Budżet

Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu
gminy na 2019 rok  

III.18.18...PDF

 

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:23:58 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:24:46.
Uchwała Nr XLVI/286/17 Rady Gminy Korytnica z
dnia 28 grudni 2017 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na rok 2018 

Uchwala Nr XLVI.286..PDF

 

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-23 09:00:18 | Data modyfikacji: 2018-04-24 07:52:05.
Uchwała Nr XLVIII/228/13 Rady Gminy Korytnica w
sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 
 UCHWAŁA BUDŻETOWA.Kopia.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2014-01-15 09:41:00 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:25:04.
Informacja Wójta Gminy Korytnica o wykonaniu
budżetu Gminy Korytnica za III kwartał 2019 roku 
 Informacja o wykonaniu budżetu.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-10-21 12:55:40 | Data modyfikacji: 2019-10-21 12:56:54.
Uchwała Nr Si.305.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
11 września 2019 r. w sprawie opinii o
przedłożonej przez Wójta Gminy Korytnica
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za
I półrocze 2019 roku. 
 Uchwała RIO.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-10-21 14:46:58 | Data modyfikacji: 2019-10-21 14:47:53.
Uchwała Nr XVIII/87/19 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
uchwały budżetowej na 2020 rok 
 uchwała XVIII.87.2019.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-01-22 09:02:32 | Data modyfikacji: 2020-01-22 09:04:15.
Data wprowadzenia: 2020-01-22 09:02:32
Data modyfikacji: 2020-01-22 09:04:15
Opublikowane przez: Żaneta Dymowska