Wybory samorządowe 2014

Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w
Korytnicy w dniach 29-30 listopada 2014 r. 
 Dyżury GKW.docx

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-28 10:21:57.
Komisarz Wyborczy w Warszawie podał do publicznej
informacji wyniki wyborów do Rady Gminy Korytnica
przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. 
 wyniki wyborów.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-25 09:30:17.
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Korytnicy z
dnia 19 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu
ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy
Korytnica w dniu 30 listopada 2014 r. 
 Uchwała1.docx

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-25 09:06:59.
Plan dyżurów Komisarza Wyborczego w Siedlcach i
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach 
 plan dyżurów.pdf

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-13 13:48:23.
Informacja o składach obwodowych komisji
wyborczych 
 Składy OKW..doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-07 15:32:17 | Data modyfikacji: 2014-11-12 14:30:42.
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Korytnicy z
dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych 
 Uchwała GKW z 23.10.2014..pdf

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-10-24 08:47:47 | Data modyfikacji: 2014-11-12 14:30:42.
KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Korytnicy z
dnia 22 października 2014 roku o wylosowanych
numerach dla list kandydatów komitetów
wyborczych zarejestrowanych na radnych do Rady
Gminy Korytnica w wyborach zarządzonych na dzień
16 listopada 2014 roku 
 KOMUNIKATGKW..doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-10-23 10:21:18 | Data modyfikacji: 2014-11-12 14:30:42.
Wybrane czynności wyborcze związane z udziałem
w głosowaniu.Uprawnienia dla wyborców
niepełnosprawnych
SERWIS INFORMACYJNY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

KLIKNIJ W OBRAZEK

 

Opublikowane przez: Antoni Panufnik | Data wprowadzenia: 2014-10-21 13:22:10 | Data modyfikacji: 2014-10-21 13:43:45.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Korytnicy o
miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia
losowania składów obwodowych komisji wyborczych 
 losowanie obwody1.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-20 11:33:00 | Data modyfikacji: 2014-10-20 12:40:45.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczek w Korytnicy w
sprawie losowania numerów list kandydatów na
radnych do Rady Gminy Korytnica 
 INFORMACJAwybory.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-20 11:31:57 | Data modyfikacji: 2014-10-20 11:36:02.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Korytnicy o
dyżurach do dnia wyborów oraz w dniu wyborów 
 obwieszczenie_Gminnej Komisji wyborczej.docx

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-20 11:29:57 | Data modyfikacji: 2014-11-14 13:53:35.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korytnica o numerach i
granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
 informacja obw sam.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-17 08:29:23 | Data modyfikacji: 2014-11-14 13:53:35.
Zarządzenie Wójta Gminy Korytnica w sprawie
wyznaczenia na terenie Gminy Korytnica miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
wszystkich komitetów wyborczych 
 zarządzenie - miejsca.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-15 08:43:41 | Data modyfikacji: 2014-11-14 13:53:35.
Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w
Korytnicy 
 dyżury GKW.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-24 15:29:23 | Data modyfikacji: 2014-11-14 13:53:35.
Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w
Korytnicy 
 informacja o składzie GKW.doc

Opublikowane przez: Edyta Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-24 15:28:19 | Data modyfikacji: 2014-11-14 13:53:35.
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Siedlcach z
dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania
terytorialnych komisji wyborczych 
 Załącznik 65 do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 22 września 2014 r. Gminna Komisja Wyborcza w Korytnicy ul. A. Małkowskiego 20, 07-120 Korytnica

Opublikowane przez: Antoni Panufnik | Data wprowadzenia: 2014-09-23 14:33:40 | Data modyfikacji: 2014-11-14 13:53:35.
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w SIEDLCACH z dnia
18 września 2014 r. 
 w sprawie zmiany Komunikatu Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 17 września 2014 r. dotyczącego terminu i miejsca losowania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. WIĘCEJ - KLIKNIJ TUTAJ

Opublikowane przez: Antoni Panufnik | Data wprowadzenia: 2014-09-18 10:13:53 | Data modyfikacji: 2014-11-14 13:53:35.
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w SIEDLCACH z dnia
17 września 2014 r. 
 w sprawie terminu i miejsca losowania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. PEŁNA TREŚĆ - KLIKNIJ TUTAJ

Opublikowane przez: Antoni Panufnik | Data wprowadzenia: 2014-09-18 08:07:17 | Data modyfikacji: 2014-09-18 08:10:57.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Korytnica z dnia 4
września 2014 r., podaje się do publicznej
wiadomości informację o okręgach wyborczych,
ich granicach, numerach i liczbie radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz
siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach
samorządowych zarządzonych na dzień 16
listopada 2014 r.  
 obwieszcz. okręgi 2014.doc

Opublikowane przez: Ewelina Karczewska | Data wprowadzenia: 2014-09-04 12:03:04 | Data modyfikacji: 2014-09-18 08:10:57.
K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Siedlcach
z dnia 28 sierpnia 2014 r. 

Na podstawie art. 476 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości liczbę ludności
w poszczególnych gminach z terenu działania Komisarza Wyborczego w Siedlcach
wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r.

 PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU - KLIKNIJ TUTAJ

Opublikowane przez: Antoni Panufnik | Data wprowadzenia: 2014-09-01 09:12:26 | Data modyfikacji: 2014-09-18 08:10:57.
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia
27 sierpnia 2014 r. 

Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych (miejskich, gminnych, powiatowych) komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień
16 listopada 2014 r. ...

  PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU - KLIKNIJ TUTAJ

Opublikowane przez: Antoni Panufnik | Data wprowadzenia: 2014-09-01 09:08:41 | Data modyfikacji: 2014-09-01 09:09:30.
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia
27 sierpnia 2014 r. 

Zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców oraz komitetów wyborczych stowarzyszeń (organizacji), które zamierzają zgłaszać kandydatów w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień
16 listopada 2014 r. ...

 PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU - KLIKNIJ TUTAJ

Opublikowane przez: Antoni Panufnik | Data wprowadzenia: 2014-09-01 08:54:55 | Data modyfikacji: 2014-09-01 09:06:14.
Data wprowadzenia: 2014-09-01 08:54:55
Data modyfikacji: 2014-09-01 09:06:14
Opublikowane przez: Antoni Panufnik