Wbory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o numerach
oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz
możliwości głosowania korespondencyjnego i
przez pełnomocnika 
 obwieszczenie_o_obwodzie_143303 (003).pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-04-15 15:17:58.
Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach II o
możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń
kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz
o terminie losowania 
 informacja_o_losowaniach.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-04-26 15:32:46.
POSTANOWIENIE NR 112/2019 Komisarza Wyborczego w
Siedlcach II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 26 maja 2019 r. 

https://siedlce.kbw.gov.pl/834_Obwody_glosowania/1/36251_Postanowienie_Nr_1122019_Komisarza_Wyborczego_w_Siedlcach_II_z_dnia_6_maja_2019_r_w_sprawie_powolania_obwodowych_komisji_wyborczych_w_wyborach_do_Parlamentu_Europejskiego_zarzadzonych_na_dzien_26_maja_2019_r

 

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-07 08:11:56 | Data modyfikacji: 2019-05-07 10:58:20.
Informacja dotycząca spisu wyborców w wyborach
posłów parlamentu europejsiego w
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
26 maja 2019 r. 
 informacja spis wyborców0..PDF

Opublikowane przez: Ewelina Grzegorzewska | Data wprowadzenia: 2019-05-08 09:19:41 | Data modyfikacji: 2019-05-07 10:58:20.
Zarządzenie Wójta Gminy Korytnica w sprawie
wyznaczenia na terenie Gminy Korytnica miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
wszystkich komitetów wyborczych 
 miejsca.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-09 13:23:53 | Data modyfikacji: 2019-05-09 13:25:11.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II
w sprawie zwołania I posiedzeń obwodowych
komisji wyborczych 
 posiedzenie OKW.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-14 11:39:09 | Data modyfikacji: 2019-05-09 13:25:11.
Informacja o składach obwodowych komisji
wyborczych 
 Informacja o składach OKW 2019.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-16 14:43:41 | Data modyfikacji: 2019-05-09 13:25:11.
Plan dyżurów Rejonowej Komisji Wyborczej w
Siedlcach i Delegatury KBW w Siedlcach w dniach
25-26 maja 2019 r. 
 plan dyżurów wybory.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-23 09:38:57 | Data modyfikacji: 2019-05-09 13:25:11.
Godziny rozpoczęcia pracy OKW w dniu 26 maja 2019
r. 
 .godzina rozpoczęcia pracy komisji..pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-23 15:11:46 | Data modyfikacji: 2019-05-09 13:25:11.
Data wprowadzenia: 2019-05-23 15:11:46
Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk