Zagospodarowanie przestrzenne

UCHWAŁA Nr XXI/96/12 RADY GMINY KORYTNICA z dnia
30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Korytnica 
WIĘCEJ - KLIKNIJ TUTAJ

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KORYTNICA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO tekst jednolity

Załacznik nr 2

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-03-29 11:12:30 | Data modyfikacji: 2013-03-29 11:23:22.
 
 uchwała XXI.96.12..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-10 14:29:34 | Data modyfikacji: 2013-03-29 11:23:22.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  

plan miejscowy

mapa 1

mapa 2

mapa 3

mapa 4

mapa 5

mapa 6

mapa 7

mapa 8

mapa 9

mapa 10

mapa 11

mapa 12

mapa 13

mapa 14

mapa 15

mapa 16

mapa 17

mapa 18

mapa 19

 Plan miejscowy rurociąg Przyjaźń.doc

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2017-10-10 14:52:47 | Data modyfikacji: 2013-03-29 11:23:22.
Data wprowadzenia: 2017-10-10 14:52:47
Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska