Nieodpłatna pomoc prawna

 

Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, od 1 stycznia 2016 roku na terenie powiatu węgrowskiego funkcjonują 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc prawna udzielana jest przeciętnie przez 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie. Od 1 stycznia 2018 roku Punkty funkcjonują w następujących lokalach:

 

1. w Węgrowie – budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Piłsudskiego 23

Poniedziałek godz. 9.00 – 13.00

Wtorek godz. 9.00 – 13.00

Środa godz. 14.00 – 18.00

Czwartek godz. 9.00 – 13.00

Piątek godz. 14.00 – 18.00

 

2. w Łochowie – w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Wyspiańskiego 18

Poniedziałek godz. 10.00 – 14.00

Wtorek godz. 10.00 – 14.00

Środa godz. 8.00 – 12.00

Czwartek godz. 8.00 – 12.00

Piątek godz. 8.00 – 12.00

 

3.Punkt mobilny w 3 lokalizacjach

1) w Stoczku - Urząd Gminy w Stoczku, ul. Kosowska 5,

Poniedziałek godz. 9.00 – 13.00

 

2) w Korytnicy - Urząd Gminy w Korytnicy, ul. Małkowskiego 20,

Wtorek godz. 10.00 – 14.00.

Środa godz. 10.00 – 14.00.

 

3) w Sadownem - budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Kościuszki 74

Czwartek godz. 10.00 – 14.00

Piątek godz. 10.00 – 14.00

 

Punkty w Węgrowie i w Łochowie obsługiwane są przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez samorządy adwokackie. Punkty w Stoczku, Korytnicy i Sadownem obsługuje adwokat oraz radca prawny zatrudnieni przez organizację pozarządową – Fundację Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie, która wygrała konkurs na realizację tego zadania przez cały rok 2018.

 

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymują:

· osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,

· osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej

· osoby, które ukończyły 65. lat,

· osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

· kombatanci,

· weterani,

· zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

· kobiety w ciąży.

 

Pomoc prawna polega na:

· poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

· wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

· pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym;

· sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

 

Uprawnieni do pomocy prawnej mogą uzyskać informację w zakresie:

· prawa pracy,

· przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

· prawa cywilnego,

· prawa karnego,

· prawa administracyjnego,

· prawa ubezpieczeń społecznych,

· prawa rodzinnego,

· prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Węgrowskim obsługuje Fundacja Honeste Vivere z Warszawy. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Fundacji:

http://www.honestevivere.info/

 

Opublikowane przez: Antoni Panufnik | Data wprowadzenia: 2018-01-05 11:20:47 | Data modyfikacji: 2018-01-05 11:25:08.
Data wprowadzenia: 2018-01-05 11:20:47
Data modyfikacji: 2018-01-05 11:25:08
Opublikowane przez: Antoni Panufnik