Statuty sołectw

Uchwała NrXII/66/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Adampol 
 Adampol...pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-15 10:46:29.
Uchwała NrXII/67/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Bednarze 
 Bednarze..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-15 10:48:42.
Uchwała NrXII/68/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Chmielew 
 Chmielew..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-15 10:50:33.
Uchwała NrXII/69/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Czaple 
 Czaple..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-15 10:53:51.
Uchwała NrXII/70/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Dąbrowa 
 Dąbrowa..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-15 10:54:53.
Uchwała NrXII/71/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Decie 
 Decie..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-15 11:01:22.
Uchwała NrXII/72/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Górki Borze 
 Górki Borze..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-15 11:17:52.
Uchwała Nr XII/74/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Górki Średnie 
 Górki Średnie..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-15 11:56:19.
Uchwała Nr XII/75/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Jaczew 
 Jaczew..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:30:42 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:36:48.
Uchwała Nr XII/76/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Jugi 
 Jugi..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:37:52 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:58:56.
Uchwała Nr XII/77/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Kąty 
 Kąty..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:54:55 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:58:48.
Uchwała Nr XII/78/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Komory 
 Komory......pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:58:01 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:58:48.
Uchwała Nr XII/79/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Korytnica 
 Korytnica...pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:59:33 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:58:48.
Uchwała Nr XII/80/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Kruszew 
 Statut Sołectwa Kruszew..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-27 14:31:38 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:58:48.
Uchwała Nr XII/81/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Kupce 
 Statut Sołectwa Kupce..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-27 14:33:41 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:58:48.
Uchwała Nr XII/82/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Leśniki  
 Statut Sołectwa Leśniki..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-27 14:35:47 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:58:48.
Uchwała Nr XII/83/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Lipniki 
 Statut Sołectwa Lipniki..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-27 14:37:40 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:58:48.
Uchwała Nr XII/84/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Maksymilianów 
 Statut Sołectwa Maksymilianów..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-02-27 14:39:50 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:58:48.
Uchwała Nr XII/85/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Nojszew 
 Statut Sołectwa Nojszew..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 08:57:09 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:58:48.
Uchwała Nr XII/86/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Nowy Świętochów 
 Statut Sołectwa Nowy Świętochów........pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:00:54 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:58:48.
Uchwała Nr XII/87/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Paplin 
 Statut Sołectwa Paplin..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:02:27 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:58:48.
Uchwała Nr XII/88/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Pniewnik 
 Statut Sołectwa Pniewnik..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:03:59 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:58:48.
Uchwała Nr XII/89/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Połazie Świętochowskie 
 Statut Sołectwa Połazie Świętochowskie...pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:05:06 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:58:48.
Uchwała Nr XII/90/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Rabiany 
 Statut Sołectwa Rabiany..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:06:14 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:58:48.
Uchwała Nr XII/91/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Rąbież 
 Statut Sołectwa Rąbież..pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:07:31 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:58:48.
Uchwała Nr XII/92/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Roguszyn 
 Statut Sołectwa Roguszyn...pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:08:49 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:58:48.
Uchwała Nr XII/93/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Rowiska 
 Statut Sołectwa Rowiska....pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:11:45 | Data modyfikacji: 2019-03-01 09:14:45.
Uchwała Nr XII/94/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Sekłak 
 Statut Sołectwa Sekłak......pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:13:54 | Data modyfikacji: 2019-03-01 09:14:54.
Uchwała Nr XII/95/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Sewerynów 
 Statut Sołectwa Sewerynów.............pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:16:45 | Data modyfikacji: 2019-03-01 09:14:54.
Uchwała Nr XII/96/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Stary Świętochów 
 Statut Sołectwa Stary Świętochów...pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:18:11 | Data modyfikacji: 2019-03-01 09:14:54.
Uchwała Nr XII/97/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Szczurów 
 Statut Sołectwa Szczurów...sssssssssssssssspdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:29:53 | Data modyfikacji: 2019-03-01 09:14:54.
Uchwała Nr XII/98/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Trawy 
 Statut Sołectwa Trawy....pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:31:56 | Data modyfikacji: 2019-03-01 09:14:54.
Uchwała Nr XII/99/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Turna 
 

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:33:44 | Data modyfikacji: 2019-03-01 09:14:54.
Uchwała Nr XII/100/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Wielądki 
 Statut Sołectwa Wielądki...........pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:35:11 | Data modyfikacji: 2019-03-01 09:14:54.
Uchwała Nr XII/101/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Wola Korytnicka 
 Statut Sołectwa Wola Korytnicka...................pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:36:24 | Data modyfikacji: 2019-03-01 09:14:54.
Uchwała Nr XII/102/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Wypychy 
 Statut Sołectwa Wypychy................pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:38:17 | Data modyfikacji: 2019-03-01 09:14:54.
Uchwała Nr XII/103/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Zakrzew 
 Statut Sołectwa Zakrzew....................pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:40:33 | Data modyfikacji: 2019-03-01 09:14:54.
Uchwała Nr XII/104/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Zalesie 
 Statut Sołectwa Zalesie........................pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:43:25 | Data modyfikacji: 2019-03-01 09:14:54.
Uchwała Nr XII/105/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Żabokliki 
 Statut S. Zabokliki.......pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:53:04 | Data modyfikacji: 2019-03-01 09:14:54.
Uchwała Nr XII/106/15 Rady Gminy Korytnica z dnia
21 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Sołectwa Żelazów 
 Statut Sołectwa Żelazów.......pdf

Opublikowane przez: Magdalena Komorowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:54:35 | Data modyfikacji: 2019-03-01 09:14:54.
Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:54:35
Opublikowane przez: Magdalena Komorowska