Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 106/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 grudnia 2019 roku w zmieniające
zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na
2019 rok 
 z 106.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-01-03 15:23:27.
Zarządzenie Nr 105/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 grudnia 2019 roku w zmieniające
zarządzenie w sprawie przyjęcia Planu
wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy
Korytnica na lata 2020-2022 
 z.105.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-01-02 11:41:02.
Zarządzenie Nr 104/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 17 grudnia 2019 roku w zmieniające
zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Pracy
Urzędu Gminy w Korytnicy 
 z..104..19..pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-17 14:14:31.
Zarządzenie Nr 103/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w
"Regulaminie wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w
Korytnicy" 
 z.103.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-17 14:07:34.
Zarządzenia Nr 101/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok 
 z.101.19..pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-12 14:36:42.
Zarządzenia Nr 100/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok 
 zarządzenie 100.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-05 11:02:19.
Zarządzenia Nr 99/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia
dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w
Korytnicy 
 z..99..19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-11-27 09:42:40.
Zarządzenia Nr 98/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu
ofert na świadczenie gwarantowanych usług z
zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców
Gminy Korytnica finansowanych z budżetu Gminy
Korytnica oraz określenia jej trybu pracy 
 z.98.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-11-27 09:35:37.
Zarządzenia Nr 97/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych
usług z zakresu rehabilitacji leczniczej dla
mieszkańców Gminy Korytnica, posiadających
skierowanie lekarskie na wykonanie tego typu
zabiegi, finansowanych z budżetu Gminy Korytnica 
 z.97.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-11-27 09:26:38.
Zarządzenia Nr 96/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie określenia
stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych
stanowiących mieszkaniowy zasób gminy 
 z. 96.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-11-27 09:22:57.
Zarządzenia Nr 95/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 
 z.95.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-11-25 08:31:42.
Zarządzenie Nr 94/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok 
 z.94.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 14:45:32.
Zarządzenie Nr 93/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie projektu
uchwały budżetowej na 2020 rok 
 z. 93.19.uchwała budżet druk.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 14:39:56.
Zarządzenie Nr 92/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 
 z.92.19.wpf druk.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 14:13:15 | Data modyfikacji: 2019-11-21 14:36:00.
Zarządzenie Nr 91/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok 
 z..91.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 14:09:14 | Data modyfikacji: 2019-11-21 14:36:00.
Zarządzenie Nr 90/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 października 2019 roku w sprawie
rozliczania płatności podatku VAT w Gminie
Korytnica oraz jednostkach organizacyjnych za
pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności
(split payment) 
 z .90.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 14:04:37 | Data modyfikacji: 2019-11-21 14:36:00.
Zarządzenie Nr 89/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 października 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok 
 z89.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-11-19 13:42:33 | Data modyfikacji: 2019-11-21 14:36:00.
Zarządzenie Nr 88/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 8 października 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok 
 z 88.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-10-14 12:10:36 | Data modyfikacji: 2019-10-14 12:12:33.
Zarządzenie Nr 84/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok 
 z.84.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-09-26 08:29:09 | Data modyfikacji: 2019-10-14 12:12:33.
Zarządzenie Nr 83/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 września 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok 
 z 83.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-09-12 12:43:24 | Data modyfikacji: 2019-10-14 12:12:33.
Zarządzenie Nr 82/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia na
terenie Gminy Korytnica miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP,
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 
 .82.19..pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-09-06 13:56:00 | Data modyfikacji: 2019-10-14 12:12:33.
Zarządzenie Nr 81/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 02 września 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok 
 81.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-09-05 14:40:56 | Data modyfikacji: 2019-10-14 12:12:33.
Zarządzenie Nr 80/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o
przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury -
biblioteki za I półrocze 2019 roku 

Wyjasnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2019 roku

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7,8,9

Załącznik 10

Załącznik 11,12,13,14

Załącznik 15

 z 80.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-09-03 12:17:55 | Data modyfikacji: 2019-10-14 12:12:33.
Zarządzenie Nr 79/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok 
 79.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-09-03 12:10:09 | Data modyfikacji: 2019-10-14 12:12:33.
Zarządzenie Nr 78/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok 
 78.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-30 12:47:19 | Data modyfikacji: 2019-10-14 12:12:33.
Zarządzenie Nr 77/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok 
 77.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-30 12:45:40 | Data modyfikacji: 2019-10-14 12:12:33.
Zarządzenie Nr 75/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 10 lipca 2019 roku w sprawi zmian w budżecie
gminy na 2019 rok 
 .75..19..pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-17 08:15:22 | Data modyfikacji: 2019-07-17 08:21:03.
Zarządzenie Nr 74/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Ks. Rafała
Romańczuka, nauczyciela religii w Zespole Szkolno
- Przedszkolnym w Korytnicy 
 74.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-11 13:20:11 | Data modyfikacji: 2019-07-11 13:23:16.
Zarządzenie Nr 73/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok 
 73.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-09 14:55:08 | Data modyfikacji: 2019-07-09 14:56:45.
Zarządzenie Nr 72/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zmian w składzie
Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
Gminie Korytnica 
 72.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-09 14:50:02 | Data modyfikacji: 2019-07-09 14:50:31.
Zarządzenie Nr 71/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy do prowadzenia postępowań w sprawach
świadczenia wychowawczego, wydawania w tych
sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz
przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
wychowawczego 
 71..19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-09 14:20:07 | Data modyfikacji: 2019-07-09 14:40:18.
Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani
Agnieszki Laskowskiej- Starszego referenta do
spraw świadczeń rodzinnych w Korytnicy do
prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia
wychowawczego, wydawania w tych sprawach
rozstrzygnięć, z wyłączeniem wydawania
decyzji, oraz przekazywania informacji o
przyznaniu świadczenia wychowawczego 
 70.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-09 13:49:59 | Data modyfikacji: 2019-07-09 13:51:00.
Zarządzenie Nr 69/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani
Agaty Drzażdżyńskiej - Starszego referenta do
spraw świadczeń wychowawczych w Korytnicy do
prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia
wychowawczego, wydawania w tych sprawach
rozstrzygnięć, z wyłączeniem wydawania
decyzji, oraz przekazywania informacji o
przyznaniu świadczenia wychowawczego 
 69.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-09 13:31:07 | Data modyfikacji: 2019-07-09 13:32:32.
Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia Pani
Edyty Kocon - Starszego referenta do spraw
świadczeń rodzinnych w Korytnicy do prowadzenia
postępowań w sprawach świadczenia
wychowawczego, wydawania w tych sprawach
rozstrzygnięć, z wyłączeniem wydawania
decyzji, oraz przekazywania informacjji o
przyznaniu świadczenia wychowawczego 
 68.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-08 14:37:10 | Data modyfikacji: 2019-07-09 10:25:14.
Zarządzenie Nr 67/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie powierzenie
stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Sewerynowie 
 .67.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-08 14:16:00 | Data modyfikacji: 2019-07-08 15:26:03.
Zarządzenie Nr 66/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Sewerynowie 
 66.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-08 14:14:00 | Data modyfikacji: 2019-07-08 15:00:32.
Zarządzenie Nr 65/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok 
 65.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-08 14:11:55 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:58:49.
Zarządzenie Nr 64/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok 
 64.19..pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-08 14:10:17 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:55:15.
Zarządzenie Nr 63/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok 
 63.19.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-07-08 14:08:10 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:50:16.
Zarządzenie Nr 62/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata
na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Sewerynowie 
 zarządzenie Nr 62..19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:36:48 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:50:16.
Zarządzenie Nr 61/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok 
 zarządzenie nr 61.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:31:50 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:50:16.
Zarządzenie Nr 60/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie sporządzenia i
podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do oddania w
użyczenie 
 60..19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-06-06 10:11:03 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:50:16.
Zarządzenie Nr 59/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 maja 2019 r w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok 
 .59.19...PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-06-06 10:05:34 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:50:16.
Zarządzenie Nr 58/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 maja 2019 r w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok 
 58.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-06-06 10:00:48 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:50:16.
Zarządzenie Nr 57/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 maja 2019 roku w sprawie przedstawienia
Radzie Gminy Korytnica Raportu o stanie Gminy
Korytnica za 2018 rok 

Raport o stanie Gminy Korytnica za 2018 rok

 57.19r.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-31 14:30:04 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:50:16.
Zarządzenie Nr 56/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Sewerynowie 
 56z.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-31 14:27:41 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:50:16.
Zarządzenie Nr 55/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2019-2022 
 55z.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-31 14:24:36 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:50:16.
Zarządzenie Nr 54/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok 
 54.19z.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-31 14:21:55 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:50:16.
Zarządzenie Nr 53/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok 
 z.53.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-31 14:11:53 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:50:16.
Zarządzenie Nr 52/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok 
 z52.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-31 14:07:34 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:50:16.
Zarządzenie Nr 51/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 17 maja 2019 roku w sprawie powołania
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu
ofert na świadczenie gwarantowanych usług z
zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców
Gminy Korytnica finansowanych z budżetu Gminy
Korytnica oraz określenia jej trybu pracy 
 zarz.51.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-31 14:03:54 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:50:16.
Zarządzenie Nr 50/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych
usług z zakresu rehabilitacji leczniczej dla
mieszkańców Gminy Korytnica, posiadających
skierowanie lekarskie na wykonanie tego typu
zabiegi, finansowanych z budżetu Gminy Korytnica 
 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-31 13:55:58 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:50:16.
Zarządzenie Nr 49/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
Arkusza Organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020
dla Szkoły Podstawowej w Pniewniku 
 49.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-31 13:47:16 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:50:16.
Zarządzenie Nr 48/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
Arkusza Organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020
dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korytnicy 
 z48.19..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-31 13:45:08 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:50:16.
Zarządzenie Nr 47/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
Arkusza Organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020
dla Szkoły Podstawowej w Sewerynowie 
 47.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-31 13:40:29 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:50:16.
Zarządzenie Nr 46/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
Arkusza Organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020
dla Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie 
 46.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-31 13:38:11 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:50:16.
Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia
Arkusza Organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020
dla Szkoły Podstawowej im bpa Franciszka
Jaczewskiego w Górkach Grubakach 
 45.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-31 13:35:00 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:50:16.
Zarządzenie Nr 44/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 13 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok 
 44..19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-30 12:10:10 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:50:16.
Zarządzenie Nr 43/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 8 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok 
 43.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-30 12:05:57 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:50:16.
Zarządzenie Nr 42 A/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 8 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia osób
do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w
czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej
nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do
Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień
26 maja 2019 r. 
 42A.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-30 12:03:27 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:50:16.
Zarządzenie Nr 42/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia na
terenie Gminy Korytnica miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 
 42.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-13 11:05:41 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:50:16.
Zarządzenie Nr 41/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok 
 zz41.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 12:07:06 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:50:16.
Zarządzenie Nr 40/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok 
 4019zarz..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:55:13 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:50:16.
Zarządzenie Nr 39/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok 
 39.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:46:54 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:50:16.
Zarządzenie Nr 38/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok 
 38.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:45:19 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:50:16.
Zarządzenie Nr 37/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok 
 37.19..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:41:03 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:50:16.
Zarządzenie Nr 36/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok 
 36.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:37:58 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:50:16.
Zarządzenie Nr 35/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania
Zespołu do sporządzenia Raportu o stanie Gminy
Korytnica za rok 2018 
 35.19..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:35:41 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:50:16.
Zarządzenie Nr 34/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok 
 34.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:30:18 | Data modyfikacji: 2019-07-08 14:50:16.
Zarządzenie Nr 33/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 marca 2019 roku w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy za 2018 rok 
 Zarządzenie Nr 33.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:29:47 | Data modyfikacji: 2019-05-28 13:43:02.
Zarządzenie Nr 32/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok 
 32.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:27:38 | Data modyfikacji: 2019-05-28 13:43:02.
Zarządzenie Nr 31/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 marca 2019 roku w sprawie powołania
komisji do spraw likwidacji pieczątek i pieczęci
służbowych w Urzędzie Gminy Korytnica 
 31.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:26:10 | Data modyfikacji: 2019-05-28 13:43:02.
Zarządzenie Nr 30/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok 
 30.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:24:06 | Data modyfikacji: 2019-05-28 13:43:02.
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 8 marca 2019 roku w sprawie przymusowego
doprowadzenia przez Policję osób podlegających
stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej 
 29.2019.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:21:58 | Data modyfikacji: 2019-05-28 13:43:02.
Zarządzenie Nr 28/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok 
 Z 28.19.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 11:10:14 | Data modyfikacji: 2019-05-28 13:43:02.
Zarządzenie Nr 27/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok  
 27.19.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 08:46:40 | Data modyfikacji: 2019-05-28 13:43:02.
Zarządzenie Nr 26/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok 
 26.19.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-19 13:21:25 | Data modyfikacji: 2019-02-19 13:23:47.
Zarządzenie Nr 25/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zmiany w
składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych działającej na terenie
Gminy Korytnica 
 25.19.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-14 10:08:52 | Data modyfikacji: 2019-02-19 13:23:47.
Zarządzenie Nr 24/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok  
 24.19.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-14 10:03:38 | Data modyfikacji: 2019-02-19 13:23:47.
Zarządzenie Nr 21/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia
terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów do
publicznego przedszkola, oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz
klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Korytnica w roku
szkolnym 2019/2020 
 21.19.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-14 10:02:04 | Data modyfikacji: 2019-02-19 13:23:47.
Zarządzenie Nr 20/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia
norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów
samochodowych i sprzętu silnikowego będącego na
wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Korytnica 
 20.19.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-14 09:58:39 | Data modyfikacji: 2019-02-19 13:23:47.
Zarządzenie Nr 19/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ogloszenia o
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie 
 19.19.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-25 08:23:37 | Data modyfikacji: 2019-02-19 13:23:47.
Zarządzenie Nr 18/19 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia
wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej 
 18.19.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-25 08:18:28 | Data modyfikacji: 2019-02-19 13:23:47.
Zarządzenie Nr 16/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok 
 16.18 .PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-07 08:33:22 | Data modyfikacji: 2019-02-19 13:23:47.
Zarządzenie Nr 15/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok 
 15.18.......PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-07 08:26:08 | Data modyfikacji: 2019-02-19 13:23:47.
Zarządzenie Nr 14/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podziału
rezerwy budżetowej ogólnej na 2018 rok 
 14.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 15:18:16 | Data modyfikacji: 2019-01-03 15:19:28.
Zarządzenie Nr 13/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok 
 13.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 15:13:50 | Data modyfikacji: 2019-01-03 15:19:28.
Zarządzenie Nr 12/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok 
 12.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 15:12:35 | Data modyfikacji: 2019-01-03 15:19:28.
Zarządzenie Nr 11/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w
budżecie miny na 2018 rok 
 11.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 15:09:45 | Data modyfikacji: 2019-01-03 15:19:28.
Zarządzenie Nr 10/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie podziału
rezerwy budżetowej ogólnej na 2018 rok 
 10.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 15:08:24 | Data modyfikacji: 2019-01-03 15:10:34.
Zarządzenie Nr 9/18 Wójta Gminy Korytnica z dnia
14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok 
 9.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 15:06:34 | Data modyfikacji: 2019-01-03 15:11:30.
Zarządzenie Nr 8/18 Wójta Gminy Korytnica z dnia
11 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok 
 8.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 15:04:19 | Data modyfikacji: 2019-01-03 15:11:30.
Zarządzenie Nr 7/18 Wójta Gminy Korytnica z dnia
30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok 
 7.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-04 12:25:23 | Data modyfikacji: 2019-01-03 15:11:30.
Zarządzenie Nr 6/18 Wójta Gminy Korytnica z dnia
30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok 
 6.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-04 12:24:29 | Data modyfikacji: 2019-01-03 15:11:30.
Zarządzenie Nr 5/18 Wójta Gminy Korytnica z dnia
30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok 
 5.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-04 12:23:27 | Data modyfikacji: 2019-01-03 15:11:30.
Zarządzenie Nr 4/18 Wójta Gminy Korytnica z dnia
30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok 
 4.18 .PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-04 11:51:07 | Data modyfikacji: 2019-01-03 15:11:30.
Zarządzenie Nr 3/18 Wójta Gminy Korytnica z dnia
30 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia
pełnej inwentaryzacji okresowej składników
majątku Gminy Korytnica, powołania członków
komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych 
 3.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-03 11:59:59 | Data modyfikacji: 2019-01-03 15:11:30.
Zarządzenie Nr 2/18 Wójta Gminy Korytnica z dnia
23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok 
 2.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-03 11:57:21 | Data modyfikacji: 2019-01-03 15:11:30.
Zarządzenie Nr 1/18 Wójta Gminy Korytnica z dnia
23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok 
 1.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2018-12-03 11:56:25 | Data modyfikacji: 2019-01-03 15:11:30.
Zarządzenie Nr 416/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok 
 416.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-27 12:52:37 | Data modyfikacji: 2019-01-03 15:11:30.
Zarządzenie Nr 415/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok 
 415.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-27 12:43:42 | Data modyfikacji: 2019-01-03 15:11:30.
Zarządzenie Nr 414/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej na 2019 rok 

414.18.PDF

 

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-27 12:33:26 | Data modyfikacji: 2018-11-27 15:04:19.
Zarządzenie Nr 413/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 
 413.18.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-27 12:29:46 | Data modyfikacji: 2018-11-27 14:09:01.
Zarządzenie Nr 412/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok. 
 412.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-27 12:27:55 | Data modyfikacji: 2018-11-27 14:09:01.
Zarządzenie Nr 411/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok. 
 411.18..PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-27 12:22:45 | Data modyfikacji: 2018-11-27 14:09:01.
Zarządzenie Nr 410/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok 
 410.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-02 09:20:25 | Data modyfikacji: 2018-11-27 14:09:01.
Zarządzenie Nr 409/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24.10.2018 r. w sprawie powołania
Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji
Niejawnych w Urzędzie Gminy w Korytnicy 
 409.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-11-02 09:18:09 | Data modyfikacji: 2018-11-27 14:09:01.
Zarządzenie Nr 408/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok 
 408.18+.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-23 15:22:42 | Data modyfikacji: 2018-11-27 14:09:01.
Zarządzenie Nr 407/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok 
 407.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-23 15:21:03 | Data modyfikacji: 2018-11-27 14:09:01.
Zarządzenie Nr 406/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok 
 406.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-23 15:20:04 | Data modyfikacji: 2018-11-27 14:09:01.
Zarządzenie Nr 405/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok 
 405.18..PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-23 15:19:08 | Data modyfikacji: 2018-11-27 14:09:01.
Zarządzenie Nr 404/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2018-2021 
 404.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-23 15:17:01 | Data modyfikacji: 2018-11-27 14:09:01.
Zarządzenie Nr 403/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok 
 403.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-23 15:09:38 | Data modyfikacji: 2018-11-27 14:09:01.
Zarządzenie Nr 402/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok 
 402.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-23 15:08:22 | Data modyfikacji: 2018-11-27 14:09:01.
Zarządzenie Nr 401/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok 
 401.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-23 15:07:17 | Data modyfikacji: 2018-11-27 14:09:01.
Zarządzenie Nr 400/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok 
 400.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-23 15:05:49 | Data modyfikacji: 2018-11-27 14:09:01.
Zarządzenie Nr 398/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 1 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia
na terenie Gminy Korytnica miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich
komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na
dzień 21 października 2018 r. 
 398.18B .PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-02 14:47:09 | Data modyfikacji: 2018-11-27 14:09:01.
Zarządzenie Nr 397/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok 
 397.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-02 14:41:17 | Data modyfikacji: 2018-11-27 14:09:01.
Zarządzenie Nr 396/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok 
 396.18 .PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-02 14:35:45 | Data modyfikacji: 2018-11-27 14:09:01.
Zarządzenie Nr 395/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
Aneksu nr 1 i nr 2 do arkusza organizacyjnego na
rok szkolny 2018/2019 dla Szkoły Podstawowej im
bpa Franciszka Jaczewskiego w Górkach-Grubakach 
 395.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-02 14:32:40 | Data modyfikacji: 2018-11-27 14:09:01.
Zarządzenie Nr 394/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
Aneksu nr 1 i nr 2 do arkusza organizacyjnego na
rok szkolny 2018/2019 dla Zespołu Szkolno -
Przedszkolnego Podstawowej w Korytnicy 
 394.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-02 14:29:14 | Data modyfikacji: 2018-11-27 14:09:01.
Zarządzenie Nr 393/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
Aneksu nr 1 i nr 2 do arkusza organizacyjnego na
rok szkolny 2018/2019 dla Szkoły Podstawowej w
Sewerynowie 
 393.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-02 14:26:29 | Data modyfikacji: 2018-11-27 14:09:01.
Zarządzenie Nr 392/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
Aneksu nr 1 i nr 2 do arkusza organizacyjnego na
rok szkolny 2018/2019 dla Szkoły Podstawowej w
Maksymilianowie 
 392.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-02 14:23:52 | Data modyfikacji: 2018-11-27 14:09:01.
Zarządzenie Nr 391/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
Aneksu nr 1 i nr 2 do arkusza organizacyjnego na
rok szkolny 2018/2019 dla Szkoły Podstawowej w
Pniewniku 
 391.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-02 14:21:09 | Data modyfikacji: 2018-11-27 14:09:01.
Zarządzenie Nr 390/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok 
 390...18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-02 14:17:30 | Data modyfikacji: 2018-11-27 14:09:01.
Zarządzenie Nr 389/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok. 
 389.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-01 10:20:46 | Data modyfikacji: 2018-11-27 14:09:01.
Zarządzenie Nr 388/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok. 
 388.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-01 10:02:39 | Data modyfikacji: 2018-11-27 14:09:01.
Zarządzenie Nr 387/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok. 
 387.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-01 10:01:41 | Data modyfikacji: 2018-11-27 14:09:01.
Zarządzenie Nr 386/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 września 2018 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania
pracowników samorządowych zatrudnionych w
Urzędzie Gminy w Korytnicy 

386.18...PDF

 

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-01 09:59:37 | Data modyfikacji: 2018-10-01 14:51:20.
Zarządzenie nr 385/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany w
składzie Zespołu Interdyscyplinarnego
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w Gminie Korytnica. 
 385.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-10-01 09:54:23 | Data modyfikacji: 2018-10-01 14:51:20.
Zarzadzenie Nr 384/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2018-2021 
 384.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-20 09:21:50 | Data modyfikacji: 2018-10-01 14:51:20.
Zarzadzenie Nr 383/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok 
 383.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-20 09:18:00 | Data modyfikacji: 2018-10-01 14:51:20.
Zarządzenie Nr 382/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok 
 382.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 13:27:57 | Data modyfikacji: 2018-10-01 14:51:20.
Zarządzenie Nr 381/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok 
 381.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 13:23:06 | Data modyfikacji: 2018-10-01 14:51:20.
Zarządzenie Nr 380/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o
przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, wtym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji
kultury-biblioteki, za I półrocze 2018 roku 

380.18.PDF

 

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 11:16:50 | Data modyfikacji: 2018-09-06 12:07:37.
Zarządzenie Nr 379/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Sewerynowie 
 379.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 10:35:52 | Data modyfikacji: 2018-09-06 12:07:37.
Zarządzenie Nr 378/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Maksymilianowie 
 378.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 10:32:03 | Data modyfikacji: 2018-09-06 12:07:37.
Zarządzenie Nr 377/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Korytnicy 
 377.18..PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 10:29:32 | Data modyfikacji: 2018-09-06 12:07:37.
Zarządzenie Nr 376/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie odwołania Pani
Elżbiety Osytek-Siekierzyńskiej ze stanowiska
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sewerynowie 
 376.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 10:26:43 | Data modyfikacji: 2018-09-06 12:07:37.
Zarządzenie Nr 375/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok. 
 375.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 10:24:25 | Data modyfikacji: 2018-09-06 12:07:37.
Zarządzenie Nr 374/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korytnicy 
 374.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 10:18:45 | Data modyfikacji: 2018-09-06 12:07:37.
Zarządzenie Nr 373/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Sewerynowie 
 373.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 10:14:00 | Data modyfikacji: 2018-09-06 12:07:37.
Zarządzenie Nr 372/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie 
 372.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 10:09:58 | Data modyfikacji: 2018-09-06 12:07:37.
Zarządzenie Nr 371/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok. 
 371.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 10:06:44 | Data modyfikacji: 2018-09-06 12:07:37.
Zarządzenie Nr 370/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok. 
 370.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 10:03:52 | Data modyfikacji: 2018-09-06 12:07:37.
Zarządzenie Nr 369/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok 
 369.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 10:01:25 | Data modyfikacji: 2018-09-06 12:07:37.
Zarządzenie Nr 368/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie powołania Punktu
Kontaktowego Wsparcia Państwa-Gospodarza (HNS) w
Urzędzie Gminy Korytnica 
 368.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 09:58:34 | Data modyfikacji: 2018-09-06 12:07:37.
Zarządzenie Nr 367/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok. 
 367.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 09:54:42 | Data modyfikacji: 2018-09-06 12:07:37.
Zarządzenie Nr 366/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok. 
 366.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 09:53:03 | Data modyfikacji: 2018-09-06 12:07:37.
Zarządzenie Nr 365/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok. 
 365.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 09:51:54 | Data modyfikacji: 2018-09-06 12:07:37.
Zarządzenie Nr 364/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok. 
 364.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-09-06 09:50:23 | Data modyfikacji: 2018-09-06 12:07:37.
Zarządzenie Nr 363/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok 
 363.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-19 11:14:52 | Data modyfikacji: 2018-09-06 09:48:23.
Zarządzenie Nr 362/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok 
 362.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-19 11:04:39 | Data modyfikacji: 2018-09-06 09:48:23.
Zarządzenie Nr 361/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok 
 361.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-19 10:26:08 | Data modyfikacji: 2018-09-06 09:48:23.
Zarządzenie Nr 360/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu
szkolno-przedszkolnego w Korytnicy. 
 360.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-19 10:15:08 | Data modyfikacji: 2018-09-06 09:48:23.
Zarządzenie Nr 359/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej w celu przepriowadzenia konkursu na
kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Maksymilianowie 
 359.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-19 10:08:45 | Data modyfikacji: 2018-09-06 09:48:23.
Zarządzenie Nr 358/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zmian w składzie
Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie
Korytnica. 
 358.18..PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-19 09:55:49 | Data modyfikacji: 2018-09-06 09:48:23.
Zarządzenie Nr 357/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zmian w składzie
Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie
Korytnica. 
 357.18 .PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-19 09:41:13 | Data modyfikacji: 2018-09-06 09:48:23.
Zarządzenie Nr 356/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 czerwca 2018 r. 
 356.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-19 09:40:24 | Data modyfikacji: 2018-09-06 09:48:23.
Zarządzenie Nr 355/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok 
 355.18..PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-02 12:01:52 | Data modyfikacji: 2018-09-06 09:48:23.
Zarządzenie Nr 354/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok 
 354.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-07-02 11:56:25 | Data modyfikacji: 2018-09-06 09:48:23.
Zarządzenie Nr 353/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie 
 353.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-19 11:16:45 | Data modyfikacji: 2018-09-06 09:48:23.
Zarządzenie Nr 352/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Sewerynowie 
 352.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-19 11:14:58 | Data modyfikacji: 2018-09-06 09:48:23.
Zarządzenie Nr 351/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korytnicy 
 351.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-19 11:13:10 | Data modyfikacji: 2018-09-06 09:48:23.
Zarządzenie Nr 350/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia, na
wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy, Pani Agnieszki
Laskowskiej - starszego referenta ds. świadczeń
rodzinnych, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy, do prowadzenia
postępowań w sprawach dotyczących świadczenia
dobry start, o którym mowa w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego
programu ' Dobry start ', przekazywania informacji
o przyznanie świadczenia dobry start, a także do
wydawania zaświadczeń, 
 350.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-08 12:44:17 | Data modyfikacji: 2018-09-06 09:48:23.
Zarządzenie Nr 349/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia, na
wniosek Kieronika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy, Pani Agaty
Drzażdzyńskiej - referenta ds. świadczeń
wychowawczych, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy, do prowadzenia
postępowań w sprawach dotyczących świadczenia
dobry start, o którym mowa w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego
programu ' Dobry start ', przekazywania informacji
o przyznaniu świadczenia dobry start, a także do
wydawania zaświadczeń. 
 349.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-08 12:37:44 | Data modyfikacji: 2018-09-06 09:48:23.
Zarządzenie Nr 348/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia, na
wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy, Pani Edyta Kocon -
referenta ds. świadczeń rodzinnych, pracownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy,
do prowadzenia postęowań w sprawach dotyczących
świadczenia dobry start, o którym mowa w
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja
2018 r. w sprawach szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu ' Dobry start ',
przekazywania informadcji o przyznaniu
świadczenia dobry start, a także do wydawania
zaświadczeń.  
 348.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-08 12:28:57 | Data modyfikacji: 2018-09-06 09:48:23.
Zarządzenie Nr 347/18 Wójta Gminy Korytnican z
dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących świadczenia dobry start, o którym
mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30
maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu " Dobry start ',
wydawania w tych sprawach roztrzygnięć, w tym
decyzji, oraz przekazywania informacji o
przyznaniu świadczenia dobry start, do wydawania
postanowień i zaświadczeń 
 347.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-08 11:54:16 | Data modyfikacji: 2018-09-06 09:48:23.
Zarządzenie Nr 346/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w składzie
Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
Gminie Koyrtnica. 
 346.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-08 10:26:05 | Data modyfikacji: 2018-09-06 09:48:23.
Zarządzenie Nr 345/2018 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019
dla Szkoły Podstawowej im bpa Franciszka
Jaczewskiego w Górkach Grubakach 
 345.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-08 09:56:03 | Data modyfikacji: 2018-09-06 09:48:23.
Zarządzenie Nr 344/2018 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019
dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korytnicy 
 344.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-08 09:50:42 | Data modyfikacji: 2018-09-06 09:48:23.
Zarządzenie Nr 343/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019
dla Szkoły Podstawowej w Sewerynowie 
 343.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-06-04 08:03:48 | Data modyfikacji: 2018-09-06 09:48:23.
Zarządzenie Nr 342/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego na rok 2018/2019 dla
Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie 
 342.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-05-25 12:52:54 | Data modyfikacji: 2018-09-06 09:48:23.
Zarządzenie Nr 341/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego na rok 2018/2019 dla
Szkoły Podstawowej w Pniewniku 
 341.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-05-25 12:50:26 | Data modyfikacji: 2018-09-06 09:48:23.
Zarządzenie Nr 340/18 z dnia 7 maja 2018 r. w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 
 340.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-05-09 07:59:54 | Data modyfikacji: 2018-09-06 09:48:23.
Zarządzenie Nr 339/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie podziału rezerwy budżetowej ogólnej
na 2018 rok 
 339.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-05-09 07:58:28 | Data modyfikacji: 2018-09-06 09:48:23.
Zarządzenie Nr 338/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 
 338.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-05-09 07:57:00 | Data modyfikacji: 2018-09-06 09:48:23.
Zarządzenie Nr 337/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok. 
 337.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-18 09:42:21 | Data modyfikacji: 2018-09-06 09:48:23.
Zarządzenie Nr 336/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok. 
 336.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-12 13:16:06 | Data modyfikacji: 2018-09-06 09:48:23.
Zarządzenie Nr 335/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia
okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie
nieobecnego Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Sewerynowie  
 335.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-06 12:31:08 | Data modyfikacji: 2018-09-06 09:48:23.
Zarządzenie Nr 334/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok. 
 334.18 ..PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-06 12:19:55 | Data modyfikacji: 2018-04-06 12:20:41.
Zarządzenie Nr 333/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy za 2017 rok. 
 333.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-06 12:14:16 | Data modyfikacji: 2018-04-06 13:13:06.
Zarządzenie Nr 332/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok 
 332.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-05 08:51:24 | Data modyfikacji: 2018-05-15 13:26:34.
Zarządzenie Nr 331/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 marca 2018 r. w sprawi zmian w budżecie
gminy na 2018 rok. 
 331.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-04-04 08:20:13 | Data modyfikacji: 2018-05-15 13:26:34.
Zarządzenie Nr 330/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok. 
 330.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-06 14:14:01 | Data modyfikacji: 2018-05-15 13:26:34.
Zarządzenie Nr 329/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok. 
 329.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-03-06 14:12:38 | Data modyfikacji: 2018-05-15 13:26:34.
Zarządzenie Nr 328/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w składzie
Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
Gminie Korytnica. 
 328.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-02-20 14:34:22 | Data modyfikacji: 2018-05-15 13:26:34.
Zarządzenie Nr 327/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia o
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. 
 327.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-02-14 13:27:37 | Data modyfikacji: 2018-05-15 13:26:34.
Zarządzenie Nr 326/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmian w składzie
Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
Gminie Korytnica.  
 326.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:13:38 | Data modyfikacji: 2018-05-15 13:26:34.
Zarządzenie Nr 325/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok. 
 325.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-02-13 09:09:57 | Data modyfikacji: 2018-05-15 13:26:34.
Zarządzenie Nr 324/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia
kontroli przestrzegania zasad i warunków
korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie gminy Korytnica.  
 324.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:52:24 | Data modyfikacji: 2018-02-05 09:54:25.
Zarządzenie Nr 323/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia
terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów do
publicznego przedszkola, oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Korytnica w roku
szkolnym 2018/2019. 
 323.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:49:38 | Data modyfikacji: 2018-02-05 09:54:25.
Zarządzenie Nr 322/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Korytnica. 
 322.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-02-05 09:44:28 | Data modyfikacji: 2018-02-05 09:54:25.
Zarządzenie Nr 321/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok. 
 321.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-29 13:48:16 | Data modyfikacji: 2018-02-05 09:54:25.
Zarządzenie Nr 320/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. 
 320.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-18 11:38:49 | Data modyfikacji: 2018-02-05 09:54:25.
Zarządzenie Nr 319/18 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w
składzie Zespołu Interdyscyplinarnego
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w gminie Korytnica. 
 319.18.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-04 10:16:32 | Data modyfikacji: 2018-01-04 10:28:59.
Zarządzenie Nr 318/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok. 
 Nr 318.17.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-04 10:02:01 | Data modyfikacji: 2018-01-04 10:28:59.
Zarządzenie Nr 317/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok. 
 317.17.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-04 09:45:52 | Data modyfikacji: 2018-01-04 10:28:59.
Zarządzenie Nr 316/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok. 
 316.17.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-04 09:44:06 | Data modyfikacji: 2018-01-04 10:28:59.
Zarządzenie Nr 315/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji i powołania członków komisji
inwentaryzacyjnej. 
 315.17.PDF

Opublikowane przez: Magdalena Jaczewska | Data wprowadzenia: 2018-01-04 09:42:04 | Data modyfikacji: 2018-01-04 10:28:59.
Zarządzenie Nr 314/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 314.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-12-27 13:28:35 | Data modyfikacji: 2018-01-04 10:28:59.
Zarządzenie Nr 313/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie powołania
Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
Gminie Korytnica 
 313.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-12-27 13:26:35 | Data modyfikacji: 2017-12-27 13:27:30.
Zarządzenie Nr 312/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny
Moniki Suduł, nauczyciela języka angielskiego w
Szkole Podstawowej w Górkach Grubakach. 
 312.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-12-27 13:24:50 | Data modyfikacji: 2017-12-27 13:27:30.
Zarządzenie Nr 311/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 311.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-12-27 13:22:46 | Data modyfikacji: 2017-12-27 13:27:30.
Zarządzenie Nr 310/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 310.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-12-05 09:06:14 | Data modyfikacji: 2017-12-27 13:27:30.
Zarządzenie Nr 309/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 309.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-12-05 09:05:10 | Data modyfikacji: 2017-12-27 13:27:30.
Zarządzenie Nr 308/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 308.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-12-05 09:03:50 | Data modyfikacji: 2017-12-27 13:27:30.
Zarządzenie Nr 307/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 307.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-12-05 09:02:29 | Data modyfikacji: 2017-12-27 13:27:30.
Zarządzenie Nr 306/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 306.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-29 08:46:57 | Data modyfikacji: 2017-12-27 13:27:30.
Zarządzenie Nr 305/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia
o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie 
 305.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-29 08:45:28 | Data modyfikacji: 2017-12-27 13:27:30.
Zarządzenie Nr 304/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie projektu
uchwały budżetowej na 2018 rok 
 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-29 08:41:43 | Data modyfikacji: 2017-12-27 13:27:30.
Zarządzenie Nr 303/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021 
 303.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-29 08:37:55 | Data modyfikacji: 2017-12-27 13:27:30.
Zarządzenie Nr 302/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 302.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 14:06:51 | Data modyfikacji: 2017-12-27 13:27:30.
Zarządzenie Nr 301/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia
Zarządzenia Nr 297/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 301.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 14:05:34 | Data modyfikacji: 2017-12-27 13:27:30.
Zarządzenie Nr 299/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 299.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 14:03:29 | Data modyfikacji: 2017-12-27 13:27:30.
Zarządzenie Nr 298/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 298.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 14:02:31 | Data modyfikacji: 2017-12-27 13:27:30.
Zarządzenie Nr 297/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 297.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 14:01:40 | Data modyfikacji: 2017-12-27 13:27:30.
Zarządzenie Nr 296/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 296.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 14:00:44 | Data modyfikacji: 2017-12-27 13:27:30.
Zarządzenie Nr 295/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 295.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 13:59:44 | Data modyfikacji: 2017-12-27 13:27:30.
Zarządzenie Nr 294/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 294.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 13:58:43 | Data modyfikacji: 2017-12-27 13:27:30.
Zarządzenie Nr 293/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 293.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 13:57:29 | Data modyfikacji: 2017-12-27 13:27:30.
Zarządzenie Nr 292/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 292.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 13:55:08 | Data modyfikacji: 2017-12-27 13:27:30.
Zarządzenie Nr 291/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 291.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-06 10:24:48 | Data modyfikacji: 2017-12-27 13:27:30.
Zarządzenie Nr 290/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 290.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-06 10:23:44 | Data modyfikacji: 2017-12-27 13:27:30.
Zarządzenie Nr 289/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 289.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-06 10:21:30 | Data modyfikacji: 2017-12-27 13:27:30.
Zarządzenie Nr 288/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 288.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-06 10:20:27 | Data modyfikacji: 2017-12-27 13:27:30.
Zarządzenie Nr 287/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 287.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-06 10:19:26 | Data modyfikacji: 2017-12-27 13:27:30.
Zarządzenie Nr 286/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 września 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 286.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-03 12:23:03 | Data modyfikacji: 2017-12-27 13:27:30.
Zarządzenie Nr 285/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 września 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 285.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-03 12:21:56 | Data modyfikacji: 2017-12-27 13:27:30.
Zarządzenie Nr 284/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 8 września 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 284.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-03 12:20:28 | Data modyfikacji: 2017-12-27 13:27:30.
Zarządzenie Nr 283/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 września 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 283.17.z.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-03 12:19:14 | Data modyfikacji: 2017-10-03 12:25:13.
Zarządzenie Nr 282/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 282.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-03 12:16:13 | Data modyfikacji: 2017-10-03 12:25:28.
Zarządzenie Nr 281/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 281.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-03 12:13:49 | Data modyfikacji: 2017-10-03 12:25:46.
Zarządzenie Nr 280/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie informacji o
przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji
kultury-biblioteki, za I półrocze 2017 roku 
 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-03 12:12:33 | Data modyfikacji: 2017-10-03 12:15:32.
Zarządzenie Nr 279/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w
składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych działającej na terenie
Gminy Korytnica 
 279.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-08-29 10:16:17 | Data modyfikacji: 2017-10-03 12:15:32.
Zarządzenie Nr 278/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawiezmiany w
składzie Zespołu Interdyscyplinarnego
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w gminie Korytnica 
 278.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-08-29 10:14:04 | Data modyfikacji: 2017-10-03 12:15:32.
Zarządzenie Nr 277/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w
składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych działającego na terenie
Gminy Korytnica 
 277.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 11:38:39 | Data modyfikacji: 2017-10-03 12:15:32.
Zarządzenie Nr 276/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w
składzie Zespołu Interdyscyplinarnego
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w gminie Korytnica 
 276.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 11:36:47 | Data modyfikacji: 2017-10-03 12:15:32.
Zarządzenie Nr 275/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 275.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 11:34:00 | Data modyfikacji: 2017-10-03 12:15:32.
Zarządzenie Nr 274/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marty
Zalewskiej, nauczyciela kształcenia
zintegrowanego w Szkole Podstawowej w
Maksymilianowie 
 274.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 11:32:59 | Data modyfikacji: 2017-10-03 12:15:32.
Zarządzenie Nr 273/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Justyny
Bartnik, nauczyciela wychowania przedszkolnego w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korytnicy 
 273.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 11:31:02 | Data modyfikacji: 2017-10-03 12:15:32.
Zarządzenie Nr 272/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 272.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 11:28:53 | Data modyfikacji: 2017-10-03 12:15:32.
Zarządzenie Nr 271/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok 
 271.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-21 11:27:02 | Data modyfikacji: 2017-10-03 12:15:32.
Zarządzenie Nr 270/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia
harmonogramu czynności włączenia Gimnazjum im.
Jana Pawła II W Korytnicy do Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Korytnicy 
 270.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-21 11:26:00 | Data modyfikacji: 2017-10-03 12:15:32.
Zarządzenie Nr 269/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenie
inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Publicznym
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytnicy 
 269.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-21 11:22:49 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 268/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 268.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-21 11:21:18 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 267/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 267.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-21 11:20:26 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 266/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 266.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-21 11:19:34 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 265/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 265.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-04 11:46:54 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 264/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 264.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-04 11:45:55 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 263/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Pniewniku 
 263.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-04 11:43:59 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 262/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Górkach Grubakach 
 262.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-04 11:42:57 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 261/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Sewerynowie 
 261.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-04 11:41:45 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 260/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 260.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-04 11:40:12 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 259/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Górkach Grubakach 
 259.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-04 11:39:19 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 258/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Sewerynowie 
 258.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-04 11:35:18 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 257/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Pniewniku 
 257.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-04 11:33:33 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 256/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie powołania
komisji odbiorowej zadania pod nazwą: remont
pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w
Górkach Grubakach 
 256.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-04 11:31:56 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 255/2017 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie okreslenia
wzorów dokumentów związanych z Rejestrem
Instytucji Kultury Gminy Korytnica 
 255.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-07-04 11:22:11 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 254/17 z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania konisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na kandydata na
stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Sewerynowie 
 254.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 11:59:15 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 253/17 z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania konisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na kandydata na
stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. bpa
Franciszka Jaczewskiego w Górkach Grubakach 
 253.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 11:57:43 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 252/17 z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania konisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na kandydata na
stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Pniewniku 
 252.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 11:56:12 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 251/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok 
 251..zarz17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:42:00 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 250/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018
dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korytnicy 
 250.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:25:59 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 249/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018
dla Szkoły Podstawowej w Pniewniku 
 249.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:24:38 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 248/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018
dla Szkoły Podstawowej w Sewerynowie 
 248.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:23:22 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 247/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018
dla Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie 
 247.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:22:11 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 246/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia
arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018
dla Szkoły Podstawowej im. bpa Franciszka
Jaczewskiego w Górkach-Grubakach 
 246.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:20:38 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 245/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok 
 245..17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:18:57 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 244/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok 
 244.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-01 14:17:03 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 243/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 12 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej im. bpa Franciszka
Jaczewskiego w Górkach Grubakach 
 243.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:34:43 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 242/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 12 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Pniewniku 
 242.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:32:31 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 241/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 12 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Sewerynowie 
 241..Sew.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:29:01 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 240/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 4 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok 
 240.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:22:24 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 239/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 239.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:21:22 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 238/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 238.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:20:23 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 237/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 237.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:19:20 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 236/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 236...017.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:18:24 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 235/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 235.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:15:14 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 234/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 234..17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:13:20 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 233/2017 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy do prowadzenia postępowań w sprawach z
zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych
sprawach decyzji 
 233.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:10:33 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:24:07.
Zarządzenie Nr 232/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy za 2016 rok 
 232.17.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 09:22:39 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:16:40.
Zarządzenie Nr 231/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok 
 231..17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 09:18:04 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:16:40.
Zarządzenie Nr 230/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2017-2020 
 230..17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 09:12:10 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:16:40.
Zarządzenie Nr 229/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustalenia
terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów do
publicznego przedszkola, oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz
klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Korytnica w roku
szkolnym 2017/2018 
 229...17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 09:09:51 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:16:40.
Zarządzenie Nr 227/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 227.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-03-01 09:32:47 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:16:40.
Zarządzenie Nr 226/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie upoważnienia na
wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy, Pani Edyty Kocon -
referenta do spraw świadczeń rodzinnych i
funduszu alimentacyjnego, pracownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy, do
prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących
jednorazowego świadczenia pieniężnego, o
którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada
2016 r. o wspraciu kobiet w ciąży i rodzin "Za
życiem" 
 226.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-02-22 13:05:17 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:16:40.
Zarządzenie Nr 225/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w
Korytnicy do prowadzenia postępowań w sprawach
dotyczących jednorazowego świadczenia
pieniężnego, o którym mowa w art. 10 ustawy z
dnia 4 listopada 2016 r. o wspraciu kobiet w
ciąży i rodzin "Za życiem" oraz wydawania
decyzji w tych sprawach 
 225.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-02-22 13:01:20 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:16:40.
Zarządzenie Nr 224/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 224.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-02-22 12:57:47 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:16:40.
Zarządzenie Nr 223/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 223.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-02-22 12:56:47 | Data modyfikacji: 2017-02-22 12:58:40.
Zarządzenie Nr 222/17 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 rok 
 222.17.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-02-22 12:55:57 | Data modyfikacji: 2017-02-22 12:58:28.
Zarządzenie Nr 220/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w
składzie Zespołu Interdyscyplinarnego
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w gminie Korytnica 
 220...16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-12 09:40:17 | Data modyfikacji: 2017-02-22 12:58:28.
Zarządzenie Nr 219/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 219.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-12 09:36:37 | Data modyfikacji: 2017-02-22 12:58:28.
Zarządzenie Nr 218/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 218.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-12 09:35:30 | Data modyfikacji: 2017-02-22 12:58:28.
Zarządzenie Nr 217/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 217.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-12 09:33:49 | Data modyfikacji: 2017-02-22 12:58:28.
Zarządzenie Nr 216/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 216.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-12 09:28:49 | Data modyfikacji: 2017-02-22 12:58:28.
Zarządzenie Nr 215/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie powołania
komisji odbiorowej zadania pod nazwą: budowa
budynku łacznika między szkołą podstawową a
gimnazjum w Korytnicy 
 215.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-12 09:27:35 | Data modyfikacji: 2017-02-22 12:58:28.
Zarządzenie Nr 214/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 214.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-12 09:25:22 | Data modyfikacji: 2017-02-22 12:58:28.
Zarządzenie Nr 213/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie powołania
komisji odbiorowej zadania pod nazwą: pokrycie
dachu na części budynku szkoły Podstawowej w
Korytnicy 
 213.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-12 09:24:29 | Data modyfikacji: 2017-02-22 12:58:28.
Zarządzenie Nr 212/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 212.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-01-12 09:20:15 | Data modyfikacji: 2017-02-22 12:58:28.
Zarządzenie Nr 211/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 211.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 10:26:15 | Data modyfikacji: 2017-02-22 12:58:28.
Zarządzenie Nr 210/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2016 roku zmieniające
zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania
pracowników samorządowych zatrudnionych w
Urzędzie Gminy w Korytnicy 
 210.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 10:24:58 | Data modyfikacji: 2017-02-22 12:58:28.
Zarządzenie Nr 209/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 209.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 10:23:23 | Data modyfikacji: 2017-02-22 12:58:28.
Zarządzenie Nr 208/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 208.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 10:22:18 | Data modyfikacji: 2017-02-22 12:58:28.
Zarządzenie Nr 207/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania
członków komisji inwentaryzacyjnej 
 207.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 10:21:10 | Data modyfikacji: 2017-02-22 12:58:28.
Zarządzenie Nr 206/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia
naksymalnego wynagrodzenia kieroników jednostek
organizacyjnych 
 206.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 10:19:35 | Data modyfikacji: 2017-02-22 12:58:28.
Zarządzenie Nr 205/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 205.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 10:17:45 | Data modyfikacji: 2017-02-22 12:58:28.
Zarządzenie Nr 204/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 204.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 10:16:41 | Data modyfikacji: 2017-02-22 12:58:28.
Zarządzenie Nr 203/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 203.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 10:15:38 | Data modyfikacji: 2017-02-22 12:58:28.
Zarządzenie Nr 202/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie podziału
rezerwy budżetowej ogólnej na 2016 rok 
 202.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 10:14:10 | Data modyfikacji: 2017-02-22 12:58:28.
Zarządzenie Nr 201/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 201.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 10:12:24 | Data modyfikacji: 2017-02-22 12:58:28.
Zarządzenie Nr 200/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie
zatwierdzenia diagnozy w zakresie
zidentyfikowanych potrzeb i planowanego wsparcia
Szkoły Podstawowej w Górkach Grubakach 
 200.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 10:10:22 | Data modyfikacji: 2017-02-22 12:58:28.
Zarządzenie Nr 199/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 listopada 2016 roku zmieniające
zarządzenie w sprawie regulamiu wynagradzania
pracowników samorządowych zatrudnionych w
Urzędzie Gminy w Korytnicy 
 199.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 10:07:06 | Data modyfikacji: 2017-02-22 12:58:28.
Zarządzenie Nr 198/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 198...16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 10:04:49 | Data modyfikacji: 2017-02-22 12:58:28.
Zarządzenie Nr 197/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie projektu
uchwały budżetowej na 2017 rok 
 197.16...PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 10:02:49 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:19:51.
Zarządzenie Nr 196/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 
 196.16...PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-12-15 09:58:37 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:19:51.
Zarządzenie Nr 195/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 195..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-23 11:29:46 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:19:51.
Zarządzenie Nr 194/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 194..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-23 11:27:57 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:19:51.
Zarządzenie Nr 193/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 193..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-23 11:26:39 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:19:51.
Zarządzenie Nr 192/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 192..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-23 11:25:27 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:19:51.
Zarządzenie Nr 191/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 191..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-23 09:01:23 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:19:51.
Zarządzenie Nr 190/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 190.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-23 09:00:00 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:19:51.
Zarządzenie Nr 189/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 189..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-23 08:57:59 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:19:51.
Zarządzenie Nr 188/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 188..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-23 08:56:54 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:19:51.
Zarządzenie Nr 187/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 187..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-23 08:55:58 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:19:51.
Zarządzenie Nr 186/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 186..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-23 08:54:50 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:19:51.
Zarządzenie Nr 185/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 17 października 2016 r. w sprawie powołania
komisji odbiorowej zadania pod nazwą: przebudowa
pomieszczeń gospodarczych w Szkole Podstawowej w
Korytnicy (łazienka i szatnia po kuchni) 
 185..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-23 08:53:50 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:19:51.
Zarządzenie Nr 184/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 184..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-23 08:51:39 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:19:51.
Zarządzenie Nr 183/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 183..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-23 08:50:19 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:19:51.
Zarządzenie Nr 182/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 września 2016 r. w sprawie: powołania
rzeczoznaców do przeprowadzenia szacowania
zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego,
pasz oraz sprzętu przy zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt 
 182.16...PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-23 08:47:58 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:19:51.
Zarządzenie Nr 181/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 20 września 2016 r. w sprawie przyjęcia
regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Korytnicy 
 181...16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-17 10:05:15 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:19:51.
Zarządzenie Nr 180/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 września 2016 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych 
 180...16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-11-17 10:03:18 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:19:51.
Zarządzenie Nr 179/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 z 179.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-10-11 11:25:05 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:19:51.
Zarządzenie Nr 178/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 z 178.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-10-11 11:24:09 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:19:51.
Zarządzenie Nr 177/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 z 177.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-10-11 11:23:18 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:19:51.
Zarządzenie Nr 176/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 z 176.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-10-11 11:22:25 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:19:51.
Zarządzenie Nr 175/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmian w
składzie Zespołu Interdyscyplinarnego
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w gminie Korytnica 
 z 175.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-10-11 11:21:14 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:19:51.
Zarządzenie Nr 174/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 września 2016 r. w sprawie powołania
komisji odbiorowej zadania pod nazwą: budowa
boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w
Górkach Grubakach 
 z 174.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-10-11 11:19:19 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:19:51.
Zarządzenie Nr 173/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 sieprnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 z 173.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-10-11 11:17:33 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:19:51.
Zarządzenie Nr 172/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 sieprnia 2016 r. w sprawie cofnięcia
upoważnienia Pani Marii Zaboklickiej starszego
pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy
społecznej należących do właściwości gminy 
 z 172.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-10-11 11:16:38 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:19:51.
Zarządzenie Nr 171/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 sieprnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 z 171.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-10-11 11:14:24 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:19:51.
Zarządzenie Nr 170/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 sieprnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 z 170.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-10-11 11:13:11 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:19:51.
Zarządzenie Nr 169/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia29 sierpnia 2016 roku w sprawie informacji o
przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury -
biblioteki, za I półrocze 2016 roku 
 169.16zarz.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2016-10-11 11:12:20 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 168/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 168..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-09-28 10:31:47 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 167/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia
pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły
Podstawowej 
 z 167.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-09-28 10:25:56 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 166/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie odwołania
Pani Agnieszki Skibińskiej ze stanowiska
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sewerynowie 
 z 166.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-09-28 10:22:30 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 165/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie wykonania
uchwały Nr XXV/138/08 Rady Gminy Korytnica w
sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w
działaniach ratowniczych lub szkoleniu
pożarniczym 
 z 165.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-09-28 10:15:02 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 162/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie powołania
Komisji do spraw oceny wniosków sołectw
dotyczących przeznaczenia środków funduszu
sołeckiego na rok 2017 oraz oceny zmiany wniosku
z funduszu sołeckiego na 2016 r. 
 z 162..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 13:42:27 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 161/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 z 161..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 13:39:46 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 160/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie zmiany
Administratora Bezpieczeństwa Informacji 
 z 160..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 13:36:44 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 159/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia
Polityki bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania
danych osobowych w Urzędzie Gminy w Korytnicy
oraz wprowadzenia Instrukcji określającej
sposób zarządzania systemami informatycznymi
służącymi do przetwarzania danych osobowych 
 z 159..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 13:34:36 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 158/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie powołania
komisji odbiorowej zadania pod nazwą: utwardzenie
terenu kostką betonową na działce nr 728
usytuowanej w Korytnicy przy ulicy Sienkiewicza 14 
 z 158..16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 13:31:45 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 157/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 z 157.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 13:27:01 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 156/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 Zarządzenie 156.16.PDF

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-04 11:31:02 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 155/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 155.16.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-04 09:31:36 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 154/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 154.16.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-29 13:35:28 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 153/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy do załatwiania spraw i wydawania
decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do
świadczeń opieki zdrowotnej 
 153.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:27:09 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 152/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok 
 152.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:24:41 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 151/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok 
 151.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:23:46 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 150/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok 
 150.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:22:22 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 149/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok 
 149.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:21:00 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 148/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok 
 148.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:20:00 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 147/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok 
 147.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:18:56 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 146/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok 
 146.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:17:52 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 145/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok 
 145.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:16:32 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 144/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok 
 144.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:15:21 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 143/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok 
 143.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:14:04 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 142/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 142.16..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:12:59 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 141/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 141.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:09:50 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 140/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 140.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:08:51 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 139/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 139.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:07:52 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 138/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 138.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:06:56 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 137/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 137.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:06:00 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 136/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 136.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:05:07 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 135/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 135.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:04:14 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 134/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia na
wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy Pani Agaty
Drzażdzyńskiej referenta do spraw świadczeń
wychowawczych, pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej do prowadzenia postępowania w
sprawach dotyczących świadczenia wychowaczego. 
 134.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:02:22 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 133/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 133.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-04 13:53:45 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 132/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia na
wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy Pani Edyty Kocon referenta
do spraw świadczeń rodzinnych, pracownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do
prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących
świadczenia wychowawczego. 
 132.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-04 13:52:42 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:01:53.
Zarządzenie Nr 131/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy za 2015 rok 

131.16

 

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2016-04-04 13:50:16 | Data modyfikacji: 2017-01-17 14:40:42.
Zarządzenie Nr 130/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 marca 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 130.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-04 13:48:09 | Data modyfikacji: 2017-01-17 14:40:42.
Zarządzenie Nr 129/16 Wójta Gminy z dnia 2 marca
2016 roku w sprawie upoważnienia Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej do prowadzenia
postępowań w sprawach dotyczących świadczenia
wychowawczego, a także do wydawania w tych
sprawach decyzji 
 129.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-04 13:47:16 | Data modyfikacji: 2017-01-17 14:40:42.
Zarządzenie Nr 128/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 128.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-04 13:43:49 | Data modyfikacji: 2017-01-17 14:40:42.
Zarządzenie Nr 127/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 luty 2016 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok 
 127.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-04 13:42:51 | Data modyfikacji: 2017-01-17 14:40:42.
Zarządzenie Nr 126/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 luty 2016 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok 
 126.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-04 13:42:03 | Data modyfikacji: 2017-01-17 14:40:42.
Zarządzenie Nr 124/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu
czynności w postępowaniu rekrutacujnym i
postępowaniu uzupełniającym do publicznego
przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych oraz klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy
Korytnica na rok szkolny 2016/2017 
 124.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-04 13:40:52 | Data modyfikacji: 2017-01-17 14:40:42.
Zarządzenie Nr 123/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 123.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-04 13:37:40 | Data modyfikacji: 2017-01-17 14:40:42.
Zarządzenie Nr 122/2016 Wójta Gminy z dnia 19
stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia na
wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy Pani Edyty Kocon referenta
do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu
alimenatcyjnego, pracownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w
sprawie przyznawania Karty Dużej Rodziny oraz do
realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5
grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny 
 122.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-04 10:33:20 | Data modyfikacji: 2017-01-17 14:40:42.
Zarządzenie Nr 121/16 Wójta Gminy z dnia 19
stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia na
wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy Pani Edyty Kocon referenta
do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej do
przekazywania do biura informacji gospodarczej,
informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach
dłużnika alimentacyjnego oraz o podejmowaniu
działań wobec dłużników alimenatcyjnych i
prowadzeniu postępowania w sprawie świadczeń z
funduszu alimentacyjnego 
 121.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-04-04 10:24:25 | Data modyfikacji: 2017-01-17 14:40:42.
Zarządzenie Nr 120/16 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 rok 
 120.16.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:29:08 | Data modyfikacji: 2017-01-17 14:40:42.
Zarządzenie Nr 119/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 119.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:28:00 | Data modyfikacji: 2017-01-17 14:40:42.
Zarządzenie Nr 118/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 118.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:27:17 | Data modyfikacji: 2017-01-17 14:40:42.
Zarządzenie Nr 117/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 117.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:26:21 | Data modyfikacji: 2017-01-17 14:40:42.
Zarządzenie Nr 116/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 116.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:25:27 | Data modyfikacji: 2017-01-17 14:40:42.
Zarządzenie Nr 115/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 115.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:24:30 | Data modyfikacji: 2017-01-17 14:40:42.
Zarządzenie Nr 114/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie podziału
rezerwy budżetowej ogólnej na 2015 rok 
 114.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:23:41 | Data modyfikacji: 2017-01-17 14:40:42.
Zarządzenie Nr 113/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego na dostawę artykułów
spożywczych do stołówki szkolenj przy
Publicznym Gimnazjum w Korytnicy 
 113.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:22:46 | Data modyfikacji: 2017-01-17 14:40:42.
Zarządzenie Nr 112/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego na dostawę oleju opałowego
lekkiego do placówek oświatowych oraz dostawę
opału w sezonie grzewczym do placówek
oświatowych z terenu gminy Korytnica 
 112.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:20:37 | Data modyfikacji: 2017-01-17 14:40:42.
Zarządzenie Nr 111/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie podziału
rezerwy budżetowej ogólnej na 2015 rok 
 111.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:17:12 | Data modyfikacji: 2016-01-19 10:18:24.
Zarządzenie Nr 110/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 110.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:16:21 | Data modyfikacji: 2016-01-19 10:18:24.
Zarządzenie Nr 109/2015 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy do prowadzenia działań związanych z
sądowym postępowaniem egzekucyjnym w związku z
dochodzeniem od dłużników alimentacyjnych
należności z tytułu wypłaconych świadczeń z
funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami 
 109.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:15:06 | Data modyfikacji: 2016-01-19 10:18:24.
Zarządzenie Nr 108/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok 
 108.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-08 11:14:47 | Data modyfikacji: 2016-01-19 10:18:24.
Zarządzenie Nr 107/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dnia 24
grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy dla
pracowników Urzędu Gminy Korytnica 
 107.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-08 11:09:04 | Data modyfikacji: 2015-12-08 11:09:45.
Zarządzenie Nr 106/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 106.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-04 09:30:00 | Data modyfikacji: 2015-12-08 11:09:45.
Zarządzenie Nr 105/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania
członków komisji inwentaryzacyjnej 
 105.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-04 09:28:42 | Data modyfikacji: 2015-12-08 11:09:45.
Zarządzenie Nr 104/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie podziału
rezerwy budżetowej ogólnej na 2015 rok 
 104.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-04 09:27:03 | Data modyfikacji: 2015-12-08 11:09:45.
Zarządzenie Nr 103/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 103.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-04 09:25:33 | Data modyfikacji: 2015-12-08 11:09:45.
Zarządzenie Nr 102/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 102..15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-04 09:24:43 | Data modyfikacji: 2015-12-08 11:09:45.
Zarządzenie Nr 101/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 101.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-04 09:22:38 | Data modyfikacji: 2015-12-08 11:09:45.
Zarządzenie Nr 100/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie powołania
komisji odbiorowej zadania pod nazwą: Przebudowa
pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych w Szkole
Podstawowej w Korytnicy 
 100.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-04 09:10:21 | Data modyfikacji: 2015-12-08 11:09:45.
Zarządzenie Nr 99/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie powołania
komisji odbiorowej zadania pod nazwą: Budowa
boiska wielofunkcyjnego przy szkołach w Korytnicy 
 99.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-04 09:08:31 | Data modyfikacji: 2015-12-08 11:09:45.
Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie projektu
uchwały budżetowek na 2016 rok 
 98.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2015-12-04 09:06:51 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:26:19.
Zarządzenie Nr 97/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2016-2019. 
 97.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-12-04 09:02:34 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:26:19.
Zarządzenie Nr 96/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 96.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:20:07 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:26:19.
Zarządzenie Nr 95/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 95.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:19:23 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:26:19.
Zarządzenie Nr 94/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 94.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:18:37 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:26:19.
Zarządzenie Nr 93/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 93.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:17:50 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:26:19.
Zarządzenie Nr 92/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 92.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:17:03 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:26:19.
Zarządzenie Nr 91/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 91.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:16:04 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:26:19.
Zarządzenie Nr 90/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 90.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:14:31 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:26:19.
Zarządzenie Nr 89/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 października 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 89.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:13:34 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:26:19.
Zarządzenie Nr 88/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 88.15..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:12:33 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:26:19.
Zarządzenie Nr 87/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 października 2015 roku w sprawie
wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych
komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polsiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 25 października 2015 r. 
 87.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:10:30 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:26:19.
Zarządzenie Nr 86/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 20 października 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 86.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:07:15 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:26:19.
Zarządzenie Nr 85/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 20 października 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 85.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:06:28 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:26:19.
Zarządzenie Nr 84/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 października 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 84.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:05:31 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:26:19.
Zarządzenie Nr 83/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 października 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 83.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:04:42 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:26:19.
Zarządzenie Nr 82/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 października 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 82.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:03:49 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:26:19.
Zarządzenie Nr 81/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 października 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 81.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:03:04 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:26:19.
Zarządzenie Nr 80/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 października 2015 r. w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w
obwodowej komisji wyborczej 
 80.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-10-06 14:38:08 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:26:19.
Zarządzenie Nr 79/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 października 2015 roku w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych celem
przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczyposplitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 
 79.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-10-06 09:09:55 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:26:19.
Zarządzenie Nr 77/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 2 października 2015 roku do prowadzenia
czynności losowania składów osobowych
obwodowych komisji wyborczych 
 77..15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-10-06 09:07:13 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:26:19.
Zarządzenie Nr 76/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 września 2015 roku w sprawie wyznaczenia
na terenie Gminy Korytnica miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich
komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
25 października 2015 r. 
 76..15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-10-06 08:59:11 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:26:19.
Zarządzenie Nr 75/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 75.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-10-06 08:55:40 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:26:19.
Zarządzenie Nr 74/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 74.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-10-06 08:54:37 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:26:19.
Zarządzenie Nr 73/15 z dnia 21 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 
 73.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:52:58 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:26:19.
Zarządzenie Nr 72/15 z dnia 15 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 
 72.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:51:59 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:26:19.
Zarządzenie Nr 71/15 z dnia 2 września 2015 r. w
sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali
obwodowych komisji do spraw referendum w czasie
przewry w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi
wydarzeniami w referendum ogólnokrajowym
zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 
 71.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:50:10 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:26:19.
Zarządzenie Nr 70/15 z dnia 2 września 2015 r. w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 
 70..15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:48:13 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:26:19.
Zarządzenie Nr 69/15 z dnia 2 września 2015 r. w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 
 69.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:46:22 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:26:19.
Zarządzenie Nr 68/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w
sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Korytnicy
systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
(EZD), kao oprogramowania wspomagającego
wykonywanie czynności kancelaryjnych w systemie
tradycyjnym 
 68.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:45:21 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:26:19.
Zarządzenie Nr 67/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w
sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej, w tym o
przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o
przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury - biblioteki, za
I półrocze 2015 roku 
 67.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:43:03 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:30:38.
Zarządzenie Nr 66/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 
 66.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:36:45 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:30:38.
Zarządzenie Nr 65/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w
sprawie podziału rezerwy budżetowej ogólnej na
2015 rok 
 65.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:35:48 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:30:38.
Zarządzenie Nr 64/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 
 64.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:34:45 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:30:38.
Zarządzenie Nr 63/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w
sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na
zadanie modernizacja oddziałów przedszkolnych w
gminie Korytnica przy szkołach podstawowych: w
Maksymilianowie, Górkach Grubakach, Korytnicy,
Pniewniku, Sewerynowie w ramach projektu pt.
"Gmina Korytnica przyjazna najmłodszym"
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Priorytetu IX POKL Rozwój
wykszałcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty". Poddziałanie
9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 
 63.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:33:30 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:30:38.
Zarządzenie Nr 62/15 z dnia 21 sierpnia 2015 r. w
sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pod
nazwą: Remont sal lekcyjnych nr 1,3,13,14 i
montaż parapetó w Sali nr 5 w szkole Podstawowej
w Korytnicy 
 62.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:23:38 | Data modyfikacji: 2015-09-28 09:24:20.
Zarządzenie Nr 61/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w
sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pod
nazwą: Malowanie pomieszczeń w szkole
Podstawowej w Maksymilianowie 
 61.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:15:01 | Data modyfikacji: 2015-09-28 09:24:12.
Zarządzenie Nr 59/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji do spraw referendum celem
przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego,
zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. 
 59.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-17 14:56:21 | Data modyfikacji: 2015-09-28 09:24:12.
Zarządzenie Nr 58/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 58.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-17 14:53:25 | Data modyfikacji: 2015-09-28 09:24:12.
Zarządzenie Nr 57/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina na lata
2015-2019 
 57.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-08-17 14:52:07 | Data modyfikacji: 2015-09-28 09:24:12.
Zarządzenie Nr 56/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 56.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-31 14:29:06 | Data modyfikacji: 2015-09-28 09:24:12.
Zarządzenie Nr 55/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 55.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-31 14:28:06 | Data modyfikacji: 2015-09-28 09:24:12.
Zarządzenie Nr 54/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 54.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-31 14:27:11 | Data modyfikacji: 2015-09-28 09:24:12.
Zarządzenie Nr 53/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 53.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-31 14:26:12 | Data modyfikacji: 2015-09-28 09:24:12.
Zarządzenie Nr 52/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 52.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-31 14:25:04 | Data modyfikacji: 2015-09-28 09:24:12.
Zarządzenie Nr 51/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny
Radzio, nauczyciela matematyki i fizyki w
Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Korytnicy. 
 51.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-31 14:23:59 | Data modyfikacji: 2015-09-28 09:24:12.
Zarządzenie Nr 50/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 50.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-31 14:21:52 | Data modyfikacji: 2015-09-28 09:24:12.
Zarządzenie Nr 49/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 49..15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-14 11:52:27 | Data modyfikacji: 2015-09-28 09:24:12.
Zarządzenie Nr 48/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 48.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-14 11:49:59 | Data modyfikacji: 2015-09-28 09:24:12.
Zarządzenie Nr 47/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 47.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-14 11:49:10 | Data modyfikacji: 2015-09-28 09:24:12.
Zarządzenie Nr 46/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 46.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-14 11:48:19 | Data modyfikacji: 2015-09-28 09:24:12.
Zarządzenie Nr 45/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany w
składzie Gminnej Komisji Rowziązywania
Problemów Alkoholowych działającej na terenie
Gminy Korytnica. 
 45.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-14 11:47:16 | Data modyfikacji: 2015-09-28 09:24:12.
Zarządzenie Nr 44/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok 
 44.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-14 11:45:37 | Data modyfikacji: 2015-09-28 09:24:12.
Zarządzenie Nr 43/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok 
 43.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-14 11:44:15 | Data modyfikacji: 2015-09-28 09:24:12.
Zarządzenie Nr 42/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok 
 42.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-14 11:42:34 | Data modyfikacji: 2015-09-28 09:24:12.
Zarządzenie Nr 41/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok 
 41.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-14 11:41:15 | Data modyfikacji: 2015-09-28 09:24:12.
Zarządzenie Nr 40/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok 
 40.15.PDF

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-07-14 11:39:47 | Data modyfikacji: 2015-09-28 09:24:12.
Zarządzenie Nr 39/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok 
 39.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-05-21 09:08:40 | Data modyfikacji: 2015-09-28 09:24:12.
Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 maja 2015 roku w sprawie podziału rezerwy
budżetowej ogólnej na 2015 rok 
 38.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-05-21 09:07:44 | Data modyfikacji: 2015-09-28 09:24:12.
Zarządzenie Nr 37/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 4 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok 
 37..15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-05-21 09:06:29 | Data modyfikacji: 2015-09-28 09:24:12.
Zarządzenie Nr 36/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 36.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-05-05 10:04:18 | Data modyfikacji: 2015-05-05 10:05:47.
Zarządzenie Nr 35/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 35.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-05-05 10:01:03 | Data modyfikacji: 2015-05-05 10:05:35.
Zarządzenie Nr 34/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2015-2019  
 34.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2015-04-27 09:03:04 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:33:06.
Zarządzenie Nr 33/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia
osób do ochrony lokali obwodowych komisji
wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 
 33.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-23 14:32:11 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:33:06.
Zarządzenie Nr 32/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania
komisji do spraw brakowania niewykorzystanych
formularzy do wydawania dowodów osobistych 
 32.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-23 14:16:11 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:33:06.
Zarządzenie Nr 29/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy za 2014 rok 
 29.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-23 14:14:35 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:33:06.
Zarządzenie Nr 31/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych celem
przeprowadzenia wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
10 maja 2015 r. 
 31.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-21 13:41:07 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:33:06.
Zarządzenie Nr 30/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 kwietnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia
na terenie Gminy Korytnica miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich
komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
10 maja 2015 r. 
 30.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-03 08:59:04 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:33:06.
Zarządzenie Nr 28/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 28.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-03 08:54:46 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:33:06.
Zarządzenie Nr 27/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 27.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-03 08:52:52 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:33:06.
Zarządzenie Nr 26/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 26.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-03 08:51:59 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:33:06.
Zarządzenie Nr 25/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 25.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-04-03 08:51:01 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:33:06.
Zarządzenie Nr 24/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 20 marca 2015 roku w sprawie zmianw
budżecie gminy na 2015 rok 
 2415.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-26 12:25:30 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:33:06.
Zarządzenie Nr 23/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 20 marca 2015 roku w sprawie zmianw
budżecie gminy na 2015 rok 
 23.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-26 12:22:07 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:33:06.
Zarządzenie Nr 22/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 18 marca 2015 roku w sprawie wyznaczenia na
terenie Gminy Korytnica lokali obwodowych komisji
wyborczych dostosowanych dla potrzeb wyborców
niepełnosprawnych 
 22.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-20 14:53:51 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:33:06.
Zarządzenie Nr 21/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie upoważenienia
na wniosek Kieronika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Korytnicy Pani Agnieszki Laskowskiej
referenta do spraw świadczeń rodzinnych,
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do
prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania
Karty Dużej Rodziny oraz do realizacji zadań
wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku
o Karcie Dużej Rodziny 
 21.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-20 14:52:09 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:33:06.
Zarządzenie Nr 20/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 20.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-20 14:49:20 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:33:06.
Zarządzenie Nr 19/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zmian w
składzie Zespołu Interdyscyplinarnego
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w gminie Korytnica 
 19.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-20 14:47:24 | Data modyfikacji: 2017-06-01 13:33:06.
Zarządzenie Nr 18/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie upoważenienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy do prowadzenia postępowania w sprawie
przyznawania Karty Dużej Rodziny oraz do
realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5
grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny 
 18.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-20 14:45:00 | Data modyfikacji: 2015-03-20 14:45:42.
Zarządzenie Nr 17/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 17.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-20 14:42:57 | Data modyfikacji: 2015-03-20 14:48:18.
Zarządzenie Nr 16/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 16.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-03-20 14:42:00 | Data modyfikacji: 2015-03-20 14:48:04.
Zarządzenie Nr 15/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 15.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-06 08:51:44 | Data modyfikacji: 2015-03-20 14:48:04.
Zarządzenie Nr 14/15 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok 
 14.15.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-01-22 13:28:58 | Data modyfikacji: 2015-01-22 13:29:31.
Zarządzenie Nr 13/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 13.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-01-05 13:43:38 | Data modyfikacji: 2015-01-22 13:29:31.
Zarządzenie Nr 12/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 12.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-01-05 13:42:50 | Data modyfikacji: 2015-01-22 13:29:31.
Zarządzenie Nr 11/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 11.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-01-05 13:42:02 | Data modyfikacji: 2015-01-22 13:29:31.
Zarządzenie Nr 10/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 10.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-01-05 13:41:18 | Data modyfikacji: 2015-01-22 13:29:31.
Zarządzenie Nr 9/14 Wójta Gminy Korytnica z dnia
29 grudnia 2014 roku w sprawie podziału rezerwy
budżetowej ogólnej na 2014 rok 
 9.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-01-05 13:40:11 | Data modyfikacji: 2015-01-22 13:29:31.
Zarządzenie Nr 8/14 Wójta Gminy Korytnica z dnia
23 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok 
 8.14.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-29 14:21:14 | Data modyfikacji: 2015-01-22 13:29:31.
Zarządzenie Nr 7/14 Wójta Gminy Korytnica z dnia
17 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego na dostawę oleju opałowego
lekkiego do placówek oświatowych oraz dostawę
opału oraz oleju opałowego do placówek
oświatowych z terenu gminy Korytnica 
 7.14.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-29 14:20:33 | Data modyfikacji: 2015-01-22 13:29:31.
Zarządzenie Nr 6/14 Wójta Gminy Korytnica z dnia
16 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia warunków
refundacji kosztów zakupu okularów korygujących
wzrok dla pracowników Urzędu Gminy Korytnica
obsługujących monitory ekranowe 
 6.14.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-29 14:18:22 | Data modyfikacji: 2015-01-22 13:29:31.
Zarządzenie Nr 5/14 Wójta Gminy Korytnica z dnia
15 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok 
 5.14.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-29 14:16:20 | Data modyfikacji: 2015-01-22 13:29:31.
Zarządzenie Nr 4/14 Wójta Gminy Korytnica z dnia
9 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok 
 4.14.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-29 14:15:39 | Data modyfikacji: 2015-01-22 13:29:31.
Zarządzenie Nr 3/14 Wójta Gminy Korytnica z dnia
9 grudnia 2014 roku w sprawie podziału rezerwy
budżetowej ogólnej na 2014 rok 
 3.14.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-29 14:15:01 | Data modyfikacji: 2015-01-22 13:29:31.
Zarządzenie Nr 2/14 Wójta Gminy Korytnica z dnia
9 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok 
 2.14.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-29 14:14:02 | Data modyfikacji: 2015-01-22 13:29:31.
Zarządzenie Nr 1/14 Wójta Gminy Korytnica z dnia
9 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok 
 1.14.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-29 14:13:25 | Data modyfikacji: 2015-01-22 13:29:31.
Zarządzenie Nr 360/2014 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie
przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej
składników majątku Gminy Korytnica, powołania
członków komisji iwentaryzacyjnej i zespołów
spisowych 
 z 360.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-10 15:08:51 | Data modyfikacji: 2014-12-11 14:55:00.
Zarządzenie Nr 364/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok 
 364.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-10 09:54:16 | Data modyfikacji: 2014-12-11 14:55:00.
Zarządzenie Nr 363/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie uchylenia
Zarządzenia Nr 358/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 listopada w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok 
 363.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-10 09:53:27 | Data modyfikacji: 2014-12-11 14:55:00.
Zarządzenie Nr 362/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok 
 362.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-10 09:46:04 | Data modyfikacji: 2014-12-11 14:55:00.
Zarządzenie Nr 361/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 361.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-10 09:44:57 | Data modyfikacji: 2014-12-11 14:55:00.
Zarządzenie Nr 359/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie powołania
dwóch niezależnych zespołów pracowników
Urzędu Gminy w Korytnicy do korekty składów
kart do głosowania w głosowaniu ponownym w
wyborach Wójta Gminy Korytnica w dniu 30
listopada 2014 r. 
 359..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-10 09:43:29 | Data modyfikacji: 2014-12-11 14:55:00.
Zarządzenie Nr 358/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 358.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-10 09:38:13 | Data modyfikacji: 2014-12-11 14:55:00.
Zarządzenie Nr 357/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 357.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-10 09:37:27 | Data modyfikacji: 2014-12-11 14:55:00.
Zarządzenie Nr 356/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 356.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-10 09:36:43 | Data modyfikacji: 2014-12-11 14:55:00.
Zarządzenie Nr 355/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 355.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-10 09:35:56 | Data modyfikacji: 2014-12-11 14:55:00.
Zarządzenie Nr 354/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej na 2015 rok oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2015-2019. 

część 1

część 2

 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-12-10 09:29:42 | Data modyfikacji: 2014-12-11 14:55:00.
Zarządzenie Nr 353/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie wyznaczenia
osób do ochrony lokali obwodowych komisji
wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w
wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 16
listopada 2014 r. 
 353.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-13 10:27:46 | Data modyfikacji: 2014-12-11 14:55:00.
Zarządzenie Nr 352/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie powołania
dwóch niezależnych zespołów pracowników
Urzędu Gminy w Korytnicy do korekty składów
kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy
Korytnica i Wójta Gminy Korytnica zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 r. 
 352.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-13 10:24:38 | Data modyfikacji: 2014-12-11 14:55:00.
Zarządzenie Nr 351/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie zmianw
budżecie gminy na 2014 rok 
 351.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-13 10:19:22 | Data modyfikacji: 2014-12-11 14:55:00.
Zarządzenie Nr 350/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 listopada 2014 roku w sprawie zmianw
budżecie gminy na 2014 rok 
 350.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-13 10:18:30 | Data modyfikacji: 2014-12-11 14:55:00.
Zarządzenie Nr 349/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok. 
 349.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-04 10:43:49 | Data modyfikacji: 2014-12-11 14:55:00.
Zarządzenie Nr 348/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok. 
 348.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-04 10:43:05 | Data modyfikacji: 2014-12-11 14:55:00.
Zarządzenie Nr 347/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok. 
 347.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-04 10:42:22 | Data modyfikacji: 2014-12-11 14:55:00.
Zarządzenie Nr 346/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok. 
 346.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-04 10:41:35 | Data modyfikacji: 2014-12-11 14:55:00.
Zarządzenie Nr 345/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 października 2014 r. w sprawie podziału
rezerwy budżetowej ogólnej na 2014 rok. 
 345.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-04 10:40:49 | Data modyfikacji: 2014-12-11 14:55:00.
Zarządzenie Nr 344/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 października 2014 r. w sprawie podziału
rezerwy budżetowej ogólnej na 2014 rok. 
 344.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-04 10:40:01 | Data modyfikacji: 2014-12-11 14:55:00.
Zarządzenie Nr 343/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok. 
 343.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-04 10:38:45 | Data modyfikacji: 2014-12-11 14:55:00.
Zarządzenie Nr 342/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok. 
 342.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-04 10:38:05 | Data modyfikacji: 2014-12-11 14:55:00.
Zarządzenie Nr 341/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok. 
 341.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-04 10:37:27 | Data modyfikacji: 2014-12-11 14:55:00.
Zarządzenie Nr 335/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 września 2014 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok. 
 335.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-11-04 10:19:51 | Data modyfikacji: 2014-12-11 14:55:00.
Zarządzenie Nr 339/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 339.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-10-20 12:03:56 | Data modyfikacji: 2014-12-11 14:55:00.
Zarządzenie Nr 338/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 338.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-10-20 12:03:09 | Data modyfikacji: 2014-12-11 14:55:00.
Zarządzenie Nr 340/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15.10.2014 r. w sprawie wyznaczenia na
terenie Gminy Korytnica miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych 
 zarządzenie - miejsca samorz2014.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-15 08:51:22 | Data modyfikacji: 2014-12-11 14:55:00.
Zarządzenie Nr 337/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 września 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 337..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-26 09:03:27 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 336/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 września 2014 roku w sprawie zmian w
składzie Zespołu Interdyscyplinarnego
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w gminie Korytnica. 
 336.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-24 09:51:40 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 334/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 września 2014 r. w sprawie ustalenia
warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów
używania do celów służbowych samochodów
osobowych niebędących własnością pracodawcy 
 334.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-23 10:40:08 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 333/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 września 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 333.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:43:25 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 332/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 września 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 332.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:42:51 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 331/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 września 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 331.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:42:14 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 330/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie informacji o
przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przdsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury -
biblioteki, za I półrocze 2014 roku 

wyjaśnienia

dochody za I półrocze

dochody szczegółowo

dochody szczegółowe zlecone

wydatki według działów

wydatki szcególowo

wydatki według rodzajów

wydatki zlecone

przychody i rozchody

realizacja wpf

realizacja przedsięwzięć

fundusz sołecki wydatki

biblioteka półrocze

 (Zarządzenie Nr 330 spraw. za I pół 2014 ).pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:41:14 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 329/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 329.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:38:12 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 328/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 328.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:37:40 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 327/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 327.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:37:05 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 326/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych celem
przeprowadzenia wyborów uzupełniających do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 7 września 2014 r. 
 326..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:36:05 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 325/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korytnicy do przyznawania Karty Dużej Rodziny. 
 325.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:32:28 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 324/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 324.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:31:08 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 323/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia na
terenie Gminy Korytnica miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
7 września 2014 r. 
 323.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:30:21 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 322/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 322.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:26:59 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 321/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 321.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:25:54 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 320/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 320.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:25:07 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 319/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 319.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:22:48 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 318/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 318.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:22:11 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 317/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 317.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:20:52 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 313/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 313.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:20:15 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 312/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 2 lipca 2014 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kamili
Kopeć, nauczyciela języka angielskiego w Zespole
Szkolno - Przedszkolnym w Korytnicy 
 312.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:19:18 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 311/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 311.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:17:20 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 310/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 310.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:16:18 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 309/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 309.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:15:35 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 308/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 308.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:14:27 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 307/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie powołania
komisji odbiorowej inwestycji pn. Remont
świetlicy wiejskiej we wsi Połazie
Świętochowskie, Remont oraz docieplenie
świetlicy wiejskiej w miejscowości Rabiany wraz
z utwardzeniem terenu, Remont świetlicy wiejskiej
w wsi Jaczew 
 307.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:13:15 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 306/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 306.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:10:22 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 305/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 305.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:09:28 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 304/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 304.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:08:45 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 303/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 303.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:08:04 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 302/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok 
 302.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:07:17 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 301/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do
prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących
zasiłków dla opiekunów, a także do wydawania w
tych sprawach decyzji 
 301.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:06:07 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 300/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok 
 300.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 14:06:43 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 299/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok 
 299.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 14:05:53 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 298/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 12 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok 
 298.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 14:05:05 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 296/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 296.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 14:02:43 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 294/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 294.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 14:00:34 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 293/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 293.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:59:44 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 292/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 292.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:59:07 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 291/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 291.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:58:32 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 290/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy za 2013 rok 

wyjaśnienie

sprawozdanie za 2013

mienie komunalne

biblioteka

 (1 Zarządzenie 290 ).pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:54:03 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 289/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 289.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:52:28 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 288/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 marca 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 288.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:51:50 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 287/14 Wójta Gminy Korytnica -
Szefa Obrony Cywilnej z dnia 13 marca 2014 r. w
sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony
Cywilnej 
 287.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:50:47 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 286/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zmian w składzie
Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
gminie Korytnica 
 286.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:48:50 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 285/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 285.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:46:57 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 284/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 284.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:46:09 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 283/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 283.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:45:23 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 282/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 282.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:44:36 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 281/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie uchylenia
Zarządzenia Nr 280/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie podziału
części rezerwy budżetowej celowej na
realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego w 2014 roku 
 281.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:43:18 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 280/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie podziału
części rezerwy budżetowej celowej na
realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego w 2014 roku 
 280.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:40:39 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 279/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie powołania
pełnomocnika do spraw współpracy z
organizacjami pozarządowymi 
 279.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:37:36 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 278/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica
na lata 2014-2019 
 278.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:35:39 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 277/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 277.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:32:33 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 276/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 rok 
 276.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 13:31:47 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 275/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 275..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:58:34 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 274/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 274.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:56:30 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 273/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w
składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych działającej na terenie
Gminy Korytnica 
 273.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:55:30 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 272/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 272.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:53:46 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 271/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 271.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:53:02 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 270/13 z dnia 18.12.2013 r. w
sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na
dostawę oleju opałowego lekkiego do placówek
oświatowych oraz dostawę opału do placówek
oświatowych z terenu gminy Korytnica 
 270.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:52:11 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 269/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 269.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:50:16 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 268/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie podziału
rezerwy budżetowej ogólnej na 2013 rok 
 268.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:49:23 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 267/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie podziału
rezerwy budżetowej ogólnej na 2013 rok 
 267.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:48:31 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 266/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie podziału
rezerwy budżetowej ogólnej na 2013 rok 
 266.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:47:30 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 265/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 265.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:45:57 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 264/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 264.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:45:12 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 261/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 261..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:39:48 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 260/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania
członków komisji inwentaryzacyjnej 
 260.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:38:13 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 259/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 259.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:36:39 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 258/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 258.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:35:30 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 257/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 257.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:34:32 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarządzenie Nr 256/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 256.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:33:17 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:25:42.
Zarzadzenie Nr 255/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie projektu
uchwały budżetowej na 2014 rok oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2014-2019 

projekt uchwały

uzasadnienie

plan dochodów według działów

dochody w pełnej klasyfikacji

dotacje celowe zlecone

plan wydatków

wydatki

wydatki w pełnej klasyfikacji

wydatki zlecone

wydatki na zadania inwestycyjne

przychody i rozchody

plan wydatków na fundusz sołecki

dotacje

plan dochodów i wydatków oświata

projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej

 zarządzenie 255.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:31:51 | Data modyfikacji: 2014-09-17 09:44:13.
Zarządzenie Nr 254/2013 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie powołania
komisji w celu dokonania przglądu materiałów
zawierających informacje niejawne wytworzonych w
Urzędzie Gminy w Korytnicy 
 254.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:30:03 | Data modyfikacji: 2014-09-17 09:44:13.
Zarządzenie Nr 253/13 z dnia 7.11.2013 r. w
sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na
zakup z dostawą pomocy dydaktycznej i sprzętu w
ramach projektu systemowego pt Krok w
przyszłość w zakresie indywidualizacji
nauczania i wychowania w klasach I-III szkół
podstawowych realizowanego z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 
 253.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:23:34 | Data modyfikacji: 2014-09-17 09:44:13.
Zarządzenie Nr 252/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31.10.2013 r. w sprawie powołania komisji
odbiorowej inwestycji pn. Przebudowa budynku
świetlicy wiejskiej w Roguszynie 
 252.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:20:20 | Data modyfikacji: 2014-09-17 09:44:13.
Zarządzenie Nr 251/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 października 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 251.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:18:48 | Data modyfikacji: 2014-09-17 09:44:13.
Zarządzenie Nr 250/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 250.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:17:58 | Data modyfikacji: 2014-09-17 09:44:13.
Zarządzenie Nr 249/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 249.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:17:08 | Data modyfikacji: 2014-09-17 09:44:13.
Zarządzenie Nr 248/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica
na lata 2013-2019 
 248.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:16:16 | Data modyfikacji: 2014-09-17 09:44:13.
Zarządzenie Nr 247/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 października 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 247.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:14:14 | Data modyfikacji: 2014-09-17 09:44:13.
Zarządzenie Nr 246/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 października 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 246.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:13:29 | Data modyfikacji: 2014-09-17 09:44:13.
Zarządzenie Nr 245/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 245.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:12:47 | Data modyfikacji: 2014-09-17 09:44:13.
Zarządzenie Nr 244/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 października 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 244.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:11:57 | Data modyfikacji: 2014-09-17 09:44:13.
Zarządzenie Nr 243/13 z dnia 22.10.2013 r. Wójta
Gminy korytnica "Instrukcja Bezpieczeństwa
Pożarowego" 
 243.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:11:07 | Data modyfikacji: 2014-09-17 09:44:13.
Zarządzenie Nr 242/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 października 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 242.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:07:28 | Data modyfikacji: 2014-09-17 09:44:13.
zarządzenie Nr 241/13 z dnia 9.10.2013 r. w
sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na
dostawę oleju opałowego lekkiego do placówek
oświatowych oraz dostawę opału do placówek
oświatowych z terenu gminy Korytnica 
 241.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:06:12 | Data modyfikacji: 2014-09-17 09:44:13.
Zarządzenie Nr 240/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 240.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:04:22 | Data modyfikacji: 2014-09-17 09:44:13.
Zarządzenie Nr 239/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 23 września 2013 roku w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego na zadanie pod nazwą; usługa
edukacyjna w ramach projektu systemowego pt. "Krok
w przyszłość" w zakresie indywidualizacji
nauczania i wychowania w klasach I-III szkół
podstawowych realizowanych z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty".
Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w
jakości usług edukacyjnych. 
 239.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 11:03:32 | Data modyfikacji: 2014-09-17 09:44:13.
Zarządzenie Nr 238/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 20 września 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 238.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 10:39:47 | Data modyfikacji: 2014-09-17 09:44:13.
Zarządzenie Nr 237/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 20 września 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 237.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 10:39:00 | Data modyfikacji: 2014-09-17 09:44:13.
Zarządzenie Nr 236/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 13 września 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 236.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 10:38:07 | Data modyfikacji: 2014-09-17 09:44:13.
Zarządzenie Nr 235/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 13 września 2013 roku w sprawie powołania
Zespołu ds. realizacji projektu pod tytułem
"Krok w przyszłość" - projekt systemowy -
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów w klasach I-III szkół podstawowych 
 235.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 10:37:15 | Data modyfikacji: 2014-09-17 09:44:13.
Zarządzenie Nr 234/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 10 września 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 234.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 10:32:19 | Data modyfikacji: 2014-09-17 09:44:13.
Zarządzenie 233/13 Wójta Gminy Korytnica z dnia
10 września 2013 r. w sprawie zmian w składzie
Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
gminie Korytnica 
 233.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 10:31:11 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 232/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie informacji o
przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury -
biblioteki, za I półrocze 2013 roku 

wyjaśnienie

dochody według działów

dochody szczegółowo

dochody szczególne zlecone

wydatki

wydatki szczegółowo

wydatki według rodzajów

wydatki zlecone szczegóły

przychody rozchody inf.

informacja o realizacji wpf

przedsięwzięcia

wydatki fundusz sołecki

biblioteka

 232 zarz.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-16 10:11:43 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 231/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 231.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:51:58 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 230/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno -
Przedszkolnego w Korytnicy 
 230.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:51:17 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 229/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Korytnicy 
 229.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:49:29 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 228/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Maksymilianowie 
 228.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:48:38 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 227/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 227.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:45:30 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 226/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania
komisji odbiorowej inwestycji pn. Remont chodnika
wraz ze zjazdami i budowa zatok autobusowych w
ciągu drogi powiatowej 4239 W w miejscowości
Wola Korytnicka 
 226.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:44:15 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 225/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata
na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno -
Przedszkolnego w Korytnicy 
 225.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:41:20 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 224/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie podziału
rezerwy budżetowej ogólnej na 2013 rok 
 224.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:39:37 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 222/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 2 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 222.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:22:44 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 221/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 221.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:21:54 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 220/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 220.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:18:03 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 219/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 219..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:17:06 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 218/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 218.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:14:50 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 217/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji
odbiorowej inwestycji pn. Remont chodnika wraz ze
zjazdami w ciągu drogi powiatowej 4244 W w
miejscowości Kąty oraz Remont budynku świetlicy
w Kątach 
 217.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:14:00 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 216/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 216.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:11:52 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 215/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 215.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:11:06 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 214/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 lipca w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla Pani Marzeny Rusjan,
nauczyciela przyrody w Szkole Podstawowej w
Maksymilianowie 
 214.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:10:00 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 213/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 lipca w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla Pani Moniki Świderskiej,
nauczyciela matematyki w Publicznym Gimnazjum w
Korytnicy  
 213.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:07:45 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 212/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 lipca w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla Pani Magdaleny Wyszogrodzkiej,
pedagoga szkolnego w Publicznym Gimnazjum w
Korytnicy 
 212.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:05:06 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 211/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 lipca w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla Pani Agaty Zabłockiej,
nauczyciela języka rosyjskiego w Publicznym
Gimnazjum w Korytnicy 
 211..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 12:18:16 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 210/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 lipca w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla Pani Marty Szczepańskiej,
nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole
Podstawowej w Górkach Grubakach 
 210.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 12:14:36 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 209/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 lipca w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla Pani Anny Siekierzyńskiej,
nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole
Podstawowej w Korytnicy 
 209.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 12:12:51 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 208/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego
sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i
organizowania egzaminu kończącego tę służbę
w Urzędzie Gminy w Korytnicy 
 208.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 12:11:05 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 207/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 207..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 12:09:24 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 205/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 205.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 12:06:00 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 204/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica
na lata 2013-2019 
 204.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 12:05:08 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 203/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata
na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola
Publicznego w Korytnicy 
 203.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 12:04:07 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 202/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata
na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Maksymilianowie 
 202.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:59:53 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 201/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica
na lata 2013-2019 
 201.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:58:12 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 199/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Gminnego Przedszkola Publicznego w Korytnicy 
 199.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:55:28 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 198/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie 
 198.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:54:17 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 197/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok 
 197.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:52:41 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 196/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie podziału
rezerwy budżetowej ogólnej na 2013 rok 
 196.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:51:39 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 195/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 195.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:50:37 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 194/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 marca 2013 roku w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy za 2012 rok 
 194.13.2013Zarządzenie-03-29.pdf z podpisem.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:49:41 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 193/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 193.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:48:11 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 192/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 192.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:47:30 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 191/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 191.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:46:08 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 190/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 22 marca 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 190.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:45:12 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 189/13 Wojta Gminy Korytnica z
dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w składzie
Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
gminie Korytnica 
 189.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:43:09 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 188/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 marca 2013 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 188.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:41:39 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 187/2013 Wójta Gminy Korytnica -
Szefa Obrony Cywilnej z dnia 18 lutego 2013 w
sprawie rozwiązania formacji obrony cywilnej na
terenie gminy Korytnica 
 187.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:40:21 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 186/2013 Wójta Gminy Korytnica -
Szefa Obrony Cywilnej z dnia 18 lutego 2013 w
sprawie rozwiązania formacji obrony cywilnej na
terenie gminy Korytnica 
 186.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 11:36:51 | Data modyfikacji: 2014-09-16 10:32:59.
Zarządzenie Nr 135/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego Pani Anny Korolczuk,
nauczyciela języka angielskiego w Szkole
Podstawowej w Sewerynowie 
 135.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-04 12:40:12 | Data modyfikacji: 2014-09-04 12:41:50.
Zarządzenie Nr 133/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego Pani Karoliny Puzio,
nauczyciela kształcenia zintegrowanego w Szkole
Podstawowej w Górkch Grubakach 
 133.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-04 12:38:31 | Data modyfikacji: 2014-09-04 12:41:50.
Zarządzenie Nr 134/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego Pani Moniki Syczuk,
nauczyciela języka angielskiego w Publicznym
Gimnazjum w Korytnicy 
 134.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-04 12:26:47 | Data modyfikacji: 2014-09-04 12:38:40.
Zarządzenie Nr 132/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego Pani Anny Kubickiej,
nauczyciela wychowania fizycznego w Publicznym
Gimnazjum w Korytnicy 
 132.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-04 12:22:38 | Data modyfikacji: 2014-09-04 12:38:40.
Zarządzenie Nr 131/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie podziału
rezerwy budżetowej ogólnej na 2012 rok 
 131.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-04 12:19:43 | Data modyfikacji: 2014-09-04 12:20:17.
Zarządzenie Nr 129/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16.07.2012 r. w sprawie powołania komisji
odbiorowej inwestycji pn. Remont chodnika wraz ze
zjazdami i budowa zatok autobusowych w ciągu
drogi powiatowej nr 4238 W w miejscowości Górki
Borze. 
 129.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-04 12:17:37 | Data modyfikacji: 2014-09-04 12:20:17.
Zarządzenie Nr 184/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok 
 184.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 13:25:58 | Data modyfikacji: 2014-09-04 12:20:17.
Zarządzenie Nr 183/13 Wójta Gminy Korytnica -
Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 11 lutego 2013
r. w sprawie opracowania i wprowadzenia Planu
Obrony Cywilnej Gminy korytnica do stosowania. 
 183.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 13:25:03 | Data modyfikacji: 2014-09-04 12:20:17.
Zarządzenie Nr 181/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 rok 
 181.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 13:21:29 | Data modyfikacji: 2014-09-04 12:20:17.
Zarządzenie Nr 180/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok 
 180.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 13:08:03 | Data modyfikacji: 2014-09-04 12:20:17.
Zarządzenie Nr 179/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok 
 179.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 13:07:18 | Data modyfikacji: 2014-09-04 12:20:17.
Zarządzenie Nr 178/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok 
 178.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 13:06:29 | Data modyfikacji: 2014-09-04 12:20:17.
Zarządzenie Nr 177/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok 
 177.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 13:05:32 | Data modyfikacji: 2014-09-04 12:20:17.
Zarządzenie Nr 176/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału
rezerwy budżetowej ogólnej na 2012 rok 
 176.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 13:04:42 | Data modyfikacji: 2014-09-04 12:20:17.
Zarządzenie Nr 175/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok 
 175.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 13:03:21 | Data modyfikacji: 2014-09-04 12:20:17.
Zarządzenie Nr 174/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok 
 174.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 13:02:33 | Data modyfikacji: 2014-09-04 12:20:17.
Zarządzenie Nr 173/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok 
 173.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 13:01:53 | Data modyfikacji: 2014-09-04 12:20:17.
Zarządzenie Nr 172/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok 
 172.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 13:01:01 | Data modyfikacji: 2014-09-04 12:20:17.
Zarządzenie Nr 171/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok 
 171.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 12:49:59 | Data modyfikacji: 2014-09-04 12:20:17.
Zarządzenie Nr 170/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok 
 170.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 12:20:25 | Data modyfikacji: 2014-09-04 12:20:17.
Zarządzenie Nr 169/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok 
 169.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 12:19:42 | Data modyfikacji: 2014-09-04 12:20:17.
Zarządzenie Nr 168/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania
członków komisji inwentaryzacyjnej 
 168.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 12:18:17 | Data modyfikacji: 2014-09-04 12:20:17.
Zarządzenie Nr 167/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej na 2013 rok oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 

projekt

uzasadnienie

tabela nr 1

tabela nr 1a

tabela nr 1b

tabela nr 2

tabela nr 2a

wydatki wg rodzaju

tabelka 2b

inwestycje

przychody i rozchody

tabela nr 5

dotacje

zał. nr 2 dochody własne

instytucje kultury

projekt uchwały wieloletniej i załaczniki

 167.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 11:57:52 | Data modyfikacji: 2014-09-04 12:20:17.
Zarządzenie Nr 166/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zrzeczenie się odszkodowania
przysługującego Gminie Korytnica 
 166.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 11:10:25 | Data modyfikacji: 2014-08-28 12:22:15.
Zarządzenie Nr 165/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie szczególowego
sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i
organizowania egzaminu kończącego tę służbę
w Urzędzie Gminy w Korytnicy 
 165.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 11:09:40 | Data modyfikacji: 2014-08-28 12:22:15.
Zarządzenie Nr 164/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok 
 164.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 11:07:16 | Data modyfikacji: 2014-08-28 12:22:15.
Zarządzenie Nr 163/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok 
 163.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 11:06:35 | Data modyfikacji: 2014-08-28 12:22:15.
Zarządzenie Nr 162/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok 
 162.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 11:05:41 | Data modyfikacji: 2014-08-28 12:22:15.
Zarządzenie Nr 161/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok 
 161.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-28 11:04:45 | Data modyfikacji: 2014-08-28 12:22:15.
Zarządzenie Nr 159/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 października 2012 r. w sprawie udzielenie
pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Zespołu
Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w
Korytnicy do reprezentowania wnioskodawcy - Gminy
Korytnica w zakresie realizacji projektu pt.
Dziecięca Akademia Przyszłości w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
 159.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 14:13:50 | Data modyfikacji: 2014-08-28 12:22:15.
Zarządzenie Nr 158/12 z dnia 10.10.2012 r. w
sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na
dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie
grzewczym 2012/2013 do placówek oświatowych oraz
dostawę opału w sezonie grzewczym 2012/2013 do
placówek oświatowych z terenu gminy Korytnica 
 158.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 14:10:41 | Data modyfikacji: 2014-08-28 12:22:15.
Zarządzenie Nr 155/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok 
 155.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 14:02:34 | Data modyfikacji: 2014-08-28 12:22:15.
Zarządzenie Nr 154/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok 
 154.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 14:01:38 | Data modyfikacji: 2014-08-28 12:22:15.
Zarządzenie Nr 153/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 września 2012 roku w sprawie podziału
rezerwy budżetowej ogólnej na 2012 rok 
 153.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 14:00:43 | Data modyfikacji: 2014-08-28 12:22:15.
Zarządzenie Nr 152/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok 
 152.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 13:59:31 | Data modyfikacji: 2014-08-28 12:22:15.
Zarządzenie Nr 151/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok 
 151.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 13:57:31 | Data modyfikacji: 2014-08-28 12:22:15.
Zarządzenie Nr 150/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok 
 150.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 13:55:56 | Data modyfikacji: 2014-08-06 13:57:56.
Zarządzenie Nr 149/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok 
 149.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 13:54:34 | Data modyfikacji: 2014-08-06 13:57:56.
Zarządzenie Nr 148/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24 września 2012 roku w sprawie zmian w
składzie Zespołu Interdyscyplinarnego
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w gminie Korytnica 
 148.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 13:53:17 | Data modyfikacji: 2014-08-06 13:55:12.
Zarządzenie Nr 147/12 Wójta Gminy korytnica z
dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie informacji o
przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu
finansowego samorzadowej instytucji kultury -
biblioteki, za I półrocze 2012 roku. 

wyjaśnienie

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

załącznik nr 12

załącznik nr 13

załącznik nr 14

 147.tif

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 13:14:01 | Data modyfikacji: 2014-08-06 13:51:16.
Zarządzenie Nr 146/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok 
 146.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 13:09:26 | Data modyfikacji: 2014-08-06 13:51:16.
Zarządzenie Nr 145/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok 
 145.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 13:08:37 | Data modyfikacji: 2014-08-06 13:51:16.
Zarządzenie Nr 144/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 sierpnia 2012 roku w wyniku
rozstrzygnięcia konkursu powierza się Andrzejowi
Kruszewskiemu stanowisko Dyrektora Publicznego
Gimnazjum w Korytnicy od dnia 1 września 2012
roku na okres 5 lat szkolnych. 
 144.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 13:07:04 | Data modyfikacji: 2014-08-06 13:51:16.
Zarządzenie Nr 143/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 sierpnia 2012 roku w wyniku
rozstrzygnięcia konkursu powierza się Panu
Dariuszowi Adamczyk stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Pniewniku od dnia 1 września 2012
roku na okres 5 lat szkolnych. 
 143.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 13:04:53 | Data modyfikacji: 2014-08-06 13:51:16.
Zarządzenie Nr 142/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 sierpnia 2012 roku w wyniku
rozstrzygnięcia konkursu powierza się Pani
Agnieszce Skibińskiej stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Sewerynowie od dnia 1
września 2012 roku na okres 5 lat szkolnych. 
 142.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 13:02:10 | Data modyfikacji: 2014-08-06 13:51:16.
Zarządzenie Nr 141/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 sierpnia 2012 roku w wyniku
rozstrzygnięcia konkursu powierza się Pani
Bożenie Rudnik stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Górkach Grubakach od dnia 1
września 2012 roku na okres 5 lat szkolnych. 
 141.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 12:58:28 | Data modyfikacji: 2014-08-06 13:51:16.
Zarządzenie Nr 140/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok 
 140.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-08-06 12:55:44 | Data modyfikacji: 2014-08-06 13:51:16.
Zarządzenie Nr 297/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych celem
przeprowadzenia wyborów do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014
r. 
 załacznik do 297..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-05-05 13:49:10 | Data modyfikacji: 2014-09-17 14:03:59.
Zarządzenie Nr 295/14 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia na
terenie Gminy korytnica miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 
 zarzadzenie 295.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-04-24 14:19:37 | Data modyfikacji: 2014-09-17 14:01:34.
Zarządzenie Nr 263/2013 Wójta Gminy Korytnica -
Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 5 grudnia 2013
r. 
 zarządzenie 263.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-12-05 15:15:56 | Data modyfikacji: 2014-09-16 11:43:26.
Zarządznie Nr 262/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia dnia
27 grudnia 2013 roku dniem wolnym od pracy dla
pracowników Urzędu Gminy w Korytnicy 
 zarządzenie.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-12-04 13:59:28 | Data modyfikacji: 2014-09-16 11:42:50.
Zarządzenie Nr 223/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 9 sierpnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korytnicy 
 Zarządzenie Nr 223Zespół.docx

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-08-09 12:17:09 | Data modyfikacji: 2014-09-05 13:23:24.
Zarządzenie Nr 206/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru 
 ZARZĄDZENIE komisja OZK.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-06-13 10:46:37 | Data modyfikacji: 2014-09-05 12:07:06.
Zarządzenie Nr 200/13 z dnia 22 maja 2013 r. w
sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Gminy w Korytnicy 
 zarządzenie nabór OZK.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-05-22 13:35:47 | Data modyfikacji: 2014-09-05 11:56:05.
Zarządzenie Nr 185/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 15.02.2013 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie regulaminu wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w
Korytnicy 
 zarządz wynagr.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-26 09:07:04 | Data modyfikacji: 2014-08-28 13:26:30.
Zarządzenie Nr 182/13 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zrzeczenie się odszkodowania przysługującego
Gminie Korytnica 
 zarządzenie.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2013-02-21 09:13:11 | Data modyfikacji: 2014-08-28 13:22:51.
Zarządzenie Nr 160/12 Wójta Gminy Korytnica w
sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na stanowisko: Referent ds.
księgości budżetowej 
 nowy.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-10-25 09:44:15 | Data modyfikacji: 2014-08-06 14:14:19.
Zarządzenie Nr 157/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 10 października 2012 r. w sprawie
ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Korytnicy 
 zarządzenie nabór księgowość.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 12:51:30 | Data modyfikacji: 2014-08-06 14:03:39.
Zarządzenie Nr 156/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany
zarządzenia Nr 18/11 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 21 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia
koordynatora czynności kancelaryjnych 
 zarządzenie koordynator.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-10-10 12:47:42 | Data modyfikacji: 2014-08-06 14:03:19.
Zarządzenie Nr 139/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok 
 139.pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2012-08-13 08:11:59 | Data modyfikacji: 2014-08-06 12:54:19.
Zarządzenie Nr 137/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
stanowisko młodszego referenta ds. obsługi Rady
Gminy, sekretariatu i spraw kancelaryjnych w
Urzędzie Gminy w Korytnicy 
 ZARZĄDZENIE komisja II.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-08-13 08:11:50 | Data modyfikacji: 2014-08-06 12:54:19.
Załącznik do Zarządzenia Nr 136/12 
 załącznik-nabór 2.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-08-02 08:41:13 | Data modyfikacji: 2014-08-06 12:54:19.
Zarządzenie Nr 136/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru
na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy
w Korytnicy 
 zarządzenie nabór.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-30 14:34:18 | Data modyfikacji: 2014-08-06 12:54:19.
Zarządzenie Nr 130/12 Wójta Gminy Korytnica z
dnia 24.07.2012 r. w sprawie powołania Komisji
Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko referenta do spraw obsługi Rady Gminy,
sekretariatu i spraw kancelaryjnych w Urzędzie
Gminy w Korytnicy 
 ZARZĄDZENIE NR 130.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-25 14:34:01 | Data modyfikacji: 2014-08-06 12:54:19.

Zobacz:
   Od 7 lipca 2012 r.
   Do 6 lipca 2012 r.
Data wprowadzenia: 2012-07-25 14:34:01
Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk