Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o
petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870)
Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego  1.2019 Petycja o próbę dokonania analizy możliwości wdrożenia w urządzie procedur związanych
z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów - dotyczy płatności bezgotówkowej
14.10.2019 r. Zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
   1.2019
 2.  Renata Sutor  2.2019 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego  29.11.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Przekazano  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania

W zakresie pkt. 2-11 petycja przekazana do Sejmu RP
i Senatu RP

2.2019

3. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego  3.2019 Petycja o próbę dokonania analizy możliwości wdrożenia w urządzie procedur związanych
z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów - dotyczy płatności bezgotówkowej
17.12.2019 r. Zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    3.2019
4. Koalicja Polska Wolna od 5G 4_2020 Petycja w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem 23.03.2020r. Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Przekazano Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania   4.2020
5.

Renata Sutor

 

5.2020 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 31.05.2020r. Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Przekazano Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania  5.2020

 

Petycja 1.2019

Odpowiedź 1.2019

Petycja 2.2019

3.2019

Odpowiedź 2.2019

Petycja 4.2020

Petycja 5.2020

 

Opublikowane przez: Żaneta Dymowska | Data wprowadzenia: 2019-12-02 10:57:22 | Data modyfikacji: 2020-08-07 11:07:20.
Klauzula informacyjna
 Klauzula informacyjna szczególowa - skargi i wnioski.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-12-23 14:53:37.
Data wprowadzenia: 2019-12-23 14:53:37
Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk