości Paplin, gmina Korytnica" 
 chodnik Paplin.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-25 14:11:12 | Data modyfikacji: 2015-09-11 15:01:21.
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska znak: DOOŚ-oaI.4242.7.2015.AB.8 
 zawiadomienie GDOŚ.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-20 12:57:59 | Data modyfikacji: 2015-09-11 15:01:21.
Zawiadomienie Wójta Gminy Dobre o zebraniu
niezbędnych dowodów do wydania decyzji
administracyjnej dla inwestycji polegającej na:
"przebudowie drogi gminnej na działkach nr ew.
88, 86/1 i 73 w miejscowości Jaczewek, gm. Dobre,
województwo mazowieckie". 

zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-18 15:12:50 | Data modyfikacji: 2015-08-18 15:15:12.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Przebudowie drogi powiatowej nr 4238W
Paplin-Korytnica-Roguszyn 
 obw .06.08.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-06 14:27:38 | Data modyfikacji: 2015-08-18 15:15:12.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
polegającego na budowie budynku inwentarskiego -
tuczarni 
 obw.tuczarnia.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-28 14:03:13 | Data modyfikacji: 2015-08-18 15:15:12.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno o wydanej
decyzji na inwestycję polegającą na
"Przebudowie drogi powiatowej 2247W Kałuszyn -
Roguszyn odcinek długości 15,902 km od km
6+098,56 do km 22+000,84 długości 15,902 km  
 obw.drogakałuszyn.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-23 14:22:52 | Data modyfikacji: 2015-08-18 15:15:12.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre o wydaniu w dniu
17.07.2015 r.postanowienia o stwierdzeniu braku
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla inwestycji polegającej na
"przebudowie drogi gminnej na działakch nr ew.
88,86/1 i 73 w miejscowości Jaczewek, gm. Dobre,
województwo mazowieckie".  
 droga Jaczewek.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-20 13:13:31 | Data modyfikacji: 2015-08-18 15:15:12.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na
Przebudowie drogi powiatowej nr 4238W
Paplin-Korytnica-Roguszyn 
 skan.obw.droga..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-15 13:31:20 | Data modyfikacji: 2015-07-15 13:32:21.
Zawiadomienie Wójta Gminy Wierzbno o zebraniu
dowodów niezbędnych do wydania decyzji w sprawie
ustalenia lokalizacji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na "Przebudowie drogi
powiatowej 2247W Kałuszyn - Roguszyn odcinek o
długości 15,902 km od km 6+068,56 do km
22+000,84 długości 15,902 km usytuowanej na
działakach 
 obw.droga Kałus-Rogus..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-06 14:05:54 | Data modyfikacji: 2015-07-15 13:32:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na "Budowie chodnika
wzdłuż drogi krajowej nr 62 w miejscowości
Paplin, gmina Korytnica". 
 obw.chodnik.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-06 13:59:23 | Data modyfikacji: 2015-07-15 13:32:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie
drogi gminnej na działakch nr ew. 88,86/1 i 73 w
miejscowości Jaczewek, gm. Dobre, woj.
mazowieckie". 
 obw.dobre.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-02 15:10:29 | Data modyfikacji: 2015-07-15 13:32:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Liw o wydaniu decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie Zespołu Linii Kablowych 
 skanliw.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-25 14:12:50 | Data modyfikacji: 2015-07-15 13:32:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na Przebudowie drogi
powiatowej nr 4238 W Paplin-Korytnica-Roguszyn. 
 droga Paplin-Korytnica- Roguszyn.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-17 11:43:09 | Data modyfikacji: 2015-07-15 13:32:21.
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania Wójt
Gminy Wierzbno  
 03.06.2015 r. wierzbno.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-05 13:44:10 | Data modyfikacji: 2015-07-15 13:32:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Liw informujące o
zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegającego na budowie Zespołu
Linii Kablowych 
 02.06.2015r.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-05 13:41:37 | Data modyfikacji: 2015-07-15 13:32:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w
sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie podziemnej sieci energetycznej 15kV na
działce nr 388 obręb wsi Nojszew, napowietrznej
sieci energetycznej 15 kV, podziemnego przyłącza
energetycznego 15kV na działkach nr 448/2 i 466/5
w obrębie wsi Pniewnik. 
 03.06.2015.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-03 09:38:41 | Data modyfikacji: 2015-07-15 13:32:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postepowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie: podziemnej sieci energetycznej 15 kV na
działce nr 388 obręb wsi Nojszew, napowietrznej
sieci energetycznej 15 kV, podziemnego przyłącza
energetycznego 15 kV na działkach nr 448/2 i
466/5 w obrębie wsi Pniewnik. 
 obw podz. sieć.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-05-20 13:35:26 | Data modyfikacji: 2015-07-15 13:32:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Liw o wystąpieniu do
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Warszawie, Starostwa Powiatowego w Węgrowie i
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Warszawie o uzgodnienie
przedsięwzięcia 
 wgl obw.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-05-18 12:08:17 | Data modyfikacji: 2015-07-15 13:32:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi
powiatowej 2247W Kałuszyn - Roguszyn odcinek
długości 15,902 km od km 6+098,56 do km 22+
000,84 usytuowanej na działkach (...) w
miejscowości Roguszyn Gmina Korytnica 
 wgw obw.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-05-13 09:39:10 | Data modyfikacji: 2015-07-15 13:32:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre o wydaniu decyzji
na inwestycję polegającą na: budowie
napowietrznej dwutorowej linii
elektroenergetycznej 110 kV na działkach
położonych w gminie Korytnica w obrębie Zakrzew
 
 Zakrzew.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-05-11 14:36:21 | Data modyfikacji: 2015-07-15 13:32:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o prowadzeniu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
:Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Stary
Świętochów w km 0+000-1+300 długości 1,3 km
na działce nr ewidencyjny gruntu 122 obręb Stary
Świętochów 
 OWGK.07.05.2015 obręb Stary Św..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-05-07 13:41:21 | Data modyfikacji: 2015-07-15 13:32:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o prowadzeniu
postepowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającegi na
:Przebudowie drogi gminnej Pniewnik - Stary
Świętochów w km 0+000-2-750 długości 2,75 km
na działkach: nr 277/4 obręb Pniewnik, 134
obręb Dąbrowa i 391 obręb Stary Świętochów" 
 OWGK.07.05.2015.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-05-07 13:33:07 | Data modyfikacji: 2015-07-15 13:32:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację orzedsięwzięcia polegającego na:
Budowie chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 62 w
miejscowości Paplin gmina Korytnica na działce
numer ewidencyjny 182. 
 obw 28.04.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-28 14:20:46 | Data modyfikacji: 2015-07-15 13:32:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Liw o wszczęciu
postępowania administarcyjnego w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego  
 obw.WGL.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-21 13:48:51 | Data modyfikacji: 2015-07-15 13:32:21.
Zaproszenie mieszkańców wsi Paplin na spotkanie
w celu okazania projektu i uzgodnienia lokalizacji
wjazdów na posesję. 
 ogłoszenie Paplin.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-21 11:55:36 | Data modyfikacji: 2015-07-15 13:32:21.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno o zakończeniu
postepowania administracyjnego oraz zgromadzeniu
materiałów dowodowych niezbędnych do wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi
powiatowej 2247W Kałuszyn-Roguszyn odcinek
długości 15,902 km od km 6+098,56 do km
22+000,84
 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-16 08:55:12 | Data modyfikacji: 2015-04-16 08:58:35.
Zawiadomienie Wójta Gminy Dobre o zebraniu
dowodów niezbędnych do wydania decyzji
administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie napowietrznej dwutorowej
linii elektroenergetycznej 110 kV na działkach
położonych w gminie Korytnica. 
 WGDZawi..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-10 10:12:07 | Data modyfikacji: 2015-04-10 10:12:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnegona wniosek WIND
FIELD Korytnica Sp. z o.o. w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej
sieci energetycznej 
 Obw.WGK08.04.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-08 13:34:51 | Data modyfikacji: 2015-04-10 10:12:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na
wniosek WIND FIELD Korytnica Sp. zo.o.w sprawie o
wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego 
 wind field03.04.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-03 11:53:56 | Data modyfikacji: 2015-04-10 10:12:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na
wniosek PGE Dystrybucja S.A. w sprawie o wydanie
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 pge03.04.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-03 11:52:33 | Data modyfikacji: 2015-04-10 10:12:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno o odstąpieniu
od obwoiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla przedsięwzięcia. 
 wierzbno 02.04.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-03 11:50:41 | Data modyfikacji: 2015-04-10 10:12:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno o
przedłużeniu terminu załtwienia sprawy do dnia
30 kwietnia 2015 r. z uwagi na skomplikowany
charakter postępowania oraz ustalenia kręgu
spadkobierców stron postępowania 
 wierzbno.30.04.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-02 14:32:45 | Data modyfikacji: 2015-04-10 10:12:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno o wszczęciu
postepowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach. 
 obw.wieśroduwar.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-18 14:46:05 | Data modyfikacji: 2015-04-10 10:12:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o prowadzeniu
postępowania na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w
sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie napowietrzenej linii elektroenergetycznej
nn 0,4 kV na działakch w gminie Korytnica. 
 pge..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-17 14:12:56 | Data modyfikacji: 2015-04-10 10:12:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o prowadzeniu
postępowania na wniosek WIND FIELD Korytnica Sp.
z o.o. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie podziemnej sieci
energetycznej 30 kV i sieci światłowodowej oraz
przyłącza energetycznego 30 kV i przyłącza
światłowodowego na działkach w gminie Korytnica 
 postęp.nojszew.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-17 14:10:28 | Data modyfikacji: 2015-04-10 10:12:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre zawiadamiające o
wydaniu postanowienia wyjaśniającego
wątpliwości co do treści decyzji Wójta Gminy
Dobre z dnia 6 sierpnia 2013 r. 
 dobre.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-11 13:36:43 | Data modyfikacji: 2015-04-10 10:12:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno o
przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia
31 marca 2015 r. z uwagi na skomplikowany
charakter postępowania. 
 obw. wierzbno ter.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-04 14:12:20 | Data modyfikacji: 2015-04-10 10:12:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o prowadzeniu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Przebudowie drogi powiatowej nr 4238W
Paplin-Korytnica-Roguszyn. 
 skan02.03.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-02 14:46:03 | Data modyfikacji: 2015-04-10 10:12:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbni o
przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia
28.02.2015 r. 
 obw. WGW.przedł. terminu 02.02.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-04 14:21:16 | Data modyfikacji: 2015-04-10 10:12:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na : Budowie
napowietrznej linii elektroenergetycznej nn 0,4kV
na działkach w gminie Korytnica. 
 skan Czaple.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-04 10:07:43 | Data modyfikacji: 2015-04-10 10:12:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie: podziemnej
sieci energetycznej 30 kV i sieci
światłowodowej, oraz przyłącza energetycznego
30 kV i przyłącza światłowodowego na
działkach w gminie Korytnica obręb wsi Nojszew. 
 skan 03.02.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-04 09:07:53 | Data modyfikacji: 2015-04-10 10:12:50.
Uchwała nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z
dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zarządzenia
wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. 
 izby rolnicze.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-01-30 08:14:45 | Data modyfikacji: 2015-04-10 10:12:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno
zawiadamiające o wydaniu z urzędu postanowienia
w dniu 02.01.2015 r. o sprostowaniu oczywistej
omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 31.07.2013 r.
Wójta Gminy Wierzbno. 
 wierzbno, omyłka pisarska.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-01-12 08:19:33 | Data modyfikacji: 2015-04-10 10:12:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno o
przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia
31.01.2015 r. 
 obw. wszcz.post..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-01-02 15:25:48 | Data modyfikacji: 2015-04-10 10:12:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica z dnia
10.11.2014 r. w sprawie przyłącza
światłowodowego w miejscowości Trawy 
 Obwieszczenie WGK z dnia 10.11.2014 r..pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-10 10:58:43 | Data modyfikacji: 2014-11-10 11:00:25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o prowadzeniu
postepowania administracyjnego w sprawie o wydanie
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej
sieci energetycznej 30 kV i sieci światłowodowej
oraz przyłącza energetycznego 30kV i przyłącza
światłowodowego na działkach w gminie Korytnica 
 obw.04.11.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-04 13:46:55 | Data modyfikacji: 2014-11-10 11:00:25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica
zawiadamiające o prowadzeniu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewzięcia polegającego na budowie obory z
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 
 obw.komory.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-10-28 15:02:25 | Data modyfikacji: 2014-11-10 11:00:25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica z dnia
09.10.2014 r. o prowadzonym postępowaniu
administracyjnym w sprawie wydania decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na budowie podziemnej
sieci energetycznej 30kV i sieci światłowodowej
oraz przyłącza energetycznego 
 obwieszczenie RK.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-09 10:46:30 | Data modyfikacji: 2014-11-10 11:00:25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie: podziemnej
sieci energetycznej 30 kV i sieci światłowodowej
na działakch w gminie Korytnica 
 1obw.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-25 14:31:13 | Data modyfikacji: 2014-11-10 11:00:25.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn Przebudowa drogi gminnej Wola
Korytnicka - Lipniki 
 zaw. najko. oferta droga.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-11 11:22:44 | Data modyfikacji: 2014-11-10 11:00:25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica
zawiadamiające, że na wniosek WIND FIELD
Korytnica Sp. z o.o. prowadzone było
postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie: podziemnej
sieci energetycznej 30 kV i sieci
światłowodowej, oraz przyłącza energetycznego
30kV i przyłącza światłowodowego na działkach
w gminie Korytnica 
 obw. 11.09.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-11 10:31:11 | Data modyfikacji: 2014-11-10 11:00:25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica
zawiadamiajace, że na wniosek WIND FIELD
Korytnica Sp. z o.o. prowadzone było postepowanie
administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na budowie podziemnej
sieci energetycznej 30 kV i sieci
światłowodowej, oraz przyłącza energetycznego
30kV i przyłącza światłowodowego na działkach
w gminie Korytnica 
 obw. 1..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-02 13:19:47 | Data modyfikacji: 2014-11-10 11:00:25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na budowie: podziemnej
sieci energetycznej 30kV i sieci światłowodowej,
oraz przyłącza energetycznego 30kV i przyłącza
światłowodowego na działkach w gminie
Korytnica. 
 obw wgk wszcze. post..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-14 11:14:51 | Data modyfikacji: 2014-11-10 11:00:25.
Zawiadomienie Wójta Gminy Dobre o zebraniu
dowodów niezbędnych do wydania decyzji
administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie dwutorowej kablowej linii
elektroenergetycznej 110kV wraz z traktem
światłowodowym na działkach położonych w
gminie Dobre w obrębach Gęsianka, Wólka
Mlęcka, Rakówiec, Rudzienko, Nowa Wieś,
Makówiec Mały, w gminie Wierzbno w obrębach
Rąbież, Brzeźnik oraz w gminie Korytnica w
obrębie Zakrzew. 
 skan dobre.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-14 09:39:08 | Data modyfikacji: 2014-11-10 11:00:25.
Zawiadomienie Wójta Gminy Korytnica o zebraniu
dowodów niezbdnych do wydania decyzji
administarcyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie dwutorowej kablowej linii
elektroenergetycznej 110kV wraz z traktem
światłowodowym na działkach położonych w
gminie Dobre w obrebach Gęsianka, Wólka Mlęcka,
Rakówiec, Rudzienko, Nowa Wieś, Makówiec Mały,
w gminie Wierzbno w obrębach Rąbież, Brzeźnik
oraz w gminie Korytnica w obrebie Zakrzew. 
 zawiad wgd.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-14 09:34:01 | Data modyfikacji: 2014-11-10 11:00:25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica
zawiadamiające o przeprowadzeniu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na budowie: podziemnej
sieci energetycznej 30 kV i sieci
światłowodowej, oraz przyłącza energetycznego
30kV i przyłącza światłowodowego na działkach
w gminie Korytnica. 
 obw 13.08.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-13 12:43:28 | Data modyfikacji: 2014-11-10 11:00:25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o prowadzeniu
postepowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie: podziemnej
sieci energetycznej 30kV i sieci światłowodowej,
oraz przyłącza energetycznego 30kV i przyłącza
światłowodowego na działkach w gminie
Korytnica. 
 obw. inw celu publi..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-07-30 12:39:21 | Data modyfikacji: 2014-11-10 11:00:25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o prowadzeniu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przdsięwięcia polegającego na:
Przebudowie drogi gminnej w miejscowościach Wola
Korytnicka i Lipniki, na działkach o numerach
ewidencyjnych 512 i 339 w obrębie miejscowości
Wola Korytnicka oraz działce nr 35 o obrębie
miejscowości Lipniki w od km 0+000 do km 1+600 o
długości 1,6km. 
 obw. droga Wola Lipniki.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-07-28 08:33:58 | Data modyfikacji: 2014-11-10 11:00:25.
Zawiadomienie Wójta Gminy Dobre o zebraniu
dowodów niezbędnych do wydania decyzji
administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie dwutorowej kablowej linii
elektroenergetycznej 
 zawiadomienie.dobre.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-07-22 11:01:03 | Data modyfikacji: 2014-11-10 11:00:25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania z udziałem społeczeństwa 
 obw. z udziałem społ..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-07-15 09:55:59 | Data modyfikacji: 2014-11-10 11:00:25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie: podziemnej
sieci energetycznej 30 kV i sieci
światłowodowej, oraz przyłącza energetycznego
30 kV i przyłącza światłowodowego na
działkach w gminie Korytnica 
 OBW. sieć energ..tif

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-23 09:33:29 | Data modyfikacji: 2014-11-10 11:00:25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre z dnia 18.06.2014
r. o wydaniu decyzji na inwestycję polegającą
na : budowie napowietrznej dwutorowej linii
elektoenergetycznej 110kV na działkach
położonych w gminie Dobre w obrębach Rudzienko,
Makówiec Mały oraz Nowa Wieś oraz na działkach
w gminie Korytnica w obrębach Zakrzew oraz
Pniewnik. 
 obw. WGD..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-18 14:32:46 | Data modyfikacji: 2014-11-10 11:00:25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postepowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie: podziemnej
sieci energetycznej 30 kV i sieci
światłowodowej, oraz przyłącza
światłowodowego na działkach w gminie
Korytnica. RK.6733.3.2014 
 obw. kor. 1.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-06-10 09:08:17 | Data modyfikacji: 2014-11-10 11:00:25.
Wójt Gminy Dobre zawiadomia o wszczęciu
postepowania administracyjnego w sprawie wniosku o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegajacej na budowie dwutorowej
kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV. 
 dobre obw..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-05-29 12:01:16 | Data modyfikacji: 2014-11-10 11:00:25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
przeprowadzeniu na wniosek Gminy Korytnica
postepowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie studni nr 2. 
 obw. studnia.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-05-28 13:14:21 | Data modyfikacji: 2014-11-10 11:00:25.
Obwieszczenie Wojta Gminy Dobre o wszczęciu
postepowania na wniosek Wind Fiel Korytnica Sp. z
o.o. w sprawie wniosku o ustalenie likalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie napowietrznej dwutorowej
linii elektroenergetycznej 110kV na działkach
położonych w gminie Korytnica.  
 obw. Dobre.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-05-20 08:03:56 | Data modyfikacji: 2014-11-10 11:00:25.
Obwieszczenie Wojta Gminy Dobre o zebraniu
niezbędnych dowodów do wydania decyzji
administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego, polegającej na
budowie napowietrznej dwutorowej linii
elektroenergetycznej 110kV na działkach
połozonych w gminie Dobre w obrębach Rudzienko,
Makówiec Mały, Nowa wieś oraz na działkach w
gminie Korytnica w obrębach Zakrzew oraz
Pniewnik. 
 0030.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-05-16 09:03:33 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 31 
 Ostrzeżenie METEO nr 31.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-05-15 11:42:02 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania na wniosek
WIND FIELD Korytnica Sp. z o.o. w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie: podziemnej
sieci energetycznej 30kV i sieci światłowodowej,
oraz przyłącza energetycznego 30kV i przyłącza
światłowodowego an działakach w gminie
Korytnica. 
 obw. o umorzeniu postęp..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-05-05 11:49:36 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre o wszczęciu
postępowania GKI.6733.6.2014 
 obw..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-04-08 13:48:14 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
RK.6220.5.2012/13/14 
 obw. dec środ..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-04-04 14:45:11 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie: podziemnej
sieci energetycznej 30 KV i sieci
światłowodowej, oraz przyłącza energetycznego
30kV i przyłącza światłowodowego na
działkach w gminie Korytnica.  
 obw. post..tif

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-04-01 15:01:19 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre o wszczęciu
postępowania w sprawie wniosku o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na budowie napowietrznej
dwutorowej linii elektroenergetycznej 110kV na
działkach położonych w gminie Dobre w obrębach
Rudzienko, Makówiec Mały, Nowa Wieś oraz na
działkach w gminie Korytnica w obrębach Zakrzew
oraz Pniewnik. 
 obw. Wójt Gminy Dobre.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-03-24 14:44:55 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica w sprawie o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia polegającego na:
budowie dwóch kurników z pomieszczeniami
socjalnymi i niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą. 
 obwieszczenie, budowa kurnika.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-03-04 13:54:35 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie
dwóch kurników z pomieszczeniami socjalnymi
iniezbędną infrastrukturą we wsi Górki Borze. 
 obw kurnik.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-02-19 14:29:08 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla projektowanej budowy szesnastu turbin
wiatrowych. 
 5.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-12-14 11:18:44 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla projektowanej budowy siedmiu turbin
wiatrowych. 
 4.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-12-14 11:18:02 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla projektowanej budowy dwunastu turbin
wiatrowych. 
 3.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-12-14 11:17:22 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla projektowanej budowy dziewięciu turbin
wiatrowych. 
 2.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-12-14 11:16:21 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla projektowanej budowy turbiny wiatrowej, linii
energetycznej 110 kV i stacji GPO-1. 
 1.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-12-14 11:15:19 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie o wyłożeniu projektów
planów zadań ochronnych,sporządzonych w formie
projektów zarządzeń Regionalnego Dyrekra
Ochrony Środowiska w Warszawie. 

obwieszczenie

 obwieszczenie regionalny dyrektor ochrony środowiska.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-12-02 12:44:07 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla projektowanej budowy dwunastu turbin
wiatrowych. 
 obw 3 nowe.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-11-29 13:40:58 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla projektowanej budowy szesnastu turbin
wiatrowych. 
 obw.5.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-11-28 12:57:13 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla projektowanej budowy siedmiu turbin
wiatrowych. 
 obw.4.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-11-28 12:56:25 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla projektowanej budowy dziewięciu turbin
wiatrowych. 
 obw. 2.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-11-28 12:55:03 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla projektowanej budowy turbiny wiatrowej, linii
energetycznej 110kV i stacji GPO-1. 
 obw.1.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-11-28 12:53:05 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie o wyłożeniu raportu
oddziaływania na obszry Natura 2000, dla
zamierzenia realizowanego przez Wojewódzki
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Warszawie, Oddział Sokołów Podlaski w ramach
którego przewidziano wykonanie prac
utrzymaniowych na ciekach meliracji wodnych
podstawowych na terenie powiatu węgrowskiego -
część II. 
 skan obw. natura 2000.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-10-10 13:41:23 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania z udziałem społeczeństwa dla
przedsiewzięcia polegającego na budowie kurnika
w obrębie miejscowości Górki Borze 
 Obwieszczenie Wótja Gminy Korytnica o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa - budowa kurnika w obrębie miejscowości Górki Borze.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-26 08:31:53 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszenie Wójta Gminy Korytnica o podjęciu
zawieszonego postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na: budowa kurnika w obrębie wsi
Górki Borze 
 Obwieszczenie - podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-26 08:26:48 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre GKI.6220.2.2013 
 Obw. WGD budowa dwutorowa.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-09-02 09:53:46 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno
OŚ.6220.1.2013
 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-08-05 12:26:17 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie o XLI sesji Rady Gminy Korytnica
 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-08-05 12:19:08 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 obwieszczenie śu.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-07-29 15:21:28 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica RK
6220.3.2013 
 Obwieszczenie przebudowa drogi Sewerynów.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-28 12:49:54 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania z udziałem społeczeństwa 
 Owbieszczenie WGK RK.6220.2.2013.tif

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-26 13:08:35 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica
RK.6733.4.2013 
 OWGK2.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-17 14:07:04 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica
RK.6733.3.2013 
 OWGK1GB.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-17 14:06:18 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszcznie Wójta Gminy Dobre 
 OWGD.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-17 14:05:13 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o utrzymaniu
w mocy decyzji Wójta Gminyb Korytnica z dn.
21.02.2013 r.przez Samorządowe Kolegium
Odwoławcze. 
 Obwieszczenie o utrzymaniu w mocy decyzji.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-13 10:20:26 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica w sprawie
wszczęcia postępowania administracyjnego w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
polegającego na: Przebudowie drogi gminnej w
miejscowości Sewerynów 
 obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-11 13:53:07 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno zdnia
04.04.2013 r. 
 002 WGW.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-04-09 10:27:50 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno 
 001WGW.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-04-05 14:28:06 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji 18.03.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-18 14:27:59 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica
RK7331/18/09/10/11/12/13 
 obwieszczenie wieża odwołanie 14.03.2013.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-15 10:37:20 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica 
 Obwieszczenie o wszczęciu.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-08 13:50:42 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno "Farma
Wiatrowa Korytnica S" 
 obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-03-01 13:49:30 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-22 14:51:20 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wydaniu
decyzji po wznowionym postepowaniu Wieża
Korytnica 
 Obwieszczenie . Wieża Korytnica.doc.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-22 14:49:15 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie o XXXV sesji Rady Gminy Korytnica 
 Skan Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-22 11:25:35 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica 
 Obwieszczenie.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-13 12:47:40 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie o XXXIV sesji Rady Gminy Korytnica 
 sesja.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-04 14:05:39 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno 
 004.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-22 14:01:31 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno 
 003.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-22 14:01:15 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno 
 002.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-22 14:00:58 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno 
 001a.jpg

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-22 14:00:31 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica 
 Obwieszczenie przed wydaniem decyzji.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-18 12:19:44 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno
 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-16 09:36:07 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wszczęciu
postępowania z udziałem społeczeństwa 
 Obwieszczenie art. 33 udział społeczeństwa.doc.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-15 12:19:33 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie o XXXIII sesji Rady Gminy Korytnica 
 Obwieszczenie XXXIII.tif

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-01-04 08:34:41 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie o XXXII sesji Rady Gminy Korytnica 
 obwieszczenie XXXII.tif

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-12-19 15:07:08 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie o XXXI sesji Rady Gminy Korytnica 
 obwieszczenie.tif

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-12-07 15:00:44 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o wydaniu
decyzji o środoiwskowych uwarunkowaniach. 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.doc.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-27 14:00:28 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Warszawie 
 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-23 14:22:28 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o podjęciu
zawieszonego postępowania administracyjnego. 
 Obwieszczenie o podjęciu postępowania.doc.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-11-05 13:30:44 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica 
 Obwieszczenie przed wydaniem decyzji Art.10.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-10-24 14:38:54 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie Wójta Gminy 
 Obwieszczenie przed wydaniem decyzji.doc.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-10-23 14:13:41 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
Obwieszczenie o uchyleniu decyzji Wójta Gminy
korytnica z dn. 03.09.2012 r. 
 obwieszczenie wieża uchylenie .doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-10-22 10:20:17 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
zawiadomienie o wyborze oferty RK.273.3.2011 
 zawiadomienie o wyborze oferty RK.273.3.2011.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-10-08 09:12:34 | Data modyfikacji: 2014-05-19 15:33:44.
`Obwieszczenie o sesji XXVIII 
 obwieszczenie sesja.tif

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-10-04 09:08:55 | Data modyfikacji: 2012-10-04 09:10:14.
„ Unieszkodliwienie wyrobów zawierających
azbest na terenie gminy Korytnica dofinansowano
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w
formie dotacji, w kwocie 114.345,00 zł” 
 Fundusz.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 14:59:32 | Data modyfikacji: 2012-10-04 09:10:14.
załącznik nr 7 projekt 4 
 załączni nr 7 projekt 4.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 12:35:21 | Data modyfikacji: 2012-10-04 09:10:14.
zał. nr 7 Warunki techniczne Sekłak 
 zał. nr 7 warunki techniczne Sekłak.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 12:07:56 | Data modyfikacji: 2012-10-04 09:10:14.
zał nr 7 tytuł projektu Sekłak 
 zał. nr 7 tytuł projektu Sekłak.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 12:07:10 | Data modyfikacji: 2012-10-04 09:10:14.
zał nr 7 opis techniczny Sekłak 
 zał. nr 7 opis techniczny Sekłak.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 12:06:34 | Data modyfikacji: 2012-10-04 09:10:14.
zał nr 7 Opis do projektu zagospodarowania terenu
Sekłak 
 zał. nr 7 Opis do projektu zagospodarowania terenu Sekłak.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 12:05:59 | Data modyfikacji: 2012-10-04 09:10:14.
zał. nr 7 Kosztorys Sekłak - Przedmiar 
 zał. nr 7 KOSZTORYS - SEKŁAK-PRZEDMIAR.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 12:04:52 | Data modyfikacji: 2012-10-04 09:10:14.
zał. nr 7 Kosztorys Sekłak - Ofertowy 
 zał. nr 7 KOSZTORYS - SEKŁAK-OFERTOWY.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 12:04:08 | Data modyfikacji: 2012-10-04 09:10:14.
zał. nr 7 informacja dotyczy bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia Sekłak 
 zał. nr 7 Informacja dotyczy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Sekłak.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 12:03:22 | Data modyfikacji: 2012-10-04 09:10:14.
zał. nr 7 Część opisowa infor Sekłak 
 zał nr 7Część opisowa infor Sekłak.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 12:02:14 | Data modyfikacji: 2012-10-04 09:10:14.
zał nr 6 
 zał nr 6.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 12:01:33 | Data modyfikacji: 2012-10-04 09:10:14.
zał nr. 5 wzór umów 
 zał nr 5 umow wzór.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 12:01:14 | Data modyfikacji: 2012-10-04 09:10:14.
zał. nr 4 do oferty oświadczenie 
 zał 4 do oferty oswiadczenie.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 12:00:35 | Data modyfikacji: 2012-10-04 09:10:14.
zał nr 3 
 zał nr 3.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 11:59:51 | Data modyfikacji: 2012-10-04 09:10:14.
zał nr 2 doświadczenie zawodowe 
 zał nr 2 doświadczenie zawodowe.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 11:59:21 | Data modyfikacji: 2012-10-04 09:10:14.
zał. nr 1 oferta 
 zał nr 1oferta.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 11:58:36 | Data modyfikacji: 2012-10-04 09:10:14.
zał. 7 projekt (2) 
 zał. 7 projekt (2).pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 11:54:56 | Data modyfikacji: 2012-10-04 09:10:14.
zał. 7 projekt 
 zał . 7 projekt.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 11:53:51 | Data modyfikacji: 2012-10-04 09:10:14.
``Szczegółowe` 
 szczegółowe specyfikacje techniczne zał. nr 7.rar

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 11:52:39 | Data modyfikacji: 2012-09-19 12:11:57.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ) 
 SWIZ.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 11:49:24 | Data modyfikacji: 2012-09-19 12:11:57.
Korytnica : Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Sekłak 
 ogłoszenie.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 11:48:20 | Data modyfikacji: 2012-09-19 12:11:57.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
wpłynięciu odwołania od decyzji z dn.03.09.2012
r. 
 obwieszczenie wieża odwołanie.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-19 11:42:19 | Data modyfikacji: 2012-09-19 12:11:57.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z
udziałem społeczeństwa  
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-12 08:35:13 | Data modyfikacji: 2012-09-19 12:11:57.
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania z
udziałem społeczeństwa 
 Obwieszczenie art. 33.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-11 12:23:33 | Data modyfikacji: 2012-09-19 12:11:57.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji po wznowionym
postępowaniu . Wieża Korytnica.doc 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji po wznowionym postępowaniu . Wieża Korytnica.doc.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-09-03 12:41:26 | Data modyfikacji: 2012-09-19 12:11:57.
Informacja o wynikach naboru na młodszego
referenta d/s obsługi Rady Gminy 
 informacja o wyniku II.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-08-14 14:33:52 | Data modyfikacji: 2012-09-19 12:11:57.
Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się
do naboru (młodszy referent) 
 informacja o kandydatach II.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-08-13 08:31:26 | Data modyfikacji: 2012-09-19 12:11:57.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica w sprawie
złożenia na wezwanie PPIS w Węgrowie
wyjaśnień dotyczących realizacji
przedsięwzięcia: Farma Wiatrowa Korytnica N 
 Obwieszczenie Dostarczenie wyjaśnień na wezwanie_GEO.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-08-08 09:20:36 | Data modyfikacji: 2012-09-19 12:11:57.
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne
stanowisko urzędnicze 
 nabór 2.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-30 14:33:37 | Data modyfikacji: 2012-09-19 12:11:57.
 
 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-27 15:01:36 | Data modyfikacji: 2012-09-19 12:11:57.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica dotyczące
wezwania PPIS do złożenia wyjaśnień i
uzupełnień do raportu oddziaływania na
środowisko przedsięwzięcia "Farma wiatrowa
KorytnicaN" 
 Obwieszczenie - wystąpienie o złożenie wyjaśnień 27.07.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-27 15:01:21 | Data modyfikacji: 2012-09-19 12:11:57.
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko
urzędnicze 
 informacja o wynikach naboru.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-27 08:48:44 | Data modyfikacji: 2012-09-19 12:11:57.
Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się
do naboru 
 informacja o kandydatach.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-27 08:48:13 | Data modyfikacji: 2012-09-19 12:11:57.
Ostrzeżenie Meteo Nr 75 z dnia 25.07.2012 r. 
 Ostrzeżenie METEO nr 75 Upały 25.07.12.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-26 09:52:19 | Data modyfikacji: 2012-09-19 12:11:57.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o
prowadzonym postępowaniu administracyjnym w
sprawieo wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie stacji bazowej telefonii
komórkowej w miejscowości Korytnica  
 Obwieszczenie przed wydaniem decyzji.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-26 09:41:40 | Data modyfikacji: 2012-09-19 12:11:57.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica - złożenie
przez wnioskodawcę wyjaśnień dotyczących
przedsięwzięcia "Farma Wiatrowa Korytnica N" 
 Obwieszczenie Dostarczenie wyjaśnień na wezwanie RDOŚ.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-25 12:08:18 | Data modyfikacji: 2012-09-19 12:11:57.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica -
zawiadomienie o przedłużeniu terminu
załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pod
nazwą "Farma Wiatrowa N" 
 Obwieszczenie o późniejszym terminie uzgodnienia.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-19 13:22:11 | Data modyfikacji: 2012-09-19 12:11:57.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica -
wystąpienie o złożenie wyjaśnień do raportu
oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
"Farma Wiatrowa Korytnica N" 
 Obwieszczenie - wystąpienie o złożenie wyjaśnień.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-19 13:14:07 | Data modyfikacji: 2012-09-19 12:11:57.
UWAGA - Zmiana adresu BIP 
Informujemy, że od dnia 8 lipca 2012 r.  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Korytnica posiada nowy adres:


 Dotychczasowy portal BIP udostępniony jest jako wersja archiwalna (przycisk ARCHIWUM w nowym BIP).
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-07-18 09:32:44 | Data modyfikacji: 2012-07-19 14:41:52.
Data wprowadzenia: 2012-07-18 09:32:44
Data modyfikacji: 2012-07-19 14:41:52
ObowižEzuje od: 2012-07-08
Opublikowane przez: