Rada Gminy

Tarapata Janusz - Przewodniczący Rady Gminy
Korytnica 
 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-04 12:55:25 | Data modyfikacji: 2015-02-04 12:57:14.
Sokulski Piotr Kazimierz- Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Korytnica 
 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-04 12:56:07 | Data modyfikacji: 2015-02-04 12:58:52.
Jaczewska Wanda - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Korytnica 
 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-04 12:57:36 | Data modyfikacji: 2015-02-04 12:58:52.
Bednarczyk Sławomir 
 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-04 12:57:47 | Data modyfikacji: 2015-02-04 12:58:52.
Gawor-Szczepanik Małgorzata Edyta 
 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-04 12:58:00 | Data modyfikacji: 2015-02-04 12:58:52.
Giers Andrzej 
 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-04 12:58:09 | Data modyfikacji: 2015-02-04 12:58:52.
Grótkowski Ryszard 
 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-04 12:58:18 | Data modyfikacji: 2015-02-04 12:58:52.
Jaczewski Piotr 
 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-04 12:58:30 | Data modyfikacji: 2015-02-04 12:58:52.
Kodym Stanisław Jacek 
 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-04 12:58:42 | Data modyfikacji: 2015-02-04 12:58:52.
Kowalczyk Adam Krzysztof 
 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-04 12:59:13 | Data modyfikacji: 2015-02-04 12:58:52.
Roguska Iwona 
 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-04 12:59:21 | Data modyfikacji: 2015-02-04 12:58:52.
Rojek Zofia Anna 
 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-04 12:59:34 | Data modyfikacji: 2015-02-04 12:58:52.
Świętochowski Piotr Jacek 
 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-04 12:59:47 | Data modyfikacji: 2015-02-04 12:58:52.
Wasikowski Krzysztof Stanisław 
 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-04 13:00:08 | Data modyfikacji: 2015-02-04 12:58:52.
Wielądek Zbigniew Józef 
 

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2015-02-04 13:00:20 | Data modyfikacji: 2015-02-04 12:58:52.

Zobacz:
   Rada Gminy Korytnica kadencji 2018-2023
   Rada Gminy Korytnica kadencji 2014-2018
Data wprowadzenia: 2015-02-04 13:00:20
Opublikowane przez: Ewelina Karczewska