Zagospodarowanie przestrzenne

UCHWAŁA Nr XXI/96/12 RADY GMINY KORYTNICA z dnia
30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Korytnica 
WIĘCEJ - KLIKNIJ TUTAJ

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KORYTNICA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO tekst jednolity

Załacznik nr 2

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-03-29 11:12:30 | Data modyfikacji: 2013-03-29 11:23:22.
 
 uchwała XXI.96.12..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-10 14:29:34 | Data modyfikacji: 2013-03-29 11:23:22.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  

plan miejscowy

mapa 1

mapa 2

mapa 3

mapa 4

mapa 5

mapa 6

mapa 7

mapa 8

mapa 9

mapa 10

mapa 11

mapa 12

mapa 13

mapa 14

mapa 15

mapa 16

mapa 17

mapa 18

mapa 19

 Plan miejscowy rurociąg Przyjaźń.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-10 14:52:47 | Data modyfikacji: 2013-03-29 11:23:22.
Uchwała Nr XXIV/125/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Adampol, Czaple, Dąbrowa, Decie,
Korytnica, Kruszew, Leśniki, Nojszew, Pniewnik,
Połazie Świętochowskie, Rabiany, Rąbież,
Roguszyn, Sewerynów, Stary Świętochów,
Szczurów, Trawy, Wielądki, Wola Korytnicka,
Wypychy, Zakrzew, Zalesie, Żabokliki, Żelazów 
 U. 125.20.pdf

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-07-23 13:37:01 | Data modyfikacji: 2020-07-23 13:38:53.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 
 Rozstrzygnięcie.PDF

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2020-07-23 13:41:33 | Data modyfikacji: 2020-07-23 13:47:48.
Data wprowadzenia: 2020-07-23 13:41:33
Data modyfikacji: 2020-07-23 13:47:48
Opublikowane przez: Żaneta Dymowska